Přerov

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 29.05.2021
Umístění: Přerov, Kratochvílova, kostel sv. Vavřince
Nápis:
O, Vy naši drazí v boji padlí vojínové!
Jenž jste za vlast životy své položili.
Spěte klidně v dálné cizině!
Vrácena dle vůle Boží samostatnost Otčině!
Vlastenče, když se Tvůj krok ulo pozastaví,
nechť rty tvoje vděčnš Otčenáš se pomodlí.

Já jsem Vzkříšení a život kdo ve mě věří,
byť i umřel, živ bude.
Jan 11. 251
A setře Bůh všelikou slzu s očí jejich
a smrti nebude více, ani kvílení, ani bolesti.
Zjev. sv. Jana 21. 4.
Těla jejich v pokoji pochována jsou a jméno
jejich živo jest od pokolení do pokolení.
Mhudr. 14. 14.
Bůh oslav duše jejich!

NA PAMÁTKU PADLÝM VOJÍNŮM HRDINŮM MĚSTA
PŘEROVA A PŘIFAŘENÝCH OBCÍ
TENTO POMNÍK ZHOTOVITI NECHAL L. P. 1918
P. JGNÁC ZAVŘEL
KONS. RADA DĚKAN A FARÁŘ PŘEROVSKÝ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7109-30331
Pomník přidal: Pavlína Koncošová