á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

genmjr. in memoriam Viliam Žingor

* 30.7.1912 (Bystrička)
† 18.12.1950 (Bratislava)

partizánsky veliteľ. Od roku 1939 účastník protifašistického odboja, zhromažďoval a v horách ukrýval zbrane a muníciu, 1941 por. slov. armády na vých. fronte, sabotoval bojové akcie , podnecoval odpor podriadených proti vojne. V júli 1943 nesplnil povolávací rozkaz do slovenskej armády, odišiel do hôr, organizátor a veliteľ partizánskej jednotky. V júli 1944 rokoval s predstaviteľmi ilegálneho hnutia v armáde o vyzbrojení partizánov. Začiatkom augusta 1944 nadviazal spojenie so skupinou P. A. Veličku na Prašivej. Veliteľ slov oddielu 1. čs. part. brigády gen. M. R. Štefánika, neskôr veliteľ 2. čs. part. brigády gen. M. R. Štefánika utvorenej v Sklabini, ktorá operovala najnä v Malej Fatre a v Rajeckej doline. Zúčastnil sa oslobodzovania Martina a Vrútok. Po oslobodení organizátor hnutia protifašistických bojovníkov a partizánov na Slovensku, od roku 1945 člen KSS, v roku 1947 pre nesúhlas s jej politikou zo strany vystúpil. Po februári 1948 prenasledovaný komunistickým režimom, v novembri 1949 bol zatknutý, v roku 1950 po politicky motivovanom súdnom procese odsúdený na trest smrti a popravený. V roku 1968 bol právne a občiansky rehabilitovaný.
Vyznamenania: Čs. voj. kríž 1939, juhosl. Orden bratstva a jedinstva, Rad SNP I. tr., čs a sov. vojenské vyznamenania. V roku 1990 genmjr. in memoriam

Zdroje (mimo informací z desek):
Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994
https://www.upn.gov.sk/sk/18-21-oktober-1950-proces-s-viliamom-zingorom-a-spol/
https://www.denik.cz/ze_sveta/viliam-zingor-slovenske-narodni-povstani-velitel-1944-rudolf-viest-jan-golian.html

VPM:
pohřebiště - Praha 8, okres Praha 8
hrob - Bystrička, stát Slovenská republika
památné místo - Lešetice, okres Příbram
pamětní deska - Praha 3, okres Praha 3
pomník - Bratislava, stát Slovenská republika


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.