á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)
Autor: archiv vets.cz

Armádní generál in memoriam Karel Janoušek

* 30.10.1893 (Přerov)
† 27.10.1971 (Praha)

Armádní generál i. m. a letecký maršál RNDr. Karel Janoušek se narodil 30. října 1893 v Přerově.
Dne 2.6.1915 odveden do rakousko-uherské armády, čímž zahájil svoji dlouhou oslnivou kariéru, na jejímž vrcholu se stal jediným československým maršálem všech dob.
Absolvoval školu pro důstojníky v záloze v Opavě, jako jednoroční dobrovolník 57. pěšího pluku se účastnil operací na italském a ruském bojišti 1. sv. války, 2.7.1916 upadl do ruského zajetí. 1.8.1916 vstoupil v Oděse do srbské armády jako člen 2. Dobrovolnické srbské divize. V říjnu 1916 přešel do čs. legií v Rusku, zařazen u 1. čs. střeleckého pluku, kde se postupně vypracoval z velitele čety a roty na velitele praporu. Zúčastnil se bojů u Zborova, Bugulmy, Melekesu, Braudina, Simbirska, Kazaně, Krasnojarska, Komarčeka, Razgonu a Tajšetu. V bojích byl dvakrát zraněn a pětkrát vyznamenán.
Po návratu do vlasti působil dále v ČSA. V r. 1923 absolvoval Válečnou školu, v roce 1924 nastoupil službu u vojenského letectva, prodělal výcvik leteckého pozorovatele a pilota, přestoupil trvale k letectvu, absolvoval stáže, za za mobilizace 1938 byl velitelem letectva 1. armády. Za pomoci Obrany národa odešel 15.11.1939 z vlasti a přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko a Bejrút se dostal do Francie. Po prezentaci v Paříži 1.12.1939 byl přidělen k Československé vojenské správě, kde zastával funkci faktického velitele čs. letectva (formujícího se na území Francie z československých letců, kteří se po útěku z vlasti dostali na její území).
Ve funkci byl do 15.3.1940, pak byl pověřen organizací a řízením výcviku československých letců. 18. 6. 1940 s početnou skupinou československých letců opustil opustili Francii, 21.6.1940 přistáli v anglickém Falmouthu.
Na britských ostrovech se stal postupně nejvyšším představitelem československého letectva. Dělal vše, aby se Čechoslováci dostali co nejdříve do boje, dohodl začlenění našich letců do RAF v rámci dobrovolnické zálohy (Volunteer Reserve – VR) a zformování československých leteckých jednotek, podřízených operačně příslušným velitelstvím RAF.
Je jeho zásluhou, že čs. letci mohli v poměrně vysokém počtu zasáhnout již do bitvy o Británii, a to v řadách svých národních jednotek - byť podřízených RAF – i jednotek britských. To se tehdy z řady okupovaných národů podařilo jedině podstatně početnějším Polákům.
Funkci inspektora českoslovenkého letectva ve Velké Británii (Inspector General of the Czechoslovak Air Force), náročnou na organizační a diplomatické schopnosti, divizní generál RNDr. Karel Janoušek vykonával pět let, až do 19.10.1945, přičemž 17.5.1945 byl povýšen do hodnosti Air Marshal. Stal se tak jediným československým občanem, který dosáhl hodnosti maršála. Do osvobozeného Československa se div. gen. RNDr. Karel Janoušek vrátil po řadě odkladů definitivně až tři měsíce po skončení války v Evropě, konkrétně 13.8.1945
na palubě dopravního letounu Dakota Mk.IV, kterou mu pro tento účel zapůjčila britská královská rodina.
V nové armádě to neměl jednoduchhé, ale jeho nesporné válečné zásluhy nešly zcela opominout a tak 20.10.1945 převzal funkci podnáčelníka hlavního štábu pro zvláštní úkoly. Dne 15.2.1947 byl jmenován do nově vzniklé funkce zatímního inspektora protiletecké ochrany u hlavního štábu, kde alespoň teoreticky mohl zúročit své zkušenosti z války, zvláště pak z Velké Británie, ve funkci měl však jen minimum pravomocí. V Československu se podobný systém teprve rodil a uspokojivě byl vyřešen až za úplně jiné situace v padesátých letech.
Po Únoru byl již 28.2.1948 odeslán na zdravotní dovolenou a formálně k 1.6.1948 byl přeložen do výslužby. Snažil se o uplatnění alespoň v civilním letectví a záhy mu z kanadského Montrealu bylo nabídnuto místo u Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), kterou v prosinci 1944 sám spoluzakládal. Souhlas k vycestování ale nedostal, rozhodl se k ilegálnímu odchodu do zahraničí, když pokusy o odchod legální selhaly. Předběžně se na útěku dohodl s dalšími důstojníky, bývalými příslušníky čs. letectva z Velké Británie, kteří se ocitli v obdobné situaci. byl kontaktován konfidentem a při pokusu o ilegální odchod 30.4,1948 u Přeštic zatčen a spolu s dalšími důstojníky a to zejména piloty RAF uvězněn. V procesu byl 17.6.1948 Vrchním vojenským soudem v Praze odsouzen na 18 let těžkého žaláře, degradován, odsouzen ke ztrátě vyznamenání. Vězněn na Borech, v Opavě, v Leopoldově a na Ruzyni. Za údajný pokus o útěk z Borů, který pro něj plánoval jeden z dozorců, byl 28.3.1950 navíc odsouzen k doživotnímu žaláři. Z Ruzyně byl propuštěn na základě velké prezidentské amnestie 9.5.1960.
Za mřížemi strávil plných 12 let a 10 dní. Nemajetný, bydlíc u ovdovělé švagrové a později ve svém bývalém bytě, pracoval pak jako inventurník v n. p. Textil Praha.
Dne 27. října 1971, jen tři dny před svými osmasedmdesátými narozeninami RNDr. Karel Janoušek, Air Marshal britského královského letectva a bývalý divizní generál československé armády, v Praze zemřel.
Vyšší vojenský soud v Příbrami jej 5.7.1968 sice zprostil dvacet let staré obžaloby, ale pro tehdejší rehabilitace je charakteristické, že generálská hodnost mu navrácena nebyla. Stalo se tak až 23.8.1990 rozkazem prezidenta ČSFR a 2.12.1991 byl povýšen do nejvyšší hodnosti armádního generála.
„V boji od začátku do konce stáli čs. letci. Národ je zavázán této hrstce svých nejlepších synů. Obhájili svoje i naše jméno tam, kde jsme kdysi byli zcela neznámí...“
Řády a vyznamenání:
Rusko Kříž Sv. Jiří IV. tř. (Orděn Svjatogo Georgija) 1917
Francie Válečný kříž s palmou (Croix de Guerre avec palme) 1919
Francie Hvězda za zranění 1919
ČSR Československý válečný kříž 1918 se dvěma lipovými ratolestmi 1920
ČSR Československá revoluční medaile se štítkem Zborov 1920
ČSR Mezispojenecká medaile Vítězství 1920
Francie Dobrovolníci války 1914-1918 1928
Jugoslávie Válečný kříž 1914-1918 1928
Polsko Komandérský kříž Řádu Obrození Polska (Polonia Restituta) 1934
Rumunsko Komandér Řádu Rumunské hvězdy s meči III. tř. (Steaua Romana Kommandor Militar) 1937
Jugoslávie Komandér Řádu Jugoslávské koruny III. tř. (Korona Jugoslavija) 1937
ČSR Medaile Commemorative de la Fidac 1937
ČSR Pamětní odznak SNSG/Kříž za věrné služby 1938
ČSR Dobrovolecký kříž 1918-1919 1938
Francie Válečný kříž (Croix de Guerre) 1940
V. Británie Rytíř-komandér Lázeňského Řádu (II. tř.) (Knight Commander of the Order of the Bath, KCB) 1941
ČSR Československá pamětní medaile armády v zahraničí se štítky Francie, Velká Británie 1944 a 1946
ČSR Československá medaile Za zásluhy I. st. 1944
Francie Komandér Řádu Čestné legie (Commandeur de la Légion d´ Honneur) 1945
Francie Řád Veřejného zdraví 1945
USA Komandér Řádu Záslužné legie (Commander of the Order of Merit) 1945
ČSR Československý válečný kříž 1939 1945
ČSR Diplomový odznak Karla IV. I. st. 1945
Francie Válečný kříž s palmou (Croix de Guerre avec palme) 1945
V. Británie Hvězda 1939-1945 (1939-1945 Star) 1945
V. Británie Medaile za obranu (Defence Medal) 1945
V. Británie Válečná medaile (War Medal) 1945
ČSR Pamětní odznak M. R. Štefánika I. tř. 1945
ČSR Záslužný odznak Čs. obce dobrovol. 1945 1946
ČSR Československá medaile Za chrabrost 1946
ČSR Pamětní odznak Čs. obce dobrovol. 1938 1946
Jugoslávie Řád partyzánské hvězdy I. tř. 1946
Jugoslávie Řád Za chrabrost I. tř. (Za chrabrost) 1946
ČSR Řád Slovenského národního povstání I. tř. 1946
Norsko Komandér Řádu Sv. Olafa (St. Olavs Orden) 1947
ČSR Zborovská pamětní medaile 1947
ČSSR Pamětní plaketa k 50. výročí vzniku ČSR 1968
ČSFR Řád Milana Rastislava Štefánika II. tř. 1992
ICAO Pamětní medaile k 50. výročí vzniku ICAO 1994

Zdroje (mimo informací z desek):
http://www.valka.cz/clanek_12122.html
http://www.praha14.cz/MC/letci/janousek.html

VPM:
hrob - Praha 8, okres Praha 8
hrob - Praha 6, okres Praha 6
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1
pamětní deska - Praha 2, okres Praha 2
pamětní deska - Přerov, okres Přerov


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.