Trenčín

Pomník Obetiam SNP a fašizmu

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2014
Umístění: Trenčín, Kubranská 20, pred materskou školou
Nápis:
NA PAMÄŤ
PADLÝM V SLOV. NÁR. POVSTANÍ
A OBETIAM FAŠIZMU

30.11.1905 JÁN DERKA 22.11.1944
14.2.1925 ONDREJ ĎURAS 9.9.1944
24.8.1928 EMIL ĎURIGA 10.9.1944
8.5.1926 JÁN HOŠTÁK 10.4.1945
5.6.1893 MARTIN HRICKO 9.1.1945
24.5.1924 VILIAM WEISSHÄUTEL 4.4.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°53'35.8'' E18°04'41.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ian Floria

Autor: Vojtech Brabenec, 22.11.2020
Umístění: Trenčín, Kubranská 132, cintorín v miestnej časti Kubrá
Nápis:
TU
SPOČÍVA
V KRISTU
PÁNU

FLORIA IAN
REG. II. DARABANT

NAR.
ZOM. 10.IV.1945
POKOJ V
PRACHU
Poznámka:

Rumunský vojak Ian Floria padol pri oslobodzovaní Tremčína.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás