Kladno

Amálská, Braunova, Březinova, Ctiborova, Cyrila Boudy, Čs. armády, Doberská, Dvorská, Emila Zahrádky, Havlíčkovo náměstí, Hřbitovní, Huťská, Jana Palacha, Jiráskova, Karla Rezka, Kralupská, Lesní, Lidická, Malá Strana, Milady Horákové, Na Stráni, nám. Karla Kindla, náměstí 9. května, náměstí Edvarda Beneše, náměstí Starosty Pavla, náměstí Svobody, O. Peška, Palackého, Plk. Stříbrného, Rakovnická, Sportovců, Sportovní, Školská, T. G. Masaryka, U Hvězdy, Unhošťská, Velvarská, Vodárenská, Vrapická, nezařazeno

Pamětní deska Obětem 1. světové války a legionářům

Autor: David Kosina, 16.09.2016
Umístění: Kladno, náměstí Svobody, park, středová část JZ směrem
Nápis:
NÁMĚSTÍ SVOBODY
(4.400 m2)
PŘI ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCI PARKU
V ROCE 2002 DOŠLO K PŘEDLÁŽDĚNÍ
CHODNÍKŮ, JIMŽ DOMINUJE STŘEDOVÁ
RŮŽICE SE SVĚTOVÝMI STRANAMI. BYLY
INSTALOVÁNY NOVÉ LAVIČKY A OSVĚTLENÍ.
CELÝ OBVOD PARKU JE OSÁZEN KEŘOVÝM
PATREM. CHODNÍKY JSOU LEMOVÁNY
OSAZENÝMI KULOVITÝMI JAVORY
A KVĚTINOVÉ ZÁHONY JSOU PROSTOROVĚ
VYMEZENY PALISÁDOVOU OBRUBOU.
NOVÝM PRVKEM JSOU PERGOLY S PNOUCÍMI
RŮŽEMI. BYL ZDE POSTAVEN PAMÁTNÍK
OBĚTÍ I. SVĚTOVÉ VÁLKY Z KLADNA,
NAHRAZUJÍCÍ PŮVODNÍ LEGIONÁŘSKÉ
SOUSOŠÍ SE SOCHOU T. G. MASARYKA
V JEHO STŘEDU, KTERÝ SE STAL
PŘEDMĚTEM ÚTOKU JAK NACISTICKÉ,
TAK KOMUNISTICKÉ MOCI.

VÝZNAMNÝ MĚSTSKÝ
PARK
Poznámka:

Na pamětní desce je zmíněno legionářské sousoší. Původně se jednalo o Pomník padlým, který byl slavnostně odhalen 28. října 1928 při desátém výročí vzniku republiky. Autorem byl Jan Vítězslav Dušek. Tento autor do svého díla zakomponoval vzpomínku na padlé v 1. světové válce, dále připomněl české legionáře, ale také práci obyčejných civilistů. Celé sousoší doplňovala socha T. G. Masaryka v jeho středu.
Pomník byl poprvé odstraněn během 2. světové války. Poté 28. října 1945 znovu odhalen, ale v noci z 19. na 20. února 1953 byl definitivně odstraněn a následně i zničen.
(zdroj: Zmizelé Čechy - Kladno, PaedDr. Irena Veverková, 2008)

původní Pomník padlým: http://www.kladnominule.cz/front.page/photos/23?gallery=18&photo=560
současný Pomník Obětem 1. světové války: http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/4214-kladno/n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD%20Svobody/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska T. G. Masaryk

Autor: David Kosina, 18.01.2016
Umístění: Kladno, O. Peška 708, budova při hlavní třídě T. G. Masaryka na Kladně
Nápis:
ŽÁDNÁ KULTURNÍ PRÁCE BY
NEBYLA MOŽNÁ BEZ PRÁCE
UHLOKOPŮ, ŘEKL V TÉTO
BUDOVĚ 29. LEDNA 1900
T. G. MASARYK,
PRESIDENT - OSVOBODITEL,
KDYŽ ZA VELKÉ STÁVKY
HORNÍKŮ OBHAJOVAL JEJICH
SPRAVEDLIVÝ BOJ.
8. BŘEZNA 1936
ZASAZENA BYLA TATO DESKA,
ABY I VÁM HLÁSALA
TUTO SKUTEČNOST.

PÉČÍ MĚSTA KLADNA
A SPOLEČNOSTI PATRIA
OBNOVENO 8.3.2000

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: David Kosina

Pamětní deska Rosálie Hajníková

Autor: Stanislav Pítr, 17.01.2010
Umístění: Kladno, Palackého 168
Nápis:
ZDE ŽILA 1874-1951
ROSALIE HAJNÍKOVÁ
ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENKA KSČ NA KLADENSKU
ZASLOUŽILÁ PRACOVNICE REVOLUČNÍHO DĚLNICKÉHO HNUTÍ.
Poznámka:

Narodila se 4. září 1874 v Tuchlovicích. Provdala se za komunistu Františka Hajníka a vstoupila do politického a veřejného života. Stala se známou funkcionářkou sociální demokracie. Byla zvolena členkou krajského výboru žen a stala se vedoucí komise pro práci mezi ženami. V prosinci 1913 byla delegátkou XI. Sjezdu Československé sociálně demokratické strany. Po první světové války se dala do propagace Sovětského svazu.Vstupuje do KSČ a za tuto stranu se stává senátorkou. Po příchodu Němců byla okamžitě zatčena gestapem. Později byla propuštěna a zůstala pod dohledem gestapa. Pak byla znovu zatčena a spolu s mládeží ze skupiny „Předvoj“ byla odvezena do Terezína. Na 5. květen 1945 byla stanovena její poprava. Záchrana přišla v poslední chvíli, když do Terezína přijel Červený kříž. Vrátila se domů těžce nemocná. Přesto i nadále politicky pracovala. Prosadila spojení obcí Hnidousy a Motyčín v jednu s názvem Švermov. 4. ledna 1951 zemřela.
© Jaroslav Vykouk ml., 2008


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Stanislav Pítr
Doplnění informací: Jiří Suchomel
Příprava dat: Ing. Jiří Porteš

Pamětní deska Julian Stříbrný

Autor: Lubomír Mach, 05.02.2007
Umístění: Kladno, Plk. Stříbrného
Nápis:
SVOBODA
NAD ŽIVOT

ZDE ŽIL A BYL ZATČEN
RUSKÝ LEGIONÁŘ, BRATR
PLUKOVNÍK JULIAN STŘÍBRNÝ,
ŽALÁŘOVANÝ A POPRAVENÝ
V DRÁŽĎANECH ZA ODBOJ PROTI
NĚMECKÝM VETŘELCŮM.
*9.11.1883 +16.7.1943
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ V KLADNĚ
1947
Poznámka:

Julian Stříbrný se narodil 9. listopadu 1883 v Kladně. Byl československým legionářem za první světové války. Nejdříve byl nasazen na italské frontě a v květnu 1916 pak na východní ruské frontě. 16. července 1916 padl zraněný Julius Stříbrný u vesnice Jagielonky do ruského zajetí. Dostal se z něho 1. srpna 1916 tím, že se přihlásil do dobrovolnického vojska na Rusi. Zde se osvědčil. Na začátku roku 1919 byl jmenován podporučíkem a o rok později nadporučíkem. Armádu neopustil ani po skončení války. Stal se důstojníkem armády Československé republiky, kde dosáhl hodnosti plukovníka. K 1. červenci 1939 byl převeden do výslužby. Po rozpadu republiky a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava se vrátil do rodného Kladna, kde měl za úkol likvidovat místní vojenskou posádku. Německou tajnou policií byl zatčen 13. února 1940. Vyslýchán a mučen byl na gestapu v Kladně, v kladenské sokolovně, terezínské Malé pevnosti, v gollnovské věznici a nakonec v Drážďanech, kde jej nacisté 16. července 1943 popravili. © Jaroslav Vykouk ml., 2008


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03326
Pomník přidal: Lubomír Mach
Doplnění informací: Jaroslav Vykouk

Pamětní deska Julián Stříbrný

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Plk. Stříbrného 705
Nápis:
ČINŽOVNÍ DOMY Č.P. 705, 706
OBA DOMY S HODNOTNOU SECESNÍ
FASÁDOU BYLY POSTAVENY V ROCE 1910.
V Č.P. 705 ŽIL PLK. JULIÁN STŘÍBRNÝ,
RUSKÝ LEGIONÁŘ, ČLEN ORGANIZACE
OBRANA NÁRODA, POPRAVENÝ
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NACISTY.

VÝZNAMNÁ PAMÁTKA
MĚSTA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43261
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Hrob Stanislav Ledvinka

Autor: Jiří Porteš, Lucie Ottová, 02.01.2009
Umístění: Kladno, Rakovnická, část Rozdělov, hřbitov
Nápis:
STANISLAV
LEDVINKA
RUSKÝ LEGIONÁŘ
*27.1.1888 +23.4.1952
Poznámka:

Ledvinka Stanislav, nar. 27.1.1885, Praha, domovská obec Rozdělov, Kladno. V RU armádě sloužil u 28. pěšího pluku jako vojín. Zajat 14.9.1914, Javorov. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Taganrogu, zařazen 13.7.1917 jako vojín k 8. střeleckému pluku. Demobilizován 9.6.1920. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'14.18'' E14°3'26.79'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jiří Porteš, Lucie Ottová
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Ivan Kraus

Autor: David Kosina, 29.09.2017
Umístění: Kladno, Rakovnická, městská část Rozdělov, hřbitov, hrob č. 575
Nápis:
RODINA KRAUSOVA

IVAN KRAUS
* 26. 10. 1950 † 3. 6. 1969
Zahynul při vojenské povinnosti

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'14.18'' E14°3'26.79'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Evžen Bartko

Autor: David Kosina, 29.09.2017
Umístění: Kladno, Rakovnická, městská část Rozdělov, hřbitov, hrob č. 899
Nápis:
EVŽEN BARTKO
* 2. 8. 1935 † 21. 3. 1956
Němý svědek jiřetínský les, šumí Vám smutnou ?
na svatbu se vojín těší, chladnou smrt mu dali ?
na stáří jediná opora mamince zbyla vzpomínka.
Poznámka:

konce 2 řádků z fotografie nelze přečíst


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'14.18'' E14°3'26.79'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob vojáka

Autor: David Kosina, 29.09.2017
Umístění: Kladno, Rakovnická, městská část Rozdělov, hřbitov, hrob č. 328
Nápis:
RODINA
KRAUSOVA
KULHÁNKOVA
Poznámka:

foto mladého muže v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'14.18'' E14°3'26.79'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina

Hrob Alexandr Loukota

Autor: David Kosina, 29.09.2017
Umístění: Kladno, Rakovnická, městská část Rozdělov, hřbitov, dvojhrob č.157-158
Nápis:
Staršina
ALEXANDR LOUKOTA
* 15. 7. 1933 † 16. 12. 1958
Zahynul tragicky na Kbelském letišti
v mladém věku 25 let.
Poznámka:

staršina - poddůstojnická hodnost v Československé lidové armádě do roku 1958
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°8'14.18'' E14°3'26.79'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: David Kosina