Hradec Králové

Pamětní deska Jan Černý

Autor: Ing. František Jedlička, 26.06.2012
Umístění: Hradec Králové, Karla Tomana 50, fasáda domu
Nápis:
MONS. JAN ČERNÝ
PROBOŠT KATEDRÁLNÍ KAPITULY
ÚČASTNÍK II. ODBOJE
NAROZEN 30.6.1871 VE VLKOVĚ
ZAHYNUL 12.2.1944
VE WÜRZBURGU

REQUIESCAT IN PACE
Poznámka:

Roku 1894 vysvěcen na kněze. Za okupace s polupracoval s odbojovou skupinou Čin vedenou komunisty. Poprvé zatčen 30.5.1941 a obviněn z velezrady. 30.9.1941 zatčen znovu, odvezen do Mauthausenu a odsouzen k 2 na půl roku žaláře za "přípravu velezrady".
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-38595
Pomník přidal: Ing. František Jedlička