Hradec Králové

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 08.05.2014
Umístění: Hradec Králové, Třída SNP, Slezské předměstí, v parčíku u nádraží
Nápis:
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA LEPŠÍ SVĚT

1914 – 1918
VÁCLAV ALOUNEK, ALOIS HAVLÍK
ALOIS HAVLAS, JAN HOLEČEK, JAN JUKL
EMANUEL MATĚJČEK, KAREL NOVÁK
FRANTIŠEK PULTAR, JOSEF ŘEHÁK
JOSEF STŘEMCHA

1939 – 1945
POR. JIŘÍ ARNOŠT, VÁCLAV ERBAN
VLADIMÍR JIRKA, PLK. JOSEF MATOHLÍNA
POR. FRANTIŠEK MUNZAR ML., DR. JOSEF NOVÁK
MJR. VÁCLAV SNÍTIL, VÁCLAV ŠKALDA
ING. C. IVAN ŠTEFAN, ŠKPT. BENIGNUS ŠTEFAN
Poznámka:

Jiří Arnošt, poručík, *16.8.1915, +22.10.1943, Mnichov, člen odboje. Člen Obrany národa v Praze s vazbami na Hradec Králové, popraven.
Václav Erban, *29.10.1900, Kyšperk, +12.3.1944, Brandenburg. Člen krajského vedení Petičního výboru Věrni zůstaneme. Zatčen 26.10.1941. Popraven.
Vladimír Jirka, *6.4.1911 (1913?), +7.5.1945, Hradec Králové, padl v boji, člen odboje. Zastřelen při převozu munice.
Jan Jukl, *1889?, Slezské Předměstí, +22.6.1916, Italská fronta, padl v boji.
Josef Matohlína, plukovník, *8.3.1897, Zdolbunov u Rovna, +8.10.1943, Drážďany. Studoval vojenskou kadetní školu v Žitomiru. V roce 1918 se stal členem legií. Roku 1920 návrat do ČSR. Sloužil v ČS armádě. V době okupace země roku 1939 byl v Prešově. Po návratu do Hradce pod vedením plk. Nováka budoval odbojovou skupinu Obrany Národa, jako materiální důstojník a expert přes zbraně. Pokusil se po vlně zatýkání organizaci obnovit. Gestapo jej zatklo 17.2.1941. Podařilo se mu uprchnout. Zatčen znovu 10.12.1941 v Litomyšli. Popraven. Po válce mu byl udělen ČSR válečný kříž a byl dvakrát povýšen. Plukovník in memoriam v roce 1947.
Benignus Štefan, Flight Lieutenant, *6.5.1918, Hradec Králové, +8.3.1943, Bretaň. 313. československá stíhací peruť RAF. Organizoval domácí odboj a odchod našich vojáků do zahraničí. Na začátku války bojoval v polském letectvu, kde byl raněn. Přes SSSR (Oděsa) se dostal kolem Afriky do Velké Británie, kde byl zařazen do RAF. Jeho spitfire sestřelen nad Bretaní. Vyznamenán polským a čs. válečným křížem, 2 medailemi za chrabrost a byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka.
Ivan Štefan, Ing. c. četař aspirant, *27.1.1914, Hradec Králové, +12.10.1943, Mnichov. 2. československý pluk ve Francii, Uprchl v roce 1939 do zahraniční armády přes Balkán a dostal se k československému vojsku u Agde. Bojoval na řece Marně a Loiře, kde byl raněn a zajat. Ze zajetí uprchl a přidal se k francouzskému odboji. Byl zajat a předán gestapu Praha. 25.6.1943 odsouzen k trestu smrti a popraven. Po válce mu byl udělen čs. válečný kříž a in memoriam povýšen na podplukovníka.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38652
Pomník přidal: Ing. František Jedlička