Hradec Králové

Pomník Obětem války 1866

Autor: Ing. František Jedlička, 26.08.2015
Umístění: Hradec Králové, Náměstí Jana Pavla II, katedrála sv. Ducha, severozápadní zeď boční lodi chrámu
Nápis:
Im Jahre Roku
1866
fielen in Ehren čestně padli
der k. k. Major c. k. major
Rudolf Schmidt Edl. v. Schwarzenschild,
die k. k. Haubtleute c. k. setníci
Ant. Zerha, Fil. Kowaržik, Jos. Pohl,
die k. k. Oberlieutenants c. k. nadporučíci
Ant. Rubinger, Edm. Hlubek,
K. Bundsmann, Ad. Köhler - Aistleitner,
Fr. Schmidt von Ehrenberg,
Herm. Groller von Mildensee,
die k. k. Lieutenants c. k. poručíci
Friedr. Wünscher, Laur Lhota,
Lothar Reising von Reisingen, Fr. Lang,
Georg Kutschera, Fr. Gall, Jos. Malek,
Hugo Ramisch, Ad. Ochs, Ant. Wiese,
Aug Bystronovský, Melchior Glockner,
Georg Dobroslaw
im Ganzen celkem
23 Offiziere 23 důstojníci,
53 Chargen 53 šarže
und 186 Mann a 186 mužů.

Gewidmet
vom
Offizierscoups
des k. u k.
18. Inf. – Regiments
seinen
1866
gefallenen
Kameraden
1892.

Věnuje
důstojnický sbor
c. a k.
18. pěšího pluku
svým
1866
padlým
soudruhům
1892.

K. k. Wachschule in Hořic
C. k. odborná škola v Hořicích
Poznámka:

Návrh vypracovaný učitelem hořické školy Boh. Moravcem slohově upravil vídeňský architekt stavební rada Friedrich von Schmidt a práci provedla hořická škola. Roku 1891 věnoval důstojnický sbor pluku. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Seznam obětí dle portálu CEVH MO ČR:
Karl Bundsmann, nadporučík, po 29.6.1866,Lomnice nad Popelkou
August Bystronovsky, poručík, 30.6.1866, Dřevěnice
Georg Dobroslaw, poručík, 1866
Fr. Gall, poručík, 1866
Melchior Glockner, poručík, 1866
Herman Groller von Mildensee, nadporučík, 1841?, 29.6.1866, Jičín?
Edmund Hlubek, nadporučík, 1866
Adolph Köhler – Aistleitner, nadporučík, 1866
Philipp Kowaržik, setník, 1866
Georg Kutschera, poručík, 1866
Franz Lang, poručík, 1866
Laurenz Lhota, poručík, 1866
Joseph Malek, poručík, 1866
Ad. Ochs, poručík, 1866
Joseph Pohl, setník, 1866
Hugo Ramisch, poručík, 1866
Lothar Reising von Reisingen, poručík, 1866
Anton Rubinger, nadporučík, 24.7.1866, Hradec Králové
Rudolf Schmidt Edler von Schwarzenschild, major, 29.6.1866, Železnice
Franz Schmidt von Ehrenberg, nadporučík, 1866
Ant. Wiese, poručík, 1866
Friedrich Wünscher, poručík, 1866
Antonín Zerha, setník, 29.6.1866, Jičín


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5205-03804
Souřadnice: N50°12'31.87'' E15°49'51.23''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička