Trenčín

Pomník vojákům Rudé a Rumunské armády

Autor: Petr Tichý, 09.04.2005
Umístění: Trenčín, Hviezdoslavova, Dům armády
Nápis:
VĎAKA OSLOBODITEL'OM
V ŤAŽKÝCH BOJOCH O OSLOBODENIE
81 OBCÍ A MIEST TRENČIANFEHO OKRESU
V DŇOCH 4. - 30. APRÍLA 1945
POLOŽILO SVOJE ŽIVOTY
1381 VOJAKOV I. RUMUNSKEJ ARMÁDY A
1255 VOJAKOV 40. SOVIETSKEJ ARMÁDY
2. UKRAJINSKÉHO FRONTU
ČESŤ ICH PAMIATKE!

MESTO TRENČÍN
SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV TRENČÍN
11. APRÍLA 2000

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Tichý

Pomník Ľ. Štúr. J. M. Hurban a M. M. Hodža

Autor: Ladislav Barabás, 14.06.2022
Umístění: Trenčín, Hviezdoslavova, vedľa okresného úradu
Nápis:
ĽUDOVÍT ŠTÚR
J. M. HURBAN A M. M. HODŽA
NÁRODNÍ BUDITELIA

AKAD. SOCH. M. ORMANDÍK
ING. ARCH. M. MOJŽIŠ
ING. ARCH. I. MICHALEC
1991

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás