Banská Bystrica

29. augusta, Československej armády, Dolná, Horná, Kapitulská, Kostiviarska cesta, kpt. Otakara Jaroša, Lazovná, Nám. Š. Moysesa, Námestie SNP, Námestie Š. Moyzesa, Námestie Štefana Moysesa, Národná, Rudlovská cesta, Sásovská cesta, Skuteckého, Švantnerova

Hrobka Gejza Arnold Petrogalli

Autor: Ivan Iver Chudý, 15.07.2020
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa, katolický hřbitov
Nápis:
z fotografie nečitelné
Poznámka:

hrobka rodiny Petrogalli na banskobystrickom r.k. cintoríne, v ktorej je pochovaný aj nadporučík v zálohe 32. práporu poľných strelcov (FJB.32) Gejza Arnold Petrogalli (Petrogalli Géza). Narodil sa v Banskej Bystrici (Besztercebánya) dňa 18. júna 1881 v rodine profesora Artura Petrogalliho (Petrogalli Arthur) a jeho manželky Ludoviky rod. Hulley. V predvojnovom období bol profesorom na miestnom gymnáziu ale napr. aj člen predstavenstva banskobystrického Kasína a zaujímal sa aj o astronómiu. Padol dňa 23. júla 1917 v bitke pri Mielnik - Dolina na východnom fronte (v cirkevnej matrike je uvedený dátum 27.7.1917), kde bol aj pôvodne pochovaný (Podhajce, Folwark-Waga). Telo bolo neskôr na žiadosť rodiny prevezené do Banskej Bystrice a tu dňa 8. septembra 1917 uložené do rodinnej hrobky. Ešte predtým bola rakva s telom vystavená v sále gymnázia. Zanechal po sebe manželku - Evu rod. Pajerovú.
Bol nositeľom týchto vyznamenaní:
Rad Železnej koruny III.triedy s vojnovou dekoráciou (EKO.3 KD)
Strieborná vojenská záslužná medaila (SMVM)
Bronzová vojenská záslužná medaila (BMVM)
Karolov vojenský kríž (KTK)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lastovka
Doplnění informací: Ivan Iver Chudý

Hrob Camillo Ákos Cotteli

Autor: Ivan Iver Chudý, 25.06.2020
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Štefana Moysesa, mestský cintorín
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Kadet Camillo Ákos Cotteli, příslušník banskobystrického 16. honvédskeho pešieho pluku (Besztercebányai 16. honvéd gyalogezred - HIR.16) narodený v Banskej Bystrici dňa 22. mája 1897 v rodine notára Camilla Cotteli a jeho manželky Anny, rodenej Klimo. Zomrel 27. augusta 1916 na následky zranenia bodákom v Záložnej nemocni č.2 v Užhorode (Res. Spital Nr.2 Ungvár) a pochovaný bol na cintoríne v Banskej Bystrici.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'18.97'' E19°8'47.91'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ivan Iver Chudý

Pomník Ladislav Novomeský

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Národná 29, parčík vpravo od budovy štátnej opery
Nápis:
LACO
NOVOMESKÝ

sign. ŠTEFUNKO
Poznámka:

autorom busty je sochár Fraňo Štefunko


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Národná 12, Univerzita Mateja Bela, vpravo od vchodu
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA ROKU 1944 SÍDLILI:
NÁRODNÉ VÝBORY
TURČIANSKY SVÄTÝ MARTIN
ŽILINA KREMNICA TOPOĽČANY
PRIEVIDZA BAŤOVANY.

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50843800102
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivan Iver Chudý, 01.07.2020
Umístění: Banská Bystrica, Rudlovská cesta, židovský hřbitov
Nápis:
Dieser Stein errichtet von der
CHEWRAKADISHA Verkünde
die Namen Jener welche im
schrecklichen Weltsturm vom Baume
des Lebens jung abgeschútte Kinre
ewige Ruhe hier gefunden haben.
Erdiene zum heiligen Altar, an
welchem die Pietät dem Gedachtnis
Jener eine Träna opfere, welche
von uns hinzogen und nimmer
zurück kehren werden.
(hebrejské nápisy nepřepsány)
Poznámka:

pomník židovským vojákům R-U armády na židovském hřbitově


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'36.84'' E19°9'8.99'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kamene zmiznutých - rodina Szántó

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Rudlovská cesta 21, pred domom č. 21
Nápis:
TU ŽIL
FERDINAND SZÁNTÓ
NAR. 1889
ZATKNUTÝ 22.1.1945
ZAVRAŽDENÝ 19.2.1945
V KREMNIČKE

TU ŽILA
ESTERA SZÁNTOVÁ
NAR. 1896
ZATKNUTÁ 22.1.1945
ZAVRAŽDENÁ 19.2.1945
V KREMNIČKE

TU ŽILA
EVA SZÁNTOVÁ
NAR. 1925
ZATKNUTÁ 22.1.1945
ZAVRAŽDENÁ 19.2.1945
V KREMNIČKE
Poznámka:

Ferdinand Szántó (11.12.1889 Banská Bystrica – 19.2.1945 Kremnička) bol obchodník s miešaným tovarom v Banskej Bystrici. Rasovo prenasledovaný, obeť fašistického teroru. Po potlačení SNP boli spolu s manželkou Esterou a dcérou Evou zaistení nemeckou bezpečnostnou službou, väznení a popravení v Kremničke.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Sásovská cesta, pred zvonicou na rázcestí ulíc Sásovská cesta a Na Zábave v časti Sásová
Poznámka:

Autorom busty je sochár Ladislav Majerský.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°45'20.2'' E19°09'27.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ing. Juraj Krajčovič

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 20, vedľa budovy Strednej priemyselnej školy (vľavo)
Nápis:
Ing. JURAJ KRAJČOVIČ

PRVÝ RIADITEĽ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY
V BANSKEJ BYSTRICI
BOL PRE VÝCHOVU ŽIACTVA
V SLOVANSKOM DUCHU A PRE ÚČASŤ
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
VO SVOJOM 46. ROKU
NEMCAMI ZAVRAŽDENÝ
Poznámka:

Juraj Krajčovič, banský inžinier (24.3.1898 Bošáca – 19.2.1945 Melk, Rakúsko), počas SNP dal budovu priemyselnej školy k dispozícii Povereníctvu školstva a národnej osvety, po prechode povstalcov do hôr sa usiloval zachrániť zbierky školy. Nacistickými bezpečnostnými orgánmi zatknutý, väznený v Banskej Bystrici, od decembra 1944 v Bratislave. Zahynul pri nálete amerických lietadiel na transport väzňov do koncentračného tábora v Mauthausene.
Zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin, 1989.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'23.8'' E19°09'11.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 10, vľavo od vchodu do budovy Krajského súdu (Trestné oddelenie)
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLILA
OD 1. SEPTEMBRA 1944
DO 26. OKTÓBRA 1944
POČAS SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'19.7'' E19°09'04.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 7, vľavo od vchodu do budovy Krajského súdu
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA
SLOVENKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA ROKU 1944
SÍDLILI: POVERENÍCTVO
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ
RADY PRE PRAVOSÚDIE
ČS. VOJENSKÝ SÚD

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'19.8'' E19°09'04.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás