Hradec Králové

Pamětní deska československým letcům

Autor: Jaroslav Dvořák, 08.12.2012
Umístění: Hradec Králové, Letců 1001, část Pražské Předměstí
Nápis:
NÁRODU SRDCE
VLASTI ŽIVOT
NA TOMTO MÍSTĚ
ZAHYNULI 21. 9. 1933
ČETAŘ POLNÍ PILOT
JAN WOLLEMAN
PORUČÍK POZOROVATEL
JIŘÍ KŮŽEL
PŮVODNÍ POMNÍK ARCH. SLEJŠKY
BYL NACISTY ODSTRANĚN
PAMĚTNÍ DESKA UMÍSTĚNA
V R. 1989
Z INIACITIVY KLUBU DŮSTOJNÍKŮ
A PRAPORČÍKŮ V ZÁLOZE
SVAZARMU HRADEC KRÁLOVÉ
Poznámka:

Nedaleko tohoto místa zemřeli letci pilot čet. Jan Voleman a pozorovatel por. Jiří Kužel (posádka letadla Letov Š-16.43 od 15. letky LP4) v důsledku letecké nehody, ke které došlo 21.9.1933 v Hradci Králové. Šlo o srážku ve vzduchu, kdy letěli jako vedoucí letadlo tříčlenného roje, a jedno z vedených letadel jim narazilo do kormidel. Jejich letadlo s poškozenými kormidly se stalo neovladatelné a havarovalo, kdežto druhý letoun s poškozeným křídlem dokázal přistát.

Jejich jména na pamětní desce jsou zkomolena. Je tam chybně psáno Wolleman místo Voleman - novináři mu v roce 1933 zkomolili jméno, a chyba se dostala i na pomník. Správné jméno je na jeho hrobě v Borotíně (okr. Tábor), místní části Nový Kostelec, osadě Kostelec, na hřbitově u kostela Narození panny Marie (hrob je na VPM). Jméno pozorovatele je rovněž psáno chybně jako Kůžel, na jeho hrobě v Praze - Vinohradech (hrob na VPM), i ve Věstníku MNO – část osobní, 1933 str. 217 je psáno Kužel bez kroužku.

V knize Zbyňka Čeřovského Katastrofy československého vojenského letectva 1918 – 1990, díl 1., vydání 2017, str. 225 je fotokopie originálního hlášení velitelství LP4 o této nehodě, kde se mimo jiné píše (průběh nehody zde popsán není): Posádce letounu Š 16-43 byl vydán letový rozkaz číslo 1068 a zněl: Proveďte cvičný let v roji /3.čl./ jako číslo 1. Posádky před startem byly řádně o letu, výšce a rozstupech poučeny… Z nehody nelze podle provedeného komis. šetření ani přímo ani nepřímo nikoho vinit. Dále jsou zde zmíněny protokoly se členy posádek dalších dvou letadel: pozorovatelem por. pěch. Jos. Zvěřinou, pilotem des. Oldřichem Řehákem, pozorovatelem svob. asp. Ferd. Reiheltem, pilotem des. Oldřichem Šmeralem. Která z posádek se s nimi srazila zde není uvedeno.

V novinách Pozor ze dne 23.9.1933 je psáno: Havárie letadla v Hradci Králové. Dne 21.t.m. ve 14.40 hod. havaroval letoun Š 16.43 od let. pl. 4 na obvodu města Hradce Králové. Z posádky letounu byl pozorovatel poručík Jiří Kužel, který se pokusil v malé výšce o seskok padákem, ihned mrtev, četař Vollman, který zůstal v letounu, utrpěl těžká zranění. K nehodě došlo při normálním výcviku bitevního roje. Letoun č.2 vpravo od vedoucího dostal se do takové blízkosti vedoucího letounu, že svou horní nosnou plochou narazil na jeho kormidelní ocasní plochy a tím přivodil abnormální polohu, končící vývrtkou.

V Lidových novinách ze dne 22.9.1933 je psáno: Letadlo se zřítilo ve městě. Spadlo do zahrady v Hradci Králové - Pozorovatel mrtev, pilot těžce zraněn. Hradec Králové 21. září. Dnes ve 14.40 hod. letěla nad Pražským Předměstím trojčlenná skupina letounů leteckého pluku č.4, která startovala z hradeckého letiště k cvičnému letu. Nad hotelem Avion zůstalo prostřední letadlo pozadu a letadlo, které letělo po pravé straně, zachytlo je spodkem křídla. Letoun Š-16, řízený pilotem Wollmanem, v němž seděl jako pozorovatel poručík Kužel, se snažil vyrovnat, ale marně, takže spadl do zahrady stavitele Antonína Šlejšky do březového háje, který byl úplně zničen. Letadlo se rozbilo a nedaleko stojící paní Šlejšková jen náhodou nebyla zasažena. Poručík Kužel se pokusil vyskočit s padákem z výše asi 80 m, ale padák se mu nerozevřel a poručík spadl na zem asi šest metrů od letadla mrtev

Pietní památník nechal postavit na zahradě domu na vlastní náklad majitel architekt Šlejška, a to v podobě nosné plochy křídla, na kterou byla připevněna vrtule z havarovaného stroje a na kamenné desce vyryta slova "Národu srdce - vlasti život". Od roku 1939 také stával na památku obětem malý pomníček na okraji ulice naproti domu č.p. 1003. Při odhalení 27. října 1934 tady pochodovala rota z Leteckého pluku 4 s velitelem podplukovníkem J. Berounským. Za okupace byl památník ze zahrady přemístěn do ulice naproti domu č.p. 1003, za 2. světové války pak krátce na to na příkaz okupantů odstraněn (dle knihy Létání a letiště v Hradci Králové, str. 80-82)

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Dvořák
Doplnění informací: Petr Kudláček