Kladno

Lípa republiky

Autor: David Kosina, 10.05.2019
Umístění: Kladno, náměstí Edvarda Beneše, park před budovou gymnázia
Nápis:
Statutární město Kladno a Pěvecký sbor Smetana-Slovanka
zasadily lípu, český národní strom, u příležitosti 100. výročí
od založení samostatné Československé republiky.

Říjen 2018

100 let
1918-2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Jaroslav Selner

Autor: Jiří Suchomel, 13.05.2016
Umístění: Kladno, náměstí Edvarda Beneše 1573, budova Gymnázia
Nápis:
V TÉTO BUDOVĚ STUDOVAL
DŮSTOJNÍK, PŘÍSLUŠNÍK NAŠICH JEDNOTEK NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ,
VELITEL 3. ČESKOSLOVENSKÉ SAMOSTATNÉ BRIGÁDY V SOVĚTSKÉM SVAZU
DRŽITEL ŘÁDU BRITSKÉHO IMPÉRIA, ŘÁDU BÍLÉHO LVA A ŘADY DALŠÍCH
VYSOKÝCH NAŠICH A SPOJENECKÝCH ŘÁDŮ A VYZNAMENÁNÍ.
ČESTNÝ OBČAN KLADNA IN MEMORIAM Z ROKU 2009
GENERÁLPORUČÍK
JAROSLAV SELNER
NARODIL SE 5. 5. 1906 V KROČEHLAVECH,
V ROCE 1939 SE ZAPOJIL DO PROTINACISTICKÉHO ODBOJE VE VOJENSKÉ
ORGANIZACI OBRANA NÁRODA, PO OPUŠTĚNÍ VLASTI SE STAL PŘISLUšNÍKEM
ČESKOSLOVENSKÉHO PRAPORU POD VEDENÍM PLUKOVNÍKA KARLA KLAPÁLKA,
BOJOVAL V TOBRUKU, JAKO ZPRAVODAJEC SPOLUPRACOVAL V ANGLII
S PLUKOVNÍKEM FRANTIŠKEM MORAVCEM, POTÉ BYL PŘEVELEN NA VÝCHODNÍ
FRONTU, V BOJÍCH O OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI VELEL 3. ČS. BRIGÁDĚ,
PO ÚNORU 1948 PERZEKVOVÁN KOMUNISTICKÝM REŽIMEM, ZEMŘEL 11. I. 1973
ČEST JEHO PAMÁTCE

VÝZNAMNÁ OSOBNOST
MĚSTA
Poznámka:

Generálporučík Ing. Jaroslav Selner
* 5. 5. 1906, † 11. 1. 1973
Kladenský rodák, plukovník gšt., velitel 3. československé samostatné brigády v SSSR, později generálmajor, náčelník katedry taktiky na Vysoké válečné škole v Praze, nositel čtyř československých válečných křížů 1939, Řádu britského impéria, Řádu bílého lva, Řádu SNP I. třídy, sovětského Řádu rudé hvězdy, rumunského Řádu Královské koruny, vyznamenání Za zásluhy I. stupně a Za chrabrost před nepřítelem, britské medaile Afrika Star i sovětské Za vítězství nad Německem a Za osvobození Prahy a mnoha dalších našich i spojeneckých řádů a vyznamenání. Roku 2009 mu bylo uděleno čestné občanství města Kladna in memoriam.
Zdroj: http://www.mestokladno.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43118
Souřadnice: N50°8'34.07'' E14°5'53.88''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Obětem 2. světové války - Lidickým ženám

Autor: David Kosina, 01.09.2016
Umístění: Kladno, náměstí Edvarda Beneše, křižovatka ulic Váňova a Purkyňova, na okraji parku před budovou Gymnázia Kladno
Nápis:
PARK U GYMNÁZIA
(6.200 m2)
PARK NA NÁMĚSTÍ EDVARDA BENEŠE
A NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU, OBKLOPUJÍCÍ
SECESNÍ BUDOVU KLADENSKÉHO GYMNÁZIA,
BYL REKONSTRUOVÁN V LETECH 2001 - 2002.
DOŠLO K PŘEDLÁŽDĚNÍ POVRCHŮ
S ČÁSTEČNOU ZMĚNOU PŮVODNÍCH TRAS
PRO PĚŠÍ, PŘEMĚNĚ KEŘOVÉHO PATRA
OSÁZENÍM NÍZKÝMI DŘEVINAMI A DOSÁZENÍ
STROMŮ. NOVÝM PRVKEM JE DŘEVĚNÉ PLATO
S PERGOLOU NA POPÍNAVÉ ROSTLINY.
V PARKU SE NACHÁZÍ DALŠÍ HISTORICKÉ
OBJEKTY - PAMĚTNÍ DESKA, PŘIPOMÍNAJÍCÍ
POBYT LIDICKÝCH ŽEN V GYMNÁZIU
PŘED JEJICH TRANSPORTEM DO
KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ, SOUSOŠÍ
HORNICTVÍ S TZV. VÁŇOVÝM KAMENEM
A SOCHA LIDICKÉ MATKY.

VÝZNAMNÝ MĚSTSKÝ
PARK
Poznámka:

Tato pamětní deska odkazuje na pietní místo na budově gymnázia: http://www.vets.cz/vpm/15505-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky/#15505-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky a na tuto sochu: http://www.vets.cz/vpm/15506-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#15506-pomnik-obetem-2-svetove-valky

V tělocvičně blízké budovy kladenského reálného gymnázia byly dne 10. června 1942 internovány lidické ženy a děti. Dne 12. června 1942 pak byly ženy od dětí násilně odděleny a odvezeny pryč z Kladna. 196 lidických žen následně trpělo nebo zahynulo v koncentračním táboře Ravensbrück.
(zdroj: webové stránky Statutárního města Kladna)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Lidickým ženám a dětem

Autor: David Kosina, 14.10.2016
Umístění: Kladno, náměstí Edvarda Beneše 1573, budova Gymnázia Kladno - po levé straně od hlavního vchodu
Nápis:
GYMNÁZIUM KLADNO
REÁLKA POSTAVENA V LETECH 1904 - 1905
PODLE PROJEKTU ARCHITEKTA ALOISE DRYÁKA,
VÝZDOBU FASÁDY NAVRHL ALOIS BOUDA.
V ČERVNU R. 1942 BYLY V MÍSTNÍ TĚLOCVIČNĚ
DEPORTOVANÝM LIDICKÝM ŽENÁM
ODEBRÁNY JEJICH DĚTI.

VÝZNAMNÁ PAMÁTKA
MĚSTA
Poznámka:

Pamětní deska instalována Magistrátem města Kladna v rámci projektu mapování významných městských budov, míst a památek. V evidenci města vedena jako drobný dlouhodobý hmotný majetek od 21.5.2010.
(zdroj: databáze MMK - seznam doposud realizovaných pamětních desek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'34.07'' E14°5'53.88'' (budova gymnázia)
Pomník přidal: David Kosina