Kladno

Pamětní deska Rosálie Hajníková

Autor: Stanislav Pítr, 17.01.2010
Umístění: Kladno, Palackého 168
Nápis:
ZDE ŽILA 1874-1951
ROSALIE HAJNÍKOVÁ
ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENKA KSČ NA KLADENSKU
ZASLOUŽILÁ PRACOVNICE REVOLUČNÍHO DĚLNICKÉHO HNUTÍ.
Poznámka:

Narodila se 4. září 1874 v Tuchlovicích. Provdala se za komunistu Františka Hajníka a vstoupila do politického a veřejného života. Stala se známou funkcionářkou sociální demokracie. Byla zvolena členkou krajského výboru žen a stala se vedoucí komise pro práci mezi ženami. V prosinci 1913 byla delegátkou XI. Sjezdu Československé sociálně demokratické strany. Po první světové války se dala do propagace Sovětského svazu.Vstupuje do KSČ a za tuto stranu se stává senátorkou. Po příchodu Němců byla okamžitě zatčena gestapem. Později byla propuštěna a zůstala pod dohledem gestapa. Pak byla znovu zatčena a spolu s mládeží ze skupiny „Předvoj“ byla odvezena do Terezína. Na 5. květen 1945 byla stanovena její poprava. Záchrana přišla v poslední chvíli, když do Terezína přijel Červený kříž. Vrátila se domů těžce nemocná. Přesto i nadále politicky pracovala. Prosadila spojení obcí Hnidousy a Motyčín v jednu s názvem Švermov. 4. ledna 1951 zemřela.
© Jaroslav Vykouk ml., 2008


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Doplnění informací: Jiří Suchomel
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš