Kladno

Pamětní deska Antonín Janoušek

Autor: David Kosina, 29.08.2017
Umístění: Kladno, Unhošťská 213, bytový dům, na zdi nad vchodovými dveřmi
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL
V LÉTECH I. SVĚTOVÉ VÁLKY
ANTONÍN
JANOUŠEK
REVOLUCIONÁŘ - PŘEDSEDA
SLOVENSKÉ REPUBLIKY RAD
*22.8.1877 +30.3.1941
Poznámka:

Antonín Janoušek: *22.8.1877 v Nymburku, +30.3.1941 v Moskvě
český novinář a komunistický politik. Od roku 1918 žil v Budapešti, kde pracoval jako dopisovatel kladenských novin Svoboda. Koncem téhož roku se zapojil do událostí během komunistického převratu v Maďarsku. V roce následujícím vedl českou a slovenskou sekci v ústředním výboru Maďarské komunistické strany.
Po vpádu revolučních maďarských jednotek na Slovensko vyhlásil dne 20. června 1919 v Prešově Slovenskou republiku rad a sám se stal členem jejího Revolučního výkonného výboru a předsedou Revoluční vládní rady. Dne 7. července 1919 československé jednotky vytlačily maďarská vojska z území Československa a SRR zanikla. V roce 1922 se A. Janoušek přestěhoval do Sovětského svazu a stal se zmocněncem Mezinárodní dělnické pomoci. Žil v ruské republice Čuvašsko, v jejím hlavním městě Čeboksary, kde založil sirotčinec a kde je po něm pojmenována ulice. Zemřel koncem března 1941 přirozenou smrtí.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina