Trenčín

Hrob Ľudovít Dohnány

Autor: Ladislav Barabás, 13.07.2010
Umístění: Trenčín, Horný Šianec, približne v strede evanjelického cintorína
Nápis:
Tu v Pánu spočíva
Blahorodý pán
ĽÚDEVIT
DOHNÁNYI,
pravotár a vel. ev. av. senioratu
trenčianského dozorca
+1896. decembra 16.
Poznámka:

Ľudovít Dohnány (Dahnányi) kultúrny pracovník, publicista, právnik (24.6.1830 Dolné Držkovce – 16.12.1896 Trenčín). Príslušník štúrovského národného politického hnutia, účastník všetkých troch výprav slovenských dobrovoľníkov v slovenskom povstaní 1848-49. V roku 1861 vystupoval na memorandovom zhromaždení v Martine.
Zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Zdenek Sednička

Autor: Ladislav Barabás, 14.06.2022
Umístění: Trenčín, Horný Šianec, evanjelický cintorín
Nápis:
ZDENEK
SEDNIČKA
PARTIZÁNSKY PORUČÍK
*9.1,1927 +3.9.1947

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás