Trenčín

1. mája, Cintorínska, Čerešňový sad, Farská, gen. M. R. Štefánika, Hanzlíkovská, Hlavná, Horný Šianec, Hviezdoslavova, Istebnícka, Jaselská, K zábraniu, Kubranská, Legionárska, Martina Rázusa, Mierové námestie, Mládežnícka, Námestie Dr. prof. Hlaváča, Námestie sv. Anny, Orechovská, Pribinova, Soblahovská, Štúrovo námestie, Železničná, nezařazeno

Pamätná tabuľa Ján Prháček

Autor: Ladislav Barabás, 11.03.2014
Umístění: Trenčín, Hlavná 10, na kultúrnom dome v časti Zlatovce
Nápis:
Náš rodák
poručík letectva
JÁN PRHÁČEK
kpt. in memoriam
10.8.1915 – 24.3.1939
padol pri obrane vlasti
pri Sobranciach

marec 1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°54'8.2'' E18°0'51.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ľudovít Dohnány

Autor: Ladislav Barabás, 13.07.2010
Umístění: Trenčín, Horný Šianec, približne v strede evanjelického cintorína
Nápis:
Tu v Pánu spočíva
Blahorodý pán
ĽÚDEVIT
DOHNÁNYI,
pravotár a vel. ev. av. senioratu
trenčianského dozorca
+1896. decembra 16.
Poznámka:

Ľudovít Dohnány (Dahnányi) kultúrny pracovník, publicista, právnik (24.6.1830 Dolné Držkovce – 16.12.1896 Trenčín). Príslušník štúrovského národného politického hnutia, účastník všetkých troch výprav slovenských dobrovoľníkov v slovenskom povstaní 1848-49. V roku 1861 vystupoval na memorandovom zhromaždení v Martine.
Zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Zdenek Sednička

Autor: Ladislav Barabás, 14.06.2022
Umístění: Trenčín, Horný Šianec, evanjelický cintorín
Nápis:
ZDENEK
SEDNIČKA
PARTIZÁNSKY PORUČÍK
*9.1,1927 +3.9.1947

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník vojákům Rudé a Rumunské armády

Autor: Petr Tichý, 09.04.2005
Umístění: Trenčín, Hviezdoslavova, Dům armády
Nápis:
VĎAKA OSLOBODITEL'OM
V ŤAŽKÝCH BOJOCH O OSLOBODENIE
81 OBCÍ A MIEST TRENČIANFEHO OKRESU
V DŇOCH 4. - 30. APRÍLA 1945
POLOŽILO SVOJE ŽIVOTY
1381 VOJAKOV I. RUMUNSKEJ ARMÁDY A
1255 VOJAKOV 40. SOVIETSKEJ ARMÁDY
2. UKRAJINSKÉHO FRONTU
ČESŤ ICH PAMIATKE!

MESTO TRENČÍN
SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV TRENČÍN
11. APRÍLA 2000

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Ľ. Štúr. J. M. Hurban a M. M. Hodža

Autor: Ladislav Barabás, 14.06.2022
Umístění: Trenčín, Hviezdoslavova, vedľa okresného úradu
Nápis:
ĽUDOVÍT ŠTÚR
J. M. HURBAN A M. M. HODŽA
NÁRODNÍ BUDITELIA

AKAD. SOCH. M. ORMANDÍK
ING. ARCH. M. MOJŽIŠ
ING. ARCH. I. MICHALEC
1991

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 11.03.2014
Umístění: Trenčín, Istebnícka, pred domom č. 15 v časti Istebník
Nápis:
FIALA ŠTEFAN, HABÁNEK JÁN, HORŇÁK PAVOL, KADLEC ONDREJ, MITUCHA JAN

PADLÝM VO SVETOVEJ VOJNE
1914 – 1918 POSTAVILI
VĎAČNÍ SLOVÁCI PRI ÚSVITE
SLOVENSKÉHO ŠTÁTU 1939.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°54'13.7'' E18°1'49.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Ľudovít Dohnány

Autor: Ladislav Barabás, 23.12.2014
Umístění: Trenčín, Jaselská 2, na budove knižnice
Nápis:
V TOMTO DOME ŽIL
NÁRODNÝ A KULTÚRNY DEJATEĽ
JUDR. ĽUDOVÍT DOHNÁNY
1830 - 1896
Poznámka:

v revolúcii 1848-49 pôsobil v slovenskom dobrovoľníckom zbore vo funkcii poručíka


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Otta

Autor: Ľubomír Streicher, 11.11.2017
Umístění: Trenčín, K zábraniu, Vojenský cintorín padlých v 1.sv. vojne Trenčín-Kubrá
Nápis:
vojak
Anton OTTA
* 1889
+ 30.08.1917
c. - k. 28. peší pluk
B - 413
Poznámka:

narodený Praha - Hloubětín


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK56030
Souřadnice: N48°53'13.75'' E18°4'42.6'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ľubomír Streicher

Hrob Jozef Pécs

Autor: Ľubomír Streicher, 11.11.2017
Umístění: Trenčín, K zábraniu, Vojenský cintorín padlých v 1.sv. vojne Trenčín-Kubrá
Nápis:
Tu odpočíva v Kristu Pánu
József Pécs
örmester
z Hornyan
zemrel 31.Juli 1917
v 39 roku veku svého

Pokoj prachu jeho!
Poznámka:

narodený v obci Horňany


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°53'13.75'' E18°4'42.6'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ľubomír Streicher

Hrob Ján Lettrich

Autor: Ľubomír Streicher, 11.11.2017
Umístění: Trenčín, K zábraniu, Vojenský cintorín padlých v 1.sv. vojne Trenčín-Kubrá
Nápis:
Tu odpočíva
v Kristu Pánu
Jan Lettrich
zemrel 17. Juli 1918
v 20tem roku života
jeho

Odpočívaj v pokoji!
Poznámka:

narodený v obci Dubová


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°53'13.75'' E18°4'42.6'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Ľubomír Streicher