Kladno

Pamětní deska František Koucký

Autor: Jiří Suchomel, 27.01.2015
Umístění: Kladno, Sportovní 1110, deska na sokolovně
Nápis:
FRANTIŠEK KOUCKÝ
NÁMOŘNÍK, NARODIL SE 1894 V TOMTO DOMĚ
BOUŘIL SE HRDINNĚ PROTI RAKOUSKO-UHERSKU.
BYL V PULLE 11.5.1918 ZASTŘELEN.
Poznámka:

František Koucký se narodil v Hnidousích v roce 1894. Pro ateistické názory byl vyloučen z kladenského gymnázia a proto dokončil pouze měšťanskou školu. Vyučil se řezníkem v Praze a v Luhačovicích.
V sedmnácti letech se přihlásil k válečnému námořnictvu. Byl zařazen jako lodní kuchař. Později se stal dokonce štábním kuchařem s hodností šikovatele. Funkci vykonával na torpédovém člunu Tb. 80.
6. května 1918 se sešel v hostinci v Pulje s Chorvatem Ljubomirem Krausem. Domluvili zde poslední přípravy na ovládnutí Tb.80, která měla následujícího dne odplout. Chtěli loď unést a zamířit s ní do italského zajetí. Podle ústního podání ale nebyli dost opatrní. Vyslechl je nějaký námořník od České Lípy. Ten Kouckého záměr udal. Ráno, ještě než mohl dát velitel povel k odplutí, dorazila na palubu ozbrojená stráž. Koucký i Kraus byli zatčeni. Vojenský soud se konal na bitevní lodi Radetzky a rozsudek – trest smrti zastřelením. Ráno 11. května 1918 vyvedli Kouckého i Krause na druhé nádvoří námořní trestnice v Pulje. K jejich popravě se dostavil i vrchní velitel loďstva admirál Miklosz Horty de Nagybanya.
© Jaroslav Vykouk ml., 2008


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43260
Souřadnice: N50°10'1.57'' E14°6'25.3''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Jaroslav Vykouk