Hradec Králové

Hrob rodiny Novákovy a Selicharovy

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec Králové, hřbitov u sv. Jana
Nápis:
LUDVÍK NOVÁK, obět rak.
persekuce *21.XII.1896 +29.XII.1915.
NEJKRÁSNĚJŠÍ SYN O SVOBODĚ
ZDAJÍ SE V ŽALÁŘI.

PAMÁTCE VÁCLAVA SELICHARA, VĚZNĚ NACIST. KONCENT. TÁBORŮ
*31.3.1885 V TŘEBŠI +HOLANDSKU V R. 1945

PAMÁTCE JULIE BRANDOVÉ
ROZ. NOVÁKOVÉ, ČL. II. ODBOJE
*6.5.1895 VE VYSOKÉ N/L. Č. 5
+26.10.1955

FRANTIŠEK KARLOVSKÝ
VĚZEŇ KONCENTR. NACIST. TÁBORŮ
*14.4.1898 V HR. KR. +15.9.1974

ALOIS NOVÁK RUS. LEG. 1. ROZV. 1. PL.
ROZVĚD. ZBOROV, BACHMAČ
ANABAZ. A PART. II. ODB.
*12.11.1893 VE TŘEBŠI Č. 5 +17.XI.1977

MARIE KARLOVSKÁ
ROZ. NOVÁKOVÁ ČLENKA II. ODB.
*25.9.1898 VE VYSOKÉ Č. 5

PPLK. OLDŘICH SELICHAR
VELIT PROTITANK. BATER. INTERBRIGÁD
VE ŠPANĚLSKU, FRAN. PART. A ČLEN 312.
LET PERUTI V ANGLII * ?. 1908 + ?. 1992

PAMÁTCE KARLA ANDRESA ?? ANABAZY
Poznámka:

Alois Novák, nar. 12.11.1893, Třebeš. V Rakousko-Uherské armádě sloužil u 30. zem. pěšího pluku v hodnosti vojína. Zajat 27.5.1916, Luck. Do ČS legií v Rusku zařazen 24.6.1916 v Darnici, sloužil u 4. střeleckého pluku jako svobodník. Demobilizován 21.6.1920. (zdroj databáze VÚA Praha)
Oldřich Selichar, nar. 20.11.1908, Třebeš. Odveden k armádě 15.12.1939 (evidován), Gurs, Francie, os. čísla Z; K-432; RAF/788833, hodnost vojín. (zdroj databáze VÚA Praha). V letech 1936-39 evidován v interbrigádách ve Španělsku, později u RAF. (zdroj databáze interbrigadistů VHA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'42.35'' E15°49'55.22''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Jan Jelínek

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec Králové, hřbitov u sv. Jana
Nápis:
JAN JELÍNEK,
občan hradecký,
člen pražsk. revoluč. spolku Repeal,
účastník bojů v Praze v roce 1848,
zahynul u Třebše při pronásle-
dování vojenskou hlídkou.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'42.14'' E15°49'59.04''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Havlín

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec Králové, hřbitov u sv. Jana
Nápis:
ZA TVÉ UTRPENÍ V KONC. TÁBORECH,
BUDIŽ TI ZEMĚ ČESKÁ LEHKOU …

FRANTIŠEK HAVLÍN
*15.XI.1893 +7.VII.1961.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'41.63'' E15°49'59.77''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Wolfgang Laiml von Dedina

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec, hřbitov u sv. Jana
Nápis:
Hier Ruhr
WOLFGANG LAIML Ritter von Dedina
K. K. Feldmarschall-Lieutenant
und Commandant der Festung Königgrätz.
Gestorben den 26. July 1830
im 73. Lebens und 55 Dienst Jahr.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'41.81'' E15°49'57.58''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Rudolf Otto

Autor: Ivo Šťastný, 06.05.2007
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec Králové, nový hřbitov, hřbitov u sv. Jana
Nápis:
HIS JACET IN PACE
EXCELLENTISSIMUS DOMINUS

RUDOLPHUS BARU AB OTTO

SS CAESAR AUSTR. REGIS. HUNGAR.
ET BOHEM. MAJESTAT. CONSILIAR JNTIM.
SUPREMUS GENERALIS, EOUEST
COLONEL PROPRIET. COHORT. HUNGAR.
EQUES ORDIN MILIT. MARIA THERESIAE.
NATUS ANO 1735 MORTUUS ANO 1811.

CONSUMATUM EST.
Poznámka:

Rudolf Otto byl vyznamenán rytířským stupněm Řádu Marie Terezie při 33. řádové promoci dne 25. 5. 1794.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'41.81'' E15°49'57.58''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Karel Páral

Autor: Milan Lašťovka, 06.04.2019
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec Králové, hřbitov u kostela Sv. Jana Křtitele
Nápis:
KAREL PÁRAL
pol. vězeň č. 010378, Řád T.G.M.
*22.2.1921 +28.11.2011

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'42.03'' E15°49'56.23'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Alois Rydygr

Autor: Milan Lašťovka, 06.04.2019
Umístění: Hradec Králové, Zámeček, část Nový Hradec Králové, hřbitov u kostela Sv. Jana Křtitele
Nápis:
ALOIS RYDYGR
ČLEN ORTHOPEDICKÉHO DRUŽSTVA
INVALIDŮ
*26.X.1894 +26.XI.1932
Poznámka:

Rydygr Alois: lstInft., IR. Nr. 18. Držitel die Silberne Tapferkeitsmedaille 2. Klasse. Ve výkazu psán jako Rydyger.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'42.03'' E15°49'56.23'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser