Kladno

Amálská, Braunova, Březinova, Ctiborova, Cyrila Boudy, Čs. armády, Doberská, Dvorská, Emila Zahrádky, Havlíčkovo náměstí, Hřbitovní, Huťská, Jana Palacha, Jiráskova, Karla Rezka, Kralupská, Lesní, Lidická, Malá Strana, Milady Horákové, Na Stráni, nám. Karla Kindla, náměstí 9. května, náměstí Edvarda Beneše, náměstí Starosty Pavla, náměstí Svobody, O. Peška, Palackého, Plk. Stříbrného, Rakovnická, Sportovců, Sportovní, Školská, T. G. Masaryka, U Hvězdy, Unhošťská, Velvarská, Vodárenská, Vrapická, nezařazeno

Hrob Antonín Souček

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
ANTONÍN SOUČEK
rtm. školy O.P.L. děl. pl. 151
+ 15.VII.1932 v Jugoslávii
ve stáří 34 roků.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'13.73'' E14°06'09.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Jan Suchý a kenotaf František Suchý

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
JAN SUCHÝ
TECHNICKÝ ÚŘEDNÍK
ŽELEZÁREN KLADNO,
* 18.11.1894. + 19.12.1917,
ve vojen. nemoc. v Brucku n./M.
při vykonávání vojenské
povinnosti u 28. pěš. pluk.
exhumován a převezen do
svého rodiště, kterého jsa
oplakáván rodiči, bratrem
a příbuznými více nespatří.

FRANTIŠEK SUCHÝ
ASSISTENT MED. DROGUERIE
* 23.7.1896, 15.6.1918
těžce raněn a nezvěstný
z Italského bojiště.
BUDIŽ TI CIZÍ ZEMĚ LEHKÁ.

Opustili Jste zdrávi svůj
rodný kryj v mladistvém
věku, do kterého Jste se
více nevrátili, byvše vyrváni
krutým osudem světové
války těm, kteří Vás znali a
milovali, nedočkavše se
splnění svých tužeb
a vráceni nám
co chladné mrtvoly.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'13.73'' E14°06'09.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Václav Poříz

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
VÁCLAV
POŘÍZ
* 2.2.1884 + 7.8.1936
FRANC. LEGIONÁŘ
Poznámka:

Poříz Václav, nar. 2.2.1884 (3.2.1884), Sloupno okr. Nový Bydžov, bydliště Sloupno, Kladno, okr. Nový Bydžov, Kladno. V RU armádě sloužil u 12. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 27.3.1915, Rybnice. Do čs legií v Rusku se přihlásil 7.7.1917, zařazen jako vojín k záložnímu praporu. Dnem 7.3.1918 zařazen jako vojín k 22. střeleckému pluku čs legií ve Francii. Demobilizován 9.5.1919.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'13.73'' E14°6'9.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Richard Kopecký

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
RICHARD
KOPECKÝ
DESÁTNÍK PĚŠÍHO PLUKU Č. 17.
V TRENČÍNĚ,
* 29. dubna 1903., + 15. srpna 1925.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'13.73'' E14°06'09.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Jaroslav Machan

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
JAROSLAV MACHAN
desátník 1. pl. N.S.G.
zemřel tragickou smrtí 28/X. 1945 ve věku 20 let.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'13.73'' E14°06'09.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob František Kloz

Autor: Jiří Suchomel, 18.11.2015
Umístění: Kladno, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK KLOZ
*19.5.1905 +13.6.1945
Poznámka:

František Kloz byl legendární fotbalista, patří mezi nejlepší naší historie, a zároveň je nejlepším fotbalistou klubu SK Kladno, na jeho počest je pojmenován zdejší fotbalový stadion. František Kloz byl zraněn v boji proti německým okupantům na konci 2. světové války o muniční sklad u Hříškova u Loun. Těmto zraněním podlehl.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Karel Löwy

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov, v přední části hřbitova nalevo od obřadní síně
Nápis:
KAREL LÖWY
ČS. ZAHRANIČNÍ VOJÁK
NAR. 9.9.1905 ZEMŘ. 21.8.1979
Poznámka:

Osobní číslo: Z; Z-10.501.254
Národnost: česká
Místo narození: Hnidousy (tehdejší okres Slaný)
Datum a místo odvodu: 27.08.1941, Střední Východ; Haifa
(zdroj: databáze VHA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'18.1'' E14°6'25.15'' (střed židovského hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Josef Stein

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno - za obřadní síní na konci předposlední řady náhrobků
Nápis:
Zde odpočívá náš
drahý milovaný syn a bratr
JOSEF STEIN
jednoroční desátník
nar. 10. června 1886
zemř. 13. října 1918
při konání vojenské
povinnosti

Spi sladce v hrobě
drahý synu milený,
naše láska k tobě neuvadne;
třeba žes byl pod zemí.
J. MAJER.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-42775
Souřadnice: N50°9'18.22'' E14°6'24.76'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Berko Jakubovič

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno - první hrob v předposlední řadě zleva za obřadní síní
Nápis:
KAPITÁN
BERKO JAKUBOVIČ
*9.11.1909 +9.3.1983
DUKELSKÝ HRDINA
Poznámka:

Kapitán Berko Jakubovič se narodil 9.11.1909 v Zakarpatské části Ukrajiny v tzv. Chustském rajónu, v obci Drahovo. V databázi VHA je uvedena jeho národnost jako židovská.
Je zde však malý rozpor v datu narození. V databázi VHA je uvedeno 10.11.1909, na náhrobku je však zapsáno 9.11.1909.
Dále záznam vojáka uvádí kmenové číslo: 13.960/M. Datum a místo odvodu: 19.04.1944 a 14.-15.07.1944 ČSVJ/NT, 5.07.1944 (PR 162/44), Jefremov a Kaměněc Podolskij. Zemřel 9.3.1983.
(zdroj: databáze VHA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'18.22'' E14°6'24.76'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Marie Salusová a hrob Josef Salus

Autor: David Kosina, 24.05.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno, v pravé části hřbitova při cestě od malé obřadní síně
Nápis:
MARIE SALUSOVÁ
nar. 10. V. 1867 zemř. 1944 OSVĚTIMI.

JOSEF SALUS
nar. 1. IX. 1923 zemř. 8. XII. 2009
Prošel koncentr. táb. Osvětim č. A 486.
Poznámka:

Marie Salusová
Narozena 10. 05. 1867
Poslední bydliště před deportací: Pchery
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Slaný
Transport Z, č. 207 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Dr, č. 1826 (15. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Paní Marie Salusová je taktéž zapsána na památníku obětem I. a II. světové války v obci Pchery: http://www.vets.cz/vpm/15634-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky/#15634-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky

zdroj:
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/120139-marie-salusova/
Židovské obce na Kladensku a Slánsku (B. Rozkošná, Okresní muzeum Kladno, 2000)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43018
Pomník přidal: David Kosina