Čáslav

Pomník legionářům

Autor: Luvík Vavřina, 27.06.2008
Umístění: Čáslav, gen. Eliáše, roh ulic gen. Eliáše a Jeníkovské (areál bývalých kasáren)
Nápis:
MARŠÁL FOCH

POSLUŠNI SVĚDOMÍ
SVÉHO A FOCHOVA HLASU
ZDOBILI JSME DĚJINY
SVÉHO NÁRODA U TERRONU

… JEŽ DÁVÁ A … SVOBODU VŠEM NÁRODŮM VYTRYSKLA NAŠE HLUBOKÁ ÚCTA A LÁSKA K VELIKÉMU VÍTĚZI NAD NÁSILÍM, LŽÍ A BEZPRÁVÍM V DOBĚ OHROMNÉHO ZÁPASU NÁRODŮ.

V HISTORICKÉM AREÁLU ŽIŽKO-
VÝCH KASÁREN BYL V ROCE 1918
DISLOKOVÁN 21.STŘELECKÝ PLUK
TERRONSKÝ. V ROCE 1920 OBDRŽEL
ČESTNÝ NÁZEV 21.PĚŠÍ PLUK MAR-
ŠÁLA FOCHE. NA DŮKAZ VOJENSKÉ
SPOLUPRÁCE S FRANCÍ.
Poznámka:

Nápis místy poškozen, francouzský text autorem nebyl opsán a z foto je špatně čitelný.
Pomník byl slavnostně rozšířen 27.6.2008 (viz http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=11562).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2104-30490
Souřadnice: N49°54'25.95'' E15°23'47.09''
Pomník přidal: Ivo Šťastný