Kladno

Hrob Jaroslav Machan

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
JAROSLAV MACHAN
desátník 1. pl. N.S.G.
zemřel tragickou smrtí 28/X. 1945 ve věku 20 let.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°09'13.73'' E14°06'09.64'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob František Kloz

Autor: Jiří Suchomel, 18.11.2015
Umístění: Kladno, Hřbitovní, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK KLOZ
*19.5.1905 +13.6.1945
Poznámka:

František Kloz byl legendární fotbalista, patří mezi nejlepší naší historie, a zároveň je nejlepším fotbalistou klubu SK Kladno, na jeho počest je pojmenován zdejší fotbalový stadion. František Kloz byl zraněn v boji proti německým okupantům na konci 2. světové války o muniční sklad u Hříškova u Loun. Těmto zraněním podlehl.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Karel Löwy

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov, v přední části hřbitova nalevo od obřadní síně
Nápis:
KAREL LÖWY
ČS. ZAHRANIČNÍ VOJÁK
NAR. 9.9.1905 ZEMŘ. 21.8.1979
Poznámka:

Osobní číslo: Z; Z-10.501.254
Národnost: česká
Místo narození: Hnidousy (tehdejší okres Slaný)
Datum a místo odvodu: 27.08.1941, Střední Východ; Haifa
(zdroj: databáze VHA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'18.1'' E14°6'25.15'' (střed židovského hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Josef Stein

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno - za obřadní síní na konci předposlední řady náhrobků
Nápis:
Zde odpočívá náš
drahý milovaný syn a bratr
JOSEF STEIN
jednoroční desátník
nar. 10. června 1886
zemř. 13. října 1918
při konání vojenské
povinnosti

Spi sladce v hrobě
drahý synu milený,
naše láska k tobě neuvadne;
třeba žes byl pod zemí.
J. MAJER.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-42775
Souřadnice: N50°9'18.22'' E14°6'24.76'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Berko Jakubovič

Autor: David Kosina, 19.02.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno - první hrob v předposlední řadě zleva za obřadní síní
Nápis:
KAPITÁN
BERKO JAKUBOVIČ
*9.11.1909 +9.3.1983
DUKELSKÝ HRDINA
Poznámka:

Kapitán Berko Jakubovič se narodil 9.11.1909 v Zakarpatské části Ukrajiny v tzv. Chustském rajónu, v obci Drahovo. V databázi VHA je uvedena jeho národnost jako židovská.
Je zde však malý rozpor v datu narození. V databázi VHA je uvedeno 10.11.1909, na náhrobku je však zapsáno 9.11.1909.
Dále záznam vojáka uvádí kmenové číslo: 13.960/M. Datum a místo odvodu: 19.04.1944 a 14.-15.07.1944 ČSVJ/NT, 5.07.1944 (PR 162/44), Jefremov a Kaměněc Podolskij. Zemřel 9.3.1983.
(zdroj: databáze VHA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'18.22'' E14°6'24.76'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Kenotaf Marie Salusová a hrob Josef Salus

Autor: David Kosina, 24.05.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní, Židovský hřbitov Kladno, v pravé části hřbitova při cestě od malé obřadní síně
Nápis:
MARIE SALUSOVÁ
nar. 10. V. 1867 zemř. 1944 OSVĚTIMI.

JOSEF SALUS
nar. 1. IX. 1923 zemř. 8. XII. 2009
Prošel koncentr. táb. Osvětim č. A 486.
Poznámka:

Marie Salusová
Narozena 10. 05. 1867
Poslední bydliště před deportací: Pchery
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Slaný
Transport Z, č. 207 (26. 02. 1942, Kladno -> Terezín)
Transport Dr, č. 1826 (15. 12. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Paní Marie Salusová je taktéž zapsána na památníku obětem I. a II. světové války v obci Pchery: http://www.vets.cz/vpm/15634-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky/#15634-pomnik-obetem-1-a-2-svetove-valky

zdroj:
http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/120139-marie-salusova/
Židovské obce na Kladensku a Slánsku (B. Rozkošná, Okresní muzeum Kladno, 2000)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43018
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Václav Souček a kenotaf Antonín Souček

Autor: Jiří Suchomel, 28.09.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
VÁCLAV SOUČEK
nar. 31.XII.1893, zemř.17.XI.1920.
ANTONÍN SOUČEK
nar.18.II.1896, padl na ital.bojišti 17.IX.1918.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'13.73'' E14°6'10.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Suchomel
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob B. Hrach

Autor: Jiří Suchomel, 28.09.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
B. HRACH
*14.3.1913
+11.5.1945
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'13.73'' E14°6'10.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Suchomel
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Roger Houdek a kenotaf Josef Černohorský

Autor: Jiří Suchomel, 28.09.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
ROGER
HOUDEK
*4.11.1924
padl v boji za vlast
7.5.1945

JOSEF
ČERNOHORSKÝ
*30.5.1905
umučen v Mauthausenu
7.1.1941

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'13.73'' E14°6'10.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Suchomel
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Otokar Emil Burda

Autor: Jiří Suchomel, 28.09.2016
Umístění: Kladno, Hřbitovní
Nápis:
M.U.D.
OTOKAR EMIL
BURDA
C. K. ZÁSTUP. VOJ. LÉKAŘE
V CELOVCI
*18 2./II. 74, +19 12./X. 02

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°9'13.73'' E14°6'10.53'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Suchomel
Příprava dat: Milan Lašťovka