Kutná Hora

Barborská, Benešova, Čáslavská, Čelakovského, Česká, Gruntecká, Havlíčkovo náměstí, Husova, Ke Kalichu, Ke Trojici, Masarykova, Mincířská, Mincovní, Na Náměstí, náměstí Národního odboje, Pod Valy, Radnická, Sedlecká, Seifertovy sady, Smíškova, Sokolská, Šultysova, Táborská, U pomníku, Vocelova, Vorlíčkovy sady

Hrob Heinrich Alfons Leidiger

Autor: Alena Smolíková, 27.06.2016
Umístění: Kutná Hora, Ke Trojici, hřbitov Svaté Trojice
Nápis:
Hier
ruht
Heinrich Alfons Leidiger
*
22.07.1897
+
06.05.1945
Poznámka:

Podle pana Jaroslava Wagnera z Ústí nad Labem, který spolupracoval se spolkem Volksbund při exhumacích německých vojáků, na tomto hřbitově zůstal jeden voják, který nebyl exhumován.
Leidiger Heinrich Alfons: *Haltern, Severní Porýní – Westfálsko. Hodnost: střelec. + Kutná Hora.
(zdroj: Volksbund.de)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'4.95'' E15°15'21'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Ivo Šťastný, 07.07.2005
Umístění: Kutná Hora, Masarykova, před domem čp. 357
Nápis:
ZDE STANUL 9.V.1945
PRVNÍ VOJÁK
RUDÉ ARMÁDY
NAŠÍ OSVOBODITELKY
Z NĚMECKÉ POROBY.
VDĚČNI A VĚRNI
ŮSTANEME.

V UPOMÍNKU PŘI PRVNÍM VÝROČÍ OSVOBOZENÍ 9.V.1946

ЗДЕСЬ 9.V.1945 СТОЯЛ
ПЕРБЫЙ СОЛДАТ
КРАСНОЙ АРМИИ
НАШЕЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНИЦЫ
ОТ НЕМЕЦКОГО РАБСТВА
МЫ ОСТАНЕМСЯ
БЛАГОДАРНЫМИ И ВЕРНЫМИ

В ПАМЯТЬ ПЕРВОЙ ГОДОВШЧИНЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ 9.V.1946

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°57'09.57'' E15°16'31.09''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Lípa republiky

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.10.2020
Umístění: Kutná Hora, Masarykova, parčík před VOŠ, SPŠ a JŠ
Nápis:
LÍPA REPUBLIKY
VYSAZENÁ K 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
1918 – 2018

ŽÁCI A UČITELÉ VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kameny zmizelých – rodina Reinigerova

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.10.2020
Umístění: Kutná Hora, Masarykova, na chodníku vedle domu 247/54
Nápis:
ZDE BYDLEL
LEO REINIGER
NAR. 1894
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V TRAWNIKI

ZDE BYDLEL
ZDENĚK REINIGER
NAR. 1934
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V TRAWNIKI

ZDE BYDLELA
GRETA REINIGEROVÁ
NAR. 1905
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TRAWNIKI
Poznámka:

LEO REINIGER
Narozen 27. 10. 1894
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 58 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 331 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynul

ZDENKO REINIGER
Narozen 11. 11. 1934
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 60 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 333 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynul

MARKÉTA REINIGEROVÁ
Narozena 04. 03. 1905
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 59 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 332 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynula
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kameny zmizelých - Rudolf Lustig

Autor: Marek Lanzendorf, 21.12.2019
Umístění: Kutná Hora, Mincířská 107/2, chodník
Nápis:
ZDE BYDLEL
JUDR.RUDOLF
LUSTIG
NAR.1889
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V TREBLINCE
Poznámka:

Narozen 17.12. 1889. Poslední bydliště před deportací Kutná Hora. Adresa/místo registrace v Protektorátu Kutná Hora.
Transport AAb, č. 168 (5.6.1942, Kolín-Terezín). Transport Bu, č. 36 (8.10.1942, Terezín-Treblinka). Zahynul.
Tento kámen zmizelých byl položen dne 15. srpna 2018.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Jiří Suchomel, 01.06.2015
Umístění: Kutná Hora, Mincovní 13, na domě
Nápis:
V UPOMÍNKU
OBĚTEM GERMÁNSKÉ ZBĚSILOSTI
VE ZDEJŠÍ OBCI
ZE DNE 8.5.1945

ČERVENÝ KAREL 51 LETÝ
ČERVENÝ KAREL 21 LETÝ
HORNÍČEK STANISLAV 26 LETÝ
HUSA JOSEF 57 LETÝ
JURKA JOSEF 46 LETÝ
JURKA KAREL 17 LETÝ
KÝBL JOSEF 22 LETÝ
LHOTKA JOSEF 36 LETÝ
MATĚJKA LADISLAV 17 LETÝ
MAZÁČOVÁ DANIELA 14 LETÁ
ŘIMEK JAROSLAV 30 LETÝ
Poznámka:

Pomník se nachází ve čtvrti Malín, dříve samostatné obci.
Popis událostí z 8. května 1945 zde:
http://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/vrazedne-besneni-nemcu-v-maline-na-konci-valky-si-mistni-pripominaji-dodnes-20150522.html


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2112-31402
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Husova lípa

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 22.09.2020
Umístění: Kutná Hora, Na Náměstí, parčík mezi ulicemi Na Náměstí a Krupičkova
Nápis:
PAMÁTNÝ STROM
Poznámka:

Tato lípa ve vnitřní části města byla vysazena roku 1915 u příležitosti 500. výročí upálení Jana Husa. Právě tady se konaly za 1. republiky pravidelné oslavy a shromáždění lidu. Po roce 1948 tento zvyk postupně upadl v zapomnění.
(zdroj: https://www.stromysvobody.cz/DetailStromu.aspx?id=431 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Karel Havlíček Borovský

Autor: Vladimír Štrupl, 08.03.2014
Umístění: Kutná Hora, náměstí Národního odboje 58/6
Nápis:
DNE 12. LISTOPADU 1851
BYL V TÉTO BUDOVĚ SOUZEN
KAREL HAVLÍČEK
BOROVSKÝ,
ČESKÝ NOVINÁŘ,
KTERÝ SE ODVÁŽIL NEOHROŽENĚ
HÁJITI PRÁVA ČESKÉHO NÁRODA
PROTI ZVŮLI
RAKOUSKÉHO ABSOLUTISMU.
NA TOMTO MÍSTĚ BYL OSVOBOZEN
HLASY 12 ČESKÝCH POROTCŮ.

PÉČÍ KUTNOHORSKÉHO SOKOLA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Kameny zmizelých – rodina Bondyova a Strakoschova

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 02.10.2020
Umístění: Kutná Hora, Pod Valy 109/18, chodník u rohu domu
Nápis:
ZDE BYDLEL
JUDR. JULIUS BONDY
NAR. 1873
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 20.1.1944
V TEREZÍNĚ

ZDE BYDLELA
ANNA BONDYOVÁ
NAR. 1882
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
EDITA BONDYOVÁ
NAR. 1909
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
VĚRA BONDYOVÁ
NAR. 1936
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLELA
HANA BONDYOVÁ
NAR. 1939
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE BYDLEL
ING. ERWIN
STRAKOSCH
NAR. 1897
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 6.8.1942
V MAJDANKU

ZDE BYDLEL
BEDŘICH STRAKOSCH
NAR. 1891
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 12.6.1942
V TRAWNIKI

ZDE BYDLELA
IRENA
STRAKOSCHOVÁ
NAR. 1902
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 12.6.1942
V TRAWNIKI

ZDE BYDLEL
HARRY STRAKOSCH
NAR. 1928
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 12.6.1942
V TRAWNIKI

ZDE BYDLEL
JIŘÍ STRAKOSCH
NAR. 1932
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 12.6.1942
V TRAWNIKI
Poznámka:

JUDR. JULIUS BONDY
Narozen 22. 04. 1873
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 183 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Zahynul 20. 01. 1944 Terezín

ANNA BONDYOVÁ
Narozena 16. 11. 1882
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 184 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Ev, č. 1709 (28. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

EDITA BONDYOVÁ
Narozena 01. 03. 1909
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 186 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Ev, č. 1721 (28. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

VĚRA BONDYOVÁ
Narozena 29. 02. 1936
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 187 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Ev, č. 1821 (28. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

HANA BONDYOVÁ
Narozena 02. 09. 1939
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 188 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport Ev, č. 1722 (28. 10. 1944, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

ING. ERVÍN STRAKOSCH
Narozen 15. 02. 1897
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 74 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 175 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynul 06. 08. 1942 Majdanek

BEDŘICH STRAKOSCH
Narozen 23. 02. 1891
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 75 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 343 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynul

IRENA STRAKOSCHOVÁ
Narozena 31. 10. 1902
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 76 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 344 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynula

JINDŘICH STRAKOSCH
Narozen 01. 08. 1928
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 77 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 345 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynul

JIŘÍ STRAKOSCH
Narozen 04. 04. 1932
Poslední bydliště před deportací: Kutná Hora
Adresa/místo registrace v Protektorátu: Kutná Hora
Transport AAb, č. 78 (05. 06. 1942, Kolín -> Terezín)
Transport AAk, č. 346 (12. 06. 1942, Terezín -> Trawniki)
Zahynul
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 10 VPM
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Milada Horáková

Autor: Vladimír Štrupl, 08.03.2014
Umístění: Kutná Hora, Radnická, uprostřed parku za budovou městského úřadu
Nápis:
SAD
JUDr. MILADY
HORÁKOVÉ
Poznámka:

park, ve kterém byl pomník ze žuly z lomu Studená na Vysočině 28. června 2004 odhalen, byl pojmenován jako "Sad JUDr. Milady Horákové". Vznikl z iniciativy Konfederace politických vězňů v Kutné Hoře a umístění pomníku bylo financováno městem Kutná Hora, autorem pomníku je Vladimír Miřijovský.
Milada Horáková (1901–1950) byla česká politička odsouzená v zinscenovaném procesu a popravená 27. června 1950 v Praze na Pankráci.
(Zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/kutna-hora-pomnik-milade-horakove/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°56'59.29'' E15°15'49.3''
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi