Hradec Králové

Akademika Bedrny, Blažíčkovo náměstí, Bratří Štefanů, Brněnská, Československé armády, Dukelská třída, Gočárova třída, Husova, Chelčického, Jiráskovy sady, Karla Tomana, Kotěrova, Letců, náměstí 28. října, Náměstí Jana Pavla II, náměstí Osvoboditelů, Náměstí Svobody, Pražská třída, Riegrovo náměstí, Sokolská, Svatováclavské náměstí, Šimkova, Škroupova, Třída SNP, Tylovo nábřeží, Velké náměstí, Wonkova, Za Škodovkou, Zámeček, nezařazeno

Pamětní deska Jaroslav Sýkora

Autor: Vladimír Vojta, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Velké náměstí, průchod do objektu staré radnice
Nápis:
DNE 30.10.1941 BYL ZATČEN
V TÉTO BUDOVĚ NĚMECKÝMI OKUPANTY

MAJOR SNB JAROSLAV SÝKORA

ODSOUZEN K TRESTU SMRTI
A DNE 22.1.1945 PŘED POPRAVOU
ZEMŘEL V KÁZNICI V BRANDENBURGU.

BUĎ VĚČNÁ VZPOMÍNKA
TOMUTO HRDINOVI ZA ZÁSLUHY
PRO OSVOBOZENÍ VLASTI.
Poznámka:

Spolupracovník Petičního výboru věrni zůstaneme v Hradci Králové. Odsouzen k smrti dne 7.května 1943 v rámci soudu se skupinou Jaroslava Otavy, poštovního úředníka z Hradce Králové. Zemřel den před popravou.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38583
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Příprava dat: Martin Brynych

Původní hrob Jan Žižka z Trocnova

Autor: Ing. František Jedlička, 27.09.2015
Umístění: Hradec Králové, Velké náměstí, oltářní strana Chrámu sv. Ducha, směrem k BíléVěži, do náměstí
Nápis:
CHRÁM SV. DUCHA
PRESBYTÁŘ S VĚŽEMI VYSTAVĚNÝ MEZI L. 1307 –
1312. LODI POZDĚJI, ALE JEŠTĚ V 1. POL. XIV. STOL.
NA VĚŽÍCH DVA ZVONY Z XV. A DOLE ZE XVI.
STOL. V KOSTELE SV. DUCHA BYL R. 1424 POHŘBEN
JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA.
Poznámka:

Podrobně viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%BDi%C5%BEka


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'32.03'' E15°49'52.56''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Pavel Wonka

Autor: Petr Blažek, 24.04.2018
Umístění: Hradec Králové, Wonkova 1, budova Úřadu práce
Nápis:
OBĚŤ KOMUNISTICKÉHO NÁSILÍ
PAVEL WONKA
*23.1.1953 VRCHLABÍ
+26.4.1988
VĚZNICE V HRADCI KRÁLOVÉ
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 2003

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Blažek

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 09.11.2014
Umístění: Hradec Králové, Za Škodovkou, strana administrativní budovy Depa nádraží, otočená ke kolejišti
Nápis:
PŘEDČASNĚ DOZNĚLA
STRUNA JEJICH ŽITÍ
ZASTAV SE ČLOVĚČE
A VZPOMEŇ NA TY
CO PADLI ZA TVÉ BYTÍ

POLOŽILI ŽIVOT ZA NAŠE OSVOBOZENÍ
PAVEL HANUŠ +1.7.1942
VÁCLAV VACHEK +5.10.1944
JAN KOPIČ +1.5.1945
JOSEF KÁNSKÝ +23.4.1945
KAREL ČERMÁK +7.5.1945
JOSEF HRYČÁK +23.4.1945
BOHUSLAV BULÍČEK +8.5.1945
UPLYNOU ROKY, ALE VAŠE ČINY
NEVYMIZÍ Z NAŠÍ PAMĚTI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38614
Souřadnice: N50°12'51.58'' E15°48'31.46''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob rodiny Novákovy a Selicharovy

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec Králové, hřbitov u sv. Jana
Nápis:
LUDVÍK NOVÁK, obět rak.
persekuce *21.XII.1896 +29.XII.1915.
NEJKRÁSNĚJŠÍ SYN O SVOBODĚ
ZDAJÍ SE V ŽALÁŘI.

PAMÁTCE VÁCLAVA SELICHARA, VĚZNĚ NACIST. KONCENT. TÁBORŮ
*31.3.1885 V TŘEBŠI +HOLANDSKU V R. 1945

PAMÁTCE JULIE BRANDOVÉ
ROZ. NOVÁKOVÉ, ČL. II. ODBOJE
*6.5.1895 VE VYSOKÉ N/L. Č. 5
+26.10.1955

FRANTIŠEK KARLOVSKÝ
VĚZEŇ KONCENTR. NACIST. TÁBORŮ
*14.4.1898 V HR. KR. +15.9.1974

ALOIS NOVÁK RUS. LEG. 1. ROZV. 1. PL.
ROZVĚD. ZBOROV, BACHMAČ
ANABAZ. A PART. II. ODB.
*12.11.1893 VE TŘEBŠI Č. 5 +17.XI.1977

MARIE KARLOVSKÁ
ROZ. NOVÁKOVÁ ČLENKA II. ODB.
*25.9.1898 VE VYSOKÉ Č. 5

PPLK. OLDŘICH SELICHAR
VELIT PROTITANK. BATER. INTERBRIGÁD
VE ŠPANĚLSKU, FRAN. PART. A ČLEN 312.
LET PERUTI V ANGLII * ?. 1908 + ?. 1992

PAMÁTCE KARLA ANDRESA ?? ANABAZY
Poznámka:

Alois Novák, nar. 12.11.1893, Třebeš. V Rakousko-Uherské armádě sloužil u 30. zem. pěšího pluku v hodnosti vojína. Zajat 27.5.1916, Luck. Do ČS legií v Rusku zařazen 24.6.1916 v Darnici, sloužil u 4. střeleckého pluku jako svobodník. Demobilizován 21.6.1920. (zdroj databáze VÚA Praha)
Oldřich Selichar, nar. 20.11.1908, Třebeš. Odveden k armádě 15.12.1939 (evidován), Gurs, Francie, os. čísla Z; K-432; RAF/788833, hodnost vojín. (zdroj databáze VÚA Praha). V letech 1936-39 evidován v interbrigádách ve Španělsku, později u RAF. (zdroj databáze interbrigadistů VHA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'42.35'' E15°49'55.22''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Jan Jelínek

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec Králové, hřbitov u sv. Jana
Nápis:
JAN JELÍNEK,
občan hradecký,
člen pražsk. revoluč. spolku Repeal,
účastník bojů v Praze v roce 1848,
zahynul u Třebše při pronásle-
dování vojenskou hlídkou.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'42.14'' E15°49'59.04''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Havlín

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec Králové, hřbitov u sv. Jana
Nápis:
ZA TVÉ UTRPENÍ V KONC. TÁBORECH,
BUDIŽ TI ZEMĚ ČESKÁ LEHKOU …

FRANTIŠEK HAVLÍN
*15.XI.1893 +7.VII.1961.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'41.63'' E15°49'59.77''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Wolfgang Laiml von Dedina

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec, hřbitov u sv. Jana
Nápis:
Hier Ruhr
WOLFGANG LAIML Ritter von Dedina
K. K. Feldmarschall-Lieutenant
und Commandant der Festung Königgrätz.
Gestorben den 26. July 1830
im 73. Lebens und 55 Dienst Jahr.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'41.81'' E15°49'57.58''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Rudolf Otto

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec Králové, nový hřbitov, hřbitov u sv. Jana
Nápis:
HIS JACET IN PACE
EXCELLENTISSIMUS DOMINUS

RUDOLPHUS BARU AB OTTO

SS CAESAR AUSTR. REGIS. HUNGAR.
ET BOHEM. MAJESTAT. CONSILIAR JNTIM.
SUPREMUS GENERALIS, EOUEST
COLONEL PROPRIET. COHORT. HUNGAR.
EQUES ORDIN MILIT. MARIA THERESIAE.
NATUS ANO 1735 MORTUUS ANO 1811.

CONSUMATUM EST.
Poznámka:

Rudolf Otto byl vyznamenán rytířským stupněm Řádu Marie Terezie při 33. řádové promoci dne 25. 5. 1794.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'41.81'' E15°49'57.58''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Karel Páral

Autor: Milan Lašťovka, 06.04.2019
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec Králové, hřbitov u kostela Sv. Jana Křtitele
Nápis:
KAREL PÁRAL
pol. vězeň č. 010378, Řád T.G.M.
*22.2.1921 +28.11.2011

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'42.03'' E15°49'56.23'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka