Kladno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lubomír Mach, 05.02.2007
Umístění: Kladno, Cyrila Boudy, před gymnáziem
Nápis:
MĚSTU KLADNU VĚNOVAL
LIDICE KOMITÉEN ALBERTSLUND
DANMARK
Poznámka:

v portálu CEVH MO ČR pod jedním evidenčním číslem s pamětní deskou


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-53960
Pomník přidal: Lubomír Mach

Lípa republiky

Autor: David Kosina, 05.06.2019
Umístění: Kladno, Cyrila Boudy, travnaté prostranství před budovou SPŠ stavební a Obchodní akademie
Nápis:
Statutární město Kladno a ZŠ Cyrila Boudy 1188, Kladno
zasadily lípu, český národní strom, u příležitosti 100. výročí
od založení samostatné Československé republiky.

Říjen 2018

100 let
1918-2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lubomír Mach, 05.02.2007
Umístění: Kladno, Cyrila Boudy, gymnázium
Nápis:
ZDE TRPĚLY LIDICKÉ ŽENY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-31434
Pomník přidal: Lubomír Mach

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Stanislav Pítr, 17.01.2010
Umístění: Kladno, Cyrila Boudy 2840
Nápis:
ZDE NĚMEČTÍ FAŠISTÉ
VĚZNILI, MUČILI
A POSÍLALI NA SMRT
V LÉTECH 1939-1945
NÁŠ ODBOJNÝ LID.
Poznámka:

Budova byla postavena Němci v době druhé světové války pro potřeby kladenského gestapa.
© Jaroslav Vykouk ml., 2008


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-31483
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Doplnění informací: Jaroslav Vykouk
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: David Kosina, 05.06.2015
Umístění: Kladno, Cyrila Boudy, za budovou gymnázia, před sochou s názvem Lidická matka
Nápis:
Lidická tragédie

Na upomínku utrpení žen a dětí z Lidic, internovaných
10. června 1942 v tělocvičně kladenského reálného
gymnázia. V tento den nacisté zastřelili 173 lidických mužů a zahájili proces likvidace jejich rodné obce. Večer 12. června 1942 za srdceryvných okolností ženy oddělili od dětí a odvezli z Kladna.
Místem dalšího strádání se pro 196 žen stal koncentrační tábor Ravensbrück. 82 dětí bylo nacisty zavražděno plynem v polském Chelmnu, dalších 6 na jiných místech. Konce války se dožilo 143 žen a 17 dětí. Běsnění okupační moci tak nepřežilo celkem 340 nevinných obyvatel Lidic.
Socha "Lidická matka" akademické sochařky Marie Uchytilové, instalovaná na tomto místě roku 2000, připomíná tuto tragédii.

Na paměť tragédie LIdic
Statutární město Kladno
prosinec 2009
Poznámka:

Pamětní deska byla slavnostně odhalena dne 10.12.2009 - v Den lidských práv - představiteli města Kladna pod záštitou tehdejšího primátora města Kladna Ing. Dana Jiránka a za účasti přeživších lidických žen a dětí.
(zdroj: https://www.mestokladno.cz/v%2Dden%2Dlidskych%2Dprav%2Dkladno%2Dslavnostne%2Dodhalilo%2Dpametni%2Ddesku%2Dpripominajici%2Dutrpeni%2Dlidickych%2Dzen%2Da%2Ddeti/d-1408474 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina