Trenčín

Pamätná tabuľa November 1989

Autor: Ladislav Barabás, 28.05.2012
Umístění: Trenčín, Mierové námestie 2, budova Mestského úradu Trenčín
Nápis:
NA TOMTO NÁMESTÍ
SA V NOVEMBRI 1989
SFORMOVALO OBČIANSKE HNUTIE
OBYVATEĽOV TRENČÍNA,
KTORÉ PRISPELO K ZVRHNUTIU
KOMUNISTICKÉHO REŽIMU A
K NASTOLENIU DEMOKRACIE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás