á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Miroslav Laurenčík

* 31.7.1926 (Přerov)
† 1.5.1945 (Přerov)

účastník Přerovského povstání, padl v boji u nádraží
Odboj v Lověšicích založil po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 pan Josef Bryška starší, který dostával pokyny pro práci od pana Františka Bednaříka z Přerova, kterého později Němci popravili. S Josefem Bryškou spolupracovali Rostislav Konečník a František Janda (č. 7). Tato skupina se pak scházela a ukrývala zbraně.
Místem působení skupiny byla železnice, kde Josef Bryška pracoval v dílnách jako zámečník a Rostislav Konečník v desinfekční stanici blízko Lověšic. Jejich pracovní zařazení jim umožňovalo sledovat činnost na železnici, kterou si rozdělili:
- Josef Bryška sledoval činnost od desinfekční stanice do Horní Moštěnice
- Rostislav Konečník od desinfekční stanice k budově přerovského nádraží.
Ve svých úsecích dělali po zaměstnání pochůzky, při kterých se snažili podle nálepek na vagonech odhadnout, co se v nich veze a kam směřují. Jejich činnost spočívala v tom, že poškozovali vše, co se dalo, jen aby zdrželi odjezd vlaku. Hledali zbraně. První zbraně, které se jim podařilo získat, byly 3 samopaly a 3 pušky s veškerým příslušenstvím. Zbraně od Františka Jandy přenesli a schovali v hasičském autě v prostoru za nářadím.
Koncem roku 1940 se členem skupiny stává Josef Kubík (profesor), který uměl německy a rusky. Ten navázal spojení se zpravodajskou skupinou Partyzánské brigády Jana Žižky, které velel major Murzin a se skupinou v Karlovicích, kam převáděli ruské uprchlé zajatce. Ke konci roku 1941 měla skupina již větší množství zbraní, které pak dodávala do Karlovic.
V odpoledních hodinách 24.4.1945 (neděle) se v obci rozšířila zpráva, že německá armáda kapitulovala. Někteří občané se pokusili německé vojáky odzbrojit. Na věži přerovského zámku vlála bílá a československá vlajka. Na prodejně Budoucnost však zcela určitě byla vyvěšena vlajka Velkoněmecké říše.
Kolem 11 hodin dne 1. května 1945 se v obci vytvářejí hloučky osob a debatují o tom, že je konec války. Josef Bryška a Rostislav Konečník si vzali zbraně a odešli do Přerova, aby zjistili, co se vlastně děje. Na „filiálce“ stál transport maďarských vojáků. Konečník a někteří občané chtěli získat zbraně. Němci se z počátečního překvapení vzpamatovali a začali obnovovat u vojáků pořádek. Došlo k první přestřelce mezi povstalci a Němci.
Německé velení po zprávě, že maďarští vojáci jsou odzbrojováni, vyslali jednotku, která postupovala po celé šíři tratě k Lověšicím. Donutili tak lověšické občany k ústupu. Někteří z nich byli raněni (Josef Strouzek, Osvald Drábek, Josef Procházka, Miroslav Šálek, Josef Karásek; velmi vážně byl zraněn Josef Vaculík).
Situace se zhoršovala a skupina 4 mužů odešla k zajištění odchodu bojovníků směrem k Horní Moštěnici. Němci je však uviděli, zesílili palbu a odřízli jim možnost ústupu.
Při této přestřelce skupině došlo střelivo. Všichni 4 muži byli těžce raněni. Němci se jich zmocnili a pažbami je ubili. Byli to: Josef Bryška st., jeho 18tiletý syn Josef Bryška, Josef Zbořil a Miroslav Laurenčík. Němci přitáhli do Lověšic a prováděli prohlídky. Při odchodu sebou vzali starostu obce JUDr. Antonína Mikloše, náměstka Metoděje Dohnala, kteří se pak ještě v noci vrátili domů.
Pohřeb zastřelených byl 10. května. Rakve byly přivezeny do místního parku, zahaleny státní vlajkou a vystaveny u pomníku.

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/lovesice/historie-lovesic/valecne-udalosti-2-cast.html

VPM:
památník - Hrabyně, okres Opava
pomník - Lověšice, okres Přerov
pomník - Přerov, okres Přerov


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.