Trenčín

Pamätná tabuľa Miloš Ruppeldt

Autor: Ladislav Barabás, 01.09.2009
Umístění: Trenčín, Farská, Slovenská sporiteľňa
Nápis:
V BUDOVE, KTORÁ STÁLA
NA TOMTO MIESTE, ZAČAL
DŇA 3. MARCA 1921 SVOJU ČINNOSŤ
SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV
POD VEDENÍM PROF. MILOŠA RUPPELDTA
1971
Poznámka:

Miloš Ruppeldt ( 29.5.1881 Liptovský Mikuláš – 18.11.1943 Bratislava) v prvej svetovej vojne bojoval na ruskom fronte, kde padol do zajatia a pripojil sa k čsl. legionárom. Po návrate do vlasti sa v roku 1919 pridal k Dobrovoľníckej družine Bratislavskej župy, ktorá bojovala proti maďarským boľševikom.
(zdroj: https://snn.sk/news/dobrovolnicka-druzina-bratislavskej-zupy/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás