Banská Bystrica

29. augusta, Československej armády, Dolná, Horná, Kapitulská, Kostiviarska cesta, kpt. Otakara Jaroša, Lazovná, Nám. Š. Moysesa, Námestie SNP, Námestie Š. Moyzesa, Námestie Štefana Moysesa, Národná, Rudlovská cesta, Sásovská cesta, Skuteckého, Švantnerova

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Národná 12, Univerzita Mateja Bela, vpravo od vchodu
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA ROKU 1944 SÍDLILI:
NÁRODNÉ VÝBORY
TURČIANSKY SVÄTÝ MARTIN
ŽILINA KREMNICA TOPOĽČANY
PRIEVIDZA BAŤOVANY.

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Ústredná evidencia vojnových hrobov: je evidován, 50843800102
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivan Iver Chudý, 01.07.2020
Umístění: Banská Bystrica, Rudlovská cesta, židovský hřbitov
Nápis:
Dieser Stein errichtet von der
CHEWRAKADISHA Verkünde
die Namen Jener welche im
schrecklichen Weltsturm vom Baume
des Lebens jung abgeschútte Kinre
ewige Ruhe hier gefunden haben.
Erdiene zum heiligen Altar, an
welchem die Pietät dem Gedachtnis
Jener eine Träna opfere, welche
von uns hinzogen und nimmer
zurück kehren werden.
(hebrejské nápisy nepřepsány)
Poznámka:

pomník židovským vojákům R-U armády na židovském hřbitově


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'36.84'' E19°9'8.99'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kamene zmiznutých - rodina Szántó

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Rudlovská cesta 21, pred domom č. 21
Nápis:
TU ŽIL
FERDINAND SZÁNTÓ
NAR. 1889
ZATKNUTÝ 22.1.1945
ZAVRAŽDENÝ 19.2.1945
V KREMNIČKE

TU ŽILA
ESTERA SZÁNTOVÁ
NAR. 1896
ZATKNUTÁ 22.1.1945
ZAVRAŽDENÁ 19.2.1945
V KREMNIČKE

TU ŽILA
EVA SZÁNTOVÁ
NAR. 1925
ZATKNUTÁ 22.1.1945
ZAVRAŽDENÁ 19.2.1945
V KREMNIČKE
Poznámka:

Ferdinand Szántó (11.12.1889 Banská Bystrica – 19.2.1945 Kremnička) bol obchodník s miešaným tovarom v Banskej Bystrici. Rasovo prenasledovaný, obeť fašistického teroru. Po potlačení SNP boli spolu s manželkou Esterou a dcérou Evou zaistení nemeckou bezpečnostnou službou, väznení a popravení v Kremničke.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník M. R. Štefánik

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Sásovská cesta, pred zvonicou na rázcestí ulíc Sásovská cesta a Na Zábave v časti Sásová
Poznámka:

Autorom busty je sochár Ladislav Majerský.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°45'20.2'' E19°09'27.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ing. Juraj Krajčovič

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 20, vedľa budovy Strednej priemyselnej školy (vľavo)
Nápis:
Ing. JURAJ KRAJČOVIČ

PRVÝ RIADITEĽ PRIEMYSELNEJ ŠKOLY
V BANSKEJ BYSTRICI
BOL PRE VÝCHOVU ŽIACTVA
V SLOVANSKOM DUCHU A PRE ÚČASŤ
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
VO SVOJOM 46. ROKU
NEMCAMI ZAVRAŽDENÝ
Poznámka:

Juraj Krajčovič, banský inžinier (24.3.1898 Bošáca – 19.2.1945 Melk, Rakúsko), počas SNP dal budovu priemyselnej školy k dispozícii Povereníctvu školstva a národnej osvety, po prechode povstalcov do hôr sa usiloval zachrániť zbierky školy. Nacistickými bezpečnostnými orgánmi zatknutý, väznený v Banskej Bystrici, od decembra 1944 v Bratislave. Zahynul pri nálete amerických lietadiel na transport väzňov do koncentračného tábora v Mauthausene.
Zdroj: Slovenský biografický slovník III. Martin, 1989.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'23.8'' E19°09'11.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 10, vľavo od vchodu do budovy Krajského súdu (Trestné oddelenie)
Nápis:
V TEJTO BUDOVE SÍDLILA
OD 1. SEPTEMBRA 1944
DO 26. OKTÓBRA 1944
POČAS SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'19.7'' E19°09'04.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 7, vľavo od vchodu do budovy Krajského súdu
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA
SLOVENKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA ROKU 1944
SÍDLILI: POVERENÍCTVO
SLOVENSKEJ NÁRODNEJ
RADY PRE PRAVOSÚDIE
ČS. VOJENSKÝ SÚD

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'19.8'' E19°09'04.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 8, v ľavom rohu budovy
Nápis:
V TEJTO BUDOVE CEZ SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE BOLO
POVERENÍCTVO SNR PRE VECI HOSPODÁRSKE A ZÁSOBOVACIE.

В ЭТОМ ЗДАНИИ ВО ВРЕМЯ СЛОВ НАЦ ВОССТАНИЯ БЫЛО
УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОУПОЛНОМОЧЕННОГО
СЛОВ. НАЦ. СОВЕТА ПО ГОС. ХОЗЯЙСТВУ И СНАБЖЕНИЮ.

IN THE TIME OF THE SLOVAK NATIONAL REVOLUTION
HERE WAS THE OFFICE FOR ECONOMICAL AND
PROVISIONAL AFFAIRES

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'21.7'' E19°09'07.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 20, na budove Strednej priemyselnej šloly
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA ROKU 1944 SÍDLILI
POVERENÍCTVO SLOVENSKEJ
NÁRODNEJ RADY PRE
ŠKOLSTVO A OSVETU
A REDAKCIA „HLASU ĽUDU“

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'23.1'' E19°09'10.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Skuteckého 20, pri vchode do Strednej priemyselnej školy
Nápis:
HRDINOVIA
OSLOBODZOVACIEHO HNUTIA
1944 – 45
Ing. JURAJ KRAJČOVIČ, riaditeľ, LADISLAV SÁRA, prof., ĽUDOVÍT ŠOLC, Ing. HENRICH MATZNER, prof., ONDREJ KYTAJKOVSKÝ, TOMÁŠ MATZNER, LEOPOLD SCHULTZ, uč., JÁN JAVORKA, ŠTEFAN SIMAN, ĽUDO HUDEC, FRANT. KALISKÝ

VEČNÁ PAMÄŤ TÝM,
KTORÍ UMRELI PRETO, ABY SME MY ŽILI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'23.6'' E19°09'11.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás