Čáslav

28. října, Emila Picka, Filipovská, gen. Eliáše, Chotusická, J. Mahena, Jablonského, Jeníkovská, Kostelní náměstí, Masarykova, nám. Jana Žižky z Trocnova, Pražská, Sadová, Tyršova, Váchova, nezařazeno

Kenotaf rodina Beckova

Autor: Ivo Šťastný, 31.08.2006
Umístění: Čáslav, Chotusická, židovský hřbitov
Nápis:
IN MEMORIAM

IRMA BECKOVÁ
1883 - 1942

JOSEF BECK
1904 - 1941

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-54337
Souřadnice: N49°55'28.37'' E15°23'8.64''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a Obětem komunismu

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, J. Mahena, parčík u gymnázia
Nápis:
OBĚTEM
LET
1914 – 1918
1939 – 1945
1948 - 1989

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-33644
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kameny zmizelých - rodina Pacovských

Autor: Jiří Padevět, 24.07.2022
Umístění: Čáslav, Jablonského 750/4, v chodníku před domem
Nápis:
ZDE BYDLELA
KLÁRA PACOVSKÁ
NAR. 1879
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V TREBLINCE

ZDE BYDLEL
ADOLF PACOVSKÝ
NAR. 1871
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V TREBLINCE
Poznámka:

Manželé Pacovští byli do Ghetta Terezín deportováni 9.6.1942 transportem AAc, vypraveným z Kolína. Do vyhlazovacího tábora
Treblinka byli deportováni transportem Bx a po příjezdu zavražděni.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/112387-klara-pacovska/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/112357-adolf-pacovsky/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°91'29.39'' E15°39'30.51''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Jan Kafuněk

Autor: Marek Frič, 05.12.2017
Umístění: Čáslav, Jeníkovská, vestibul nemocnice
Nápis:
MUDr. JAN KAFUNĚK
NA PAMÁTKU PRIMÁŘE ČÁSLAVSKÉ NEMOCNICE
OBĚTI NĚMECKÉHO NACISMU V OSVĚTIMI
16.8.1899 4.5.1943

VĚNOVÁNO PAMÁTCE PRIMÁŘE
ČÁSLAVSKÉ NEMOCNICE
MUDR. JANA KAFUŇKA
*1901 +1943
POLOŽIL ŽIVOT PŘI VÝKONU
LÉKAŘSKÉHO POVOLÁNÍ
Poznámka:

Busta prim. MUDr. Jana Kafuňka byla nově odhalena v září 2011
vestibul budovy městské nemocnice (zdroj databáze CEVH MO ČR).
MUDr. Jan Kafuněk se narodil 16. srpna 1899. Medicínu vystudoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V čáslavské nemocnici pracoval od roku 1927. V roce 1931 se stal primářem všeobecné nemocnice v Čáslavi, kde vykonával nejen funkci chirurga, ale i gynekologa a až do roku 1939 léčil inemocné s interními, dětskými i infekčními chorobami. Vz áří 1941 se Kafuněk stal členem ilegální vojenské organizace, měl na starosti zdravotní zajištění odboje. Poskytoval lékařskou pomoc pronásledovaným i prvním partyzánům na Čáslavsku. Mudr. Kafuněk byl v lednu 1943 zatčen gestapem a poslán do tábora Terezín, poté do koncentračního tábora Birkenau (Březinka), což byl vyhlazovací tábor u Auschwitz (Osvětim). Dle svědectví čáslavských spoluvězňů, konkrétně Josefa Vokurky a Františka Michalce, zde nejdříve vykonával nejhorší práce jako zřízenec v takzvané vězeňské nemocnici, teprve později zde pracoval jako vězeňský lékař. Podle výše uvedených svědectví pomáhal nemocným spoluvězňům přežít, což bylo za daných podmínek nesmírně obtížné a nebezpečné. O osobnosti primáře Kafuňka píší autoři „Továrny na smrt“ Ota Kraus a Erich Kulka, spoluvězni z koncentračního tábora Birkenau, kteří vyzdvihují vysokou odbornou péči a obětavost českých lékařů, konkrétně i MUDr. Kafuňka, provádějícího těžké operace v naprosto nevyhovujících podmínkách. V dubnu 1943 byl Kafuněk transportován přímo do koncentračního tábora Osvětim, kde podle úmrtního listu 4. května 1943 zemřel. Úmrtní list neuvádí příčinu smrti, v Čáslavi se však tradovalo, a myslel si to také Vokurka, že zemřel na skvrnitý tyfus. Ale další spoluvězeň, čáslavský holič František Michalec, který v rámci své profese holiče se mohl poměrně volně pohybovat po táboře, však viděl Kafuňka jeden den živého, bez známek nemoci a druhý den ho našli již mrtvého. Z toho spolu s ostatními vězni usoudili, že byl usmrcen nejspíše fenolovou injekcí do srdce. (zdroj: Čáslavské noviny, květen 2013)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2104-28071
Souřadnice: N49°54'15.18'' E15°24'2.03''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser, Ing. František Jedlička

Pomník Matouš Ulický

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, Kostelní náměstí, u kostela sv. Petra a Pavla
Nápis:
ČÁSLAVSKÝ KAPLAN POD OBOJÍ
OBHÁJCE UJAŘMENÉHO LIDU
MUČEDNÍK ZA PRAVDU EVANGELIA
PRO KALICH PÁNĚ DVAKRÁTE MUČEN
RUKA MU UŤATA A TĚLO ROZČTVRCENO
Poznámka:

Byl ze země vypovězen, prošel Moravu, Uhry, Rakousy. Do Čech se vrátil tajně a byl zajat. Bývalý čáslavský kaplan a správce fary, popraven jako jeden z vůdců selských bouří. 2x mučen, potom mu kat uťal ruku, pak hlavu, tělo bylo rozčtvrceno a na pět kůlů naproti divadlu vystaveno.
(zdroj: https://cs.isabart.org/person )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska války 1742

Autor: Ludvík Vavřina, 04.08.2005
Umístění: Čáslav, Kostelní náměstí, na jižní stěně věže chrámu Petra a Pavla
Nápis:
Prušané zvítězivše dne 17.
května 1742 nad cí-
sařskými, zasadili tuto svého
orla, který po uzavření míru
Vratislavského snesen byl a
místo po něm touto deskou vy-
plněno bylo při dostavení koru-
ny této věže L.P. 1864

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-54687
Souřadnice: N49°54'39.48'' E15°23'23.04''
Pomník přidal: Ludvík Vavřina

Pamětní deska Jan Žižka

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, Kostelní náměstí, na jižní stěně věže chrámu sv. Petra a Pavla
Nápis:
V CHRÁMĚ TOMTO KONÁNY SNĚMY ZEMSKÉ
R.1421 – 1441 A 1483 A ZDE TAKÉ POSKYT-
NUT POSLEDNÍ ODPOČINEK VŮDCI LIDU
ČESKÉHO JANU ŽIŽKOVI Z TROCNOVA.
Poznámka:

Druhá část nápisu na desce z doby poslední rekonstrukce chrámu v letech 1908-11.

Při rekonstrukci kostela v roce 1910 byl v zazděném výklenku učiněn kosterní nález, který bývá považován za ostatky husitského vůdce Jana Žižky. Jedná se mimo jiné o část lebky nazývané čáslavská kalva. O přenesení Žižkových ostatků do Čáslavi se píše ve Starých letopisech českých a závěry antropologických průzkumů čáslavského nálezu odpovídají tomu, co je o slavném hejtmanovi známo. Chybí však přímý důkaz bezpečně dokládající, že se opravdu jedná o ostatky Jana Žižky. Nález je vystaven v Žižkově síni čáslavského městského muzea.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(%C4%8C%C3%A1slav) )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, Masarykova 248/24, Nové Město, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, 1. patro
Nápis:
SALUS PATRIAE SUPREMA LEX.

V BOJI ZA VLAST A SVOBODU NÁRODA
PROTI ODVĚKÉMU NEPŘÍTELI POLOŽILI ŽIVOT

PROFESOŘI
JAROSLAV PACÁK A ALEXANDER HLINĚNÝ
A ŽÁCI
IVO ENGLÄNDER; JIŘÍ EISNER
MILOŠ EISNER A JAN ČERNÝ.

NON OMNIS MORIAR.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-28076
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Jan Žižka z Trocnova

Autor: Ivo Šťastný, 01.09.2005
Umístění: Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova, náměstí
Nápis:
bez nápisu
[Jan Žižka]
Poznámka:

- [] - text uvedený v této závorce se na pomníku nevyskytuje, slouží k přechodu do sekce "Jména z pomníků"


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°54'34.87'' E15°23'33.03''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 75, Střední odborné učiliště, ve vstupní hale
Nápis:
ING. IVAN KUKLA, VRCHNÍ KOMISAŘ, POPRAVEN V PRAZE 20.6.1942, STÁR 52 R.
MAJOR MILOŇ MICKA, VRCH. AKT. TAJ. POPRAVEN V DRÁŽĎANECH, 15.10.1943, STÁR 47 R.
ŠKPT. OLDŘICH KOSTELECKÝ, V. ÚČ. TAJ. + VE VĚZENÍ V HALLE N. S. 4.11.1944, STÁR 46 R.
JOSEF MOTYKA, KANCEL. OFICIÁL + VE VĚZENÍ V OSWĚČIMĚ 28.2.1943, STÁR 55 R.
MVDR. VÁCLAV ZEMANEC, VET. KOMIS. + VE VĚZENÍ V K. HOŘE 1.7.1942, STÁR 43 R.

PAMÁTCE OBĚTÍ NACISTICKÉHO TERORU – OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V ČÁSLAVI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-28001
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká