Hradec Králové

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Vojta, 01.05.2008
Umístění: Hradec Králové, Akademika Bedrny, před areálem Rubeny
Nápis:
PADLI, ABYCHOM MY ŽILI A TVOŘILI

FRANTIŠEK KAPRÁL *24.VIII.1906, POPRAVEN 9.XI.1942
BEDŘICH HETFLEIŠ *18.VII.1910, “ 9.XI.1942
KAREL ŠIMEK *15.VIII.1923, PADL 30.IV.1945
JAN BUTA *12.I.1905, “ 8.V.1945
JAROSLAV DEBELKA *19.IX.1906, ZEMŘEL 29.VII.1945

ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Jan Bůta, nar. 12.1.1905 zemřel 8.5.1945, Skalička, zastřelen během nacistické razie ve Skaličce.
Bedřich Hetfleiš, nar. 18.7.1910, Náchod, zemřel 9.9.1942, Mnichov, popraven. Dělník, člen KSČ. Člen vedení královéhradeckého okresu. Vydával časopis Čin.
František Kaprál, nar. 2.8.1906, Madějkov, zemřel 9.9.1942, Mnichov. Popraven. Člen KSČ. Rozšiřoval ilegální tisk (časopis Čin). Posmrtně udělen ČSR válečný kříž.
Karel Šimek, nar. 15.8.1923, zemřel 30.4.1945, Hradec Králové. Vystudoval průmyslovou školu v Hradci Králové. Člen Sokola a Junáka. V dubnu 1945 několikrát přerušil telefonní kabel (naposledy se o přerušení pokusil 30.4.1945), který byl spojnicí mezi městskou posádkou a letištěm. Pracoval v Gumokovu.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38642
Pomník přidal: Vladimír Vojta
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Martin Brynych