Přerov

Pomník Jan Gayer

Autor: Radim Kapavík, 03.04.2006
Umístění: Přerov, náměstí Na Marku, na místě rodného domu
Nápis:
(pomník)
ZDE NARODIL SE
19./VI.1885
PODPL. RUSKÝCH LEGIÍ
JAN GAYER
KTERÝ V BOJI ZA SVOBODU
NÁRODA BYL V BITVĚ U LIPJAG
V RUSKU V ČELE 4. PLUKU PRO-
KOPA VELIKÉHO TĚŽCE RANĚN
A DNE 7./VI.1918
PODLEHL RANÁM
V TAMAŘE, KDE
JEST POHŘBEN

(původní pomník)
ZDE NARODIL SE
19./VII.1885
PODPL. RUSKÝCH LEGIÍ
JAN GAYER
KTERÝ V BOJI ZA SVOBODU
NÁRODA BYL V BITVĚ U LIPJAG
V RUSKU V ČELE 4. PLUKU PRO-
KOPA VELIKÉHO TĚŽCE RANĚN
A DNE 7.VI/.1918
PODLEHL RANÁM
V TAMAŘE, KDE
JEST POHŘBEN
Poznámka:

původní pomník je v muzeu v Přerově, nový je na náměstí Na Marku (s rozdílným datem narození, na novém pomníku je správně)
Gayer Jan, nar. 19.6.1885, Přerov, domovská obec Brazílie, Jižní Amerika. V RU armádě sloužil u 20. pěšího pluku jako nadporučík. Zajat 3.7.1915, Clecszyn. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Korobojaku, Voroněž. Zařazen 13.6.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Zemřel po zranění v boji u Lipjag 7.6.1918 jako poručík 4. střeleckého pluku, pohřben v Samaře.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7109-07166
Pomník přidal: Radim Kapavík
Doplnění informací: Ing. František Jedlička