Trenčín

Pomník vojákům Rudé a Rumunské armády

Autor: Petr Tichý, 09.04.2005
Umístění: Trenčín, Hviezdoslavova, Dům armády
Nápis:
VĎAKA OSLOBODITEL'OM
V ŤAŽKÝCH BOJOCH O OSLOBODENIE
81 OBCÍ A MIEST TRENČIANFEHO OKRESU
V DŇOCH 4. - 30. APRÍLA 1945
POLOŽILO SVOJE ŽIVOTY
1381 VOJAKOV I. RUMUNSKEJ ARMÁDY A
1255 VOJAKOV 40. SOVIETSKEJ ARMÁDY
2. UKRAJINSKÉHO FRONTU
ČESŤ ICH PAMIATKE!

MESTO TRENČÍN
SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV TRENČÍN
11. APRÍLA 2000

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Tichý