á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

plukovník gšt. in memoriam Jaromír Nechanský

* 4.12.1916 (Praha)
† 16.6.1950 (Praha)

Narodil se v rodině poštovního úředníka Vojtěcha Nechanského a Františky, rozené Tůmové. Po ukončení školní docházky pokračoval v letech 1927–1935 ve studiu na Státním reálném gymnáziu v pražské Křemencově ulici, kde v červnu 1935 maturoval. Na základě dobrovolného odvodu, jemuž se podrobil na jaře 1935, nastoupil 16. 7. 1935 k vykonání vojenské prezenční služby u jezdeckého pluku 1 v Terezíně, odkud byl 5. 10. 1935 odeslán do školy na důstojníky jezdectva v záloze při VJU v Pardubicích, kterou úspěšně absolvoval 28. 2. 1936. Po návratu ke svému útvaru, přejmenovanému v lednu 1936 na dragounský pluk 1, konal službu u jeho 3. eskadrony v Terezíně (od 1. 8. 1936 jako četař aspirant). Tou dobou se již definitivně rozhodl pro kariéru vojáka z povolání a 30. 8. 1936 nastoupil ke studiu na Vojenskou akademii v Hranicích, z níž byl vyřazen 29. 8. 1937 v hodnosti poručíka jezdectva. Službu poté konal u dragounského pluku 2 v Olomouci, kde působil jako velitel čety až do června 1938, kdy přešel k pluku útočné vozby 1 do Milovic a poté k pluku útočné vozby 4 v Kolíně. U tohoto útvaru také prožil všeobecnou mobilizaci na podzim 1938. Po zrušení kolínského útvaru se vrátil k pluku útočné vozby 1, u něhož působil jako velitel čety náhradního praporu až do okupace. V dubnu 1939 byl dán v rámci likvidace čs. branné moci na dovolenou s čekaným a našel si zaměstnání úředníka v exportní firmě v Praze.

Již 28. 12. 1939 však odešel ilegálně do zahraničí a v březnu byl 1940 v Agde (Francie) prezentován ke službě v čs. zahraniční armádě. Bojů na frontě se nezúčastnil a po francouzské kapitulaci byl evakuován do Británie, kam připlul 7. 7. 1940. Po vzniku 1. čs. smíšené brigády působil jako nezařazený důstojník u její kulometné roty. To jej pochopitelně neuspokojovalo a pokoušel se nalézt jiné uplatnění. Jeho žádost o přemístění k letectvu byla zamítnuta ze zdravotních důvodů (krátkozrakost) a neuspěl ani s pokusem o nastoupení služby u jednotek Svobodných Francouzů generála Charlese de Gaulla. Nakonec se přihlásil k plnění zvláštních úkolů ve vlasti. V letech 1942–1943 absolvoval řadu speciálních kursů (např. parakurs, kurs průmyslové sabotáže, kurs individuální konspirační činnosti, kurs v ovládání Eureky a S–Phone atd.). Původně byl vybrán jako velitel pro skupinu PLATINUM, později se stal velitelem skupiny PEWTER. Po sloučení obou skupin se stal velitelem skupiny PLATINUM–PEWTER. Dva pokusy o její vysazení 7. 10. a 22. 12. 1944 nebyly úspěšné a skupina tak seskočila poblíž Nasavrk teprve v noci ze 16. na 17. 2. 1945.

Skupinu v její definitivní podobě tvořili: velitel kpt. jezd. Jaromír Nechanský, jeho zástupce rtn. Jaroslav Pešán, radiotelegrafista rtn. Alois Vyhňák a druhý radiotelegrafista čet. Jaroslav Klemeš. Jejich úkolem byla zpravodajská činnost, zajištění rádiového spojení s Londýnem a ve spolupráci s domácím odbojem příjem dodávek zbraní a osob (vybavena byla dvěma rádiovými komplety „Anna“ a „Věra“ a rádiomajákem Eureka). Při seskoku se bohužel všem mimo velitele přetrhla lana nožních zásobníků a většina materiálu byla rozbita či ztracena. V protektorátu se skupině podařilo brzy navázat spojení s odbojovou organizací Rada tří. Nechanský a Klemeš 23. 4. 1945 odjeli i se svou radiostanicí do Prahy, kde se dali k dispozici České národní radě. Kpt. Nechanský se stal vedoucím vojenské sekce České národní rady a úzce spolupracoval s velitelstvím „Bartoš“ brig. gen. Karla Kutlvašra, které řídilo Pražské povstání. V jeho průběhu se zúčastnil jednání s představiteli německé armády o uzavření příměří a následné kapitulaci a sešel se i s příslušníky americké 3. armády. V závěru povstání odjel vstříc americkým jednotkám jako styčný důstojník České národní rady.

Nechanského osudy zpočátku nepříznivě ovlivnilo právě jeho působení v orgánech České národní rady. SSSR totiž požadoval jeho okamžité penzionování, protože prý spolupodepsáním kapitulace německých jednotek v Praze umožnil, aby půl miliónu německých vojáků přešlo k Američanům, čímž z pohledu SSSR napomohl posílení vojenského potenciálu nepřítele. Proto byl také společně s gen. Kutlvašrem a dalšími představiteli ČNR prohlášen za nepřítele SSSR. Nakonec však mohl ve službě zůstat. V srpnu 1945 byl přemístěn k velitelské rotě 1. tankové brigády, odkud v září 1945 přešel k 22. tankové brigádě. Zde konal službu jako náčelník štábu až do dubna 1946, kdy byl přemístěn k pěšímu praporu 5 na Kladně. V mezidobí krátce působil jako instruktor výsadkového výcviku v Milovicích. V říjnu 1947 se dočkal povýšení na mjr. a následně byl povolán jako posluchač do VŠV v Praze, kde po jejím absolvování nastoupil jako profesor taktiky vyšších jednotek (v mezidobí se oženil s Olgou Laušmanovou, dcerou ministra Bohumila Laušmana, předsedy ČSSD).

Po únoru 1948 byl dán 30. 8. 1949 na dovolenou s čekaným, 4. 9. 1949 byl ve večerních hodinách zatčen a 22. 4. 1950 odsouzen pro trestný čin vyzvědačství, velezrady a spolčení proti republice k trestu smrti, ztrátě hodnosti a všech vyznamenání. Rozsudek byl vykonán 16. 6. 1950 v pankrácké věznici v Praze. Dne 23. 1. 1991 byl soudně rehabilitován, následně mu byla navrácena hodnost majora a současně byl povýšen do hodnosti plukovník in memoriam.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.bojovniciprotitotalite.cz/pages/show/32
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Nechansk%C3%BD
http://www.stopytotality.org/tag/jaromir-nechansky
https://www.valka.cz/15331-Dve-tvare-neobycejneho-vojaka
http://www.ivysehrad.cz/recenze/znameni-trojskeho-kone-zivotni-pribeh-majora-jaromira-nechanskeho-pravo/
http://www.cervenebaretycsr.cz/index.php/cz/component/phocagallery/category/550-nechansky-jaromir-foto
http://www.wikiwand.com/cs/Jarom%C3%ADr_Nechansk%C3%BD

VPM:
pohřebiště - Praha 8, okres Praha 8
kenotaf - Praha 3, okres Praha 3
památné místo - Lešetice, okres Příbram
pamětní deska - Dědice, okres Vyškov
pamětní deska - Praha 3, okres Praha 3
pamětní deska - Praha 6, okres Praha 6
pamětní deska - Hradiště, okres Chrudim
pomník - Arisaig, stát Velká Británie
pomník - Praha 4, okres Praha 4


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.