Trenčín

Pamätná tabuľa A. Tunega, A. Púčik a E. Tesár

Autor: Peter Pavlík, 03.07.2015
Umístění: Trenčín, 1. mája 170/2, vestibul Gymnázia Ľudovíta Štúra
Nápis:
ABSOLVENTI TRENČIANSKEHO GYMNÁZIA
ANTON TUNEGA (7.VIII.1925) ALBERT PÚČIK (7.10.1921) EDUARD TESÁR (19.VII.1922)
V BOJI ZA SLOBODU A DEMOKRACIU BOLI KOMUNISTICKOU JUSTÍCIOU
NESPRAVODLIVO ODSÚDENÍ NA SMRŤ A POPRAVENÍ
20. FEBRUÁRA 1951 V BRATISLAVE

SLOBODNÝ NÁROD NEZABÚDA

Venované 19.2.2011
Konfederácia politických väzňov Slovenska

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa A.Púčik, E.Tesár a A.Tunega

Autor: Peter Pavlík, 03.07.2015
Umístění: Trenčín, 1. mája 170/2, vestibul Gymnázia Ľudovíta Štúra
Nápis:
ABSOLVENTI GYMNÁZIA
ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V TRENČÍNE
NEVINNE POPRAVENÍ V ROKU 1951
ALBERT PÚČIK *1921
EDUARD TESÁR *1922
ANTON TUNEGA *1925

NA VEČNÚ PAMIATKU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás