Přerov

Bartošova, Brabansko, Čechova, Dvořákova, Gen. Štefánika, Husova, Kabelíkova, Komenského, Malá Dlážka, nábřeží Dr. Edvarda Beneše, náměstí Františka Rasche, náměstí Na Marku, Palackého, Smetanova, třída Generála Janouška, U hřbitova, Želatovská, nezařazeno

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Ervín Silný, 08.07.2006
Umístění: Přerov, Želatovská, u kasáren při výjezdu z Přerova směrem na Želatovice
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH
PRONIKLA PAMÁTNÉHO
DNE 8. KVĚTNA 1945
DO PŘEROVA RUDÁ ARMÁDA
- OSVOBODITELKA.
NA VĚČNOU PAMĚŤ
PŘÍŠTÍM POKOLENÍM
ZBUDOVAL SVAZ PŘÁTEL
SSSR V PŘEROVĚ.

OBNOVENO 2004
VSR PŘEROV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07337
Pomník přidal: Ervín Silný

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Ervín Silný, 09.07.2007
Umístění: Přerov, Želatovská, před školou
Nápis:
žádný

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07336
Pomník přidal: Ervín Silný