Čáslav

Pamětní deska Jan Kafuněk

Autor: Marek Frič, 05.12.2017
Umístění: Čáslav, Jeníkovská, vestibul nemocnice
Nápis:
MUDr. JAN KAFUNĚK
NA PAMÁTKU PRIMÁŘE ČÁSLAVSKÉ NEMOCNICE
OBĚTI NĚMECKÉHO NACISMU V OSVĚTIMI
16.8.1899 4.5.1943

VĚNOVÁNO PAMÁTCE PRIMÁŘE
ČÁSLAVSKÉ NEMOCNICE
MUDR. JANA KAFUŇKA
*1901 +1943
POLOŽIL ŽIVOT PŘI VÝKONU
LÉKAŘSKÉHO POVOLÁNÍ
Poznámka:

Busta prim. MUDr. Jana Kafuňka byla nově odhalena v září 2011
vestibul budovy městské nemocnice (zdroj databáze CEVH MO ČR).
MUDr. Jan Kafuněk se narodil 16. srpna 1899. Medicínu vystudoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V čáslavské nemocnici pracoval od roku 1927. V roce 1931 se stal primářem všeobecné nemocnice v Čáslavi, kde vykonával nejen funkci chirurga, ale i gynekologa a až do roku 1939 léčil inemocné s interními, dětskými i infekčními chorobami. Vz áří 1941 se Kafuněk stal členem ilegální vojenské organizace, měl na starosti zdravotní zajištění odboje. Poskytoval lékařskou pomoc pronásledovaným i prvním partyzánům na Čáslavsku. Mudr. Kafuněk byl v lednu 1943 zatčen gestapem a poslán do tábora Terezín, poté do koncentračního tábora Birkenau (Březinka), což byl vyhlazovací tábor u Auschwitz (Osvětim). Dle svědectví čáslavských spoluvězňů, konkrétně Josefa Vokurky a Františka Michalce, zde nejdříve vykonával nejhorší práce jako zřízenec v takzvané vězeňské nemocnici, teprve později zde pracoval jako vězeňský lékař. Podle výše uvedených svědectví pomáhal nemocným spoluvězňům přežít, což bylo za daných podmínek nesmírně obtížné a nebezpečné. O osobnosti primáře Kafuňka píší autoři „Továrny na smrt“ Ota Kraus a Erich Kulka, spoluvězni z koncentračního tábora Birkenau, kteří vyzdvihují vysokou odbornou péči a obětavost českých lékařů, konkrétně i MUDr. Kafuňka, provádějícího těžké operace v naprosto nevyhovujících podmínkách. V dubnu 1943 byl Kafuněk transportován přímo do koncentračního tábora Osvětim, kde podle úmrtního listu 4. května 1943 zemřel. Úmrtní list neuvádí příčinu smrti, v Čáslavi se však tradovalo, a myslel si to také Vokurka, že zemřel na skvrnitý tyfus. Ale další spoluvězeň, čáslavský holič František Michalec, který v rámci své profese holiče se mohl poměrně volně pohybovat po táboře, však viděl Kafuňka jeden den živého, bez známek nemoci a druhý den ho našli již mrtvého. Z toho spolu s ostatními vězni usoudili, že byl usmrcen nejspíše fenolovou injekcí do srdce. (zdroj: Čáslavské noviny, květen 2013)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2104-28071
Souřadnice: N49°54'15.18'' E15°24'2.03''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser, Ing. František Jedlička

Pomník Matouš Ulický

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, Kostelní náměstí, u kostela sv. Petra a Pavla
Nápis:
ČÁSLAVSKÝ KAPLAN POD OBOJÍ
OBHÁJCE UJAŘMENÉHO LIDU
MUČEDNÍK ZA PRAVDU EVANGELIA
PRO KALICH PÁNĚ DVAKRÁTE MUČEN
RUKA MU UŤATA A TĚLO ROZČTVRCENO
Poznámka:

Byl ze země vypovězen, prošel Moravu, Uhry, Rakousy. Do Čech se vrátil tajně a byl zajat. Bývalý čáslavský kaplan a správce fary, popraven jako jeden z vůdců selských bouří. 2x mučen, potom mu kat uťal ruku, pak hlavu, tělo bylo rozčtvrceno a na pět kůlů naproti divadlu vystaveno.
(zdroj: https://cs.isabart.org/person )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska války 1742

Autor: Ludvík Vavřina, 04.08.2005
Umístění: Čáslav, Kostelní náměstí, na jižní stěně věže chrámu Petra a Pavla
Nápis:
Prušané zvítězivše dne 17.
května 1742 nad cí-
sařskými, zasadili tuto svého
orla, který po uzavření míru
Vratislavského snesen byl a
místo po něm touto deskou vy-
plněno bylo při dostavení koru-
ny této věže L.P. 1864

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-54687
Souřadnice: N49°54'39.48'' E15°23'23.04''
Pomník přidal: Ludvík Vavřina

Pamětní deska Jan Žižka

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, Kostelní náměstí, na jižní stěně věže chrámu sv. Petra a Pavla
Nápis:
V CHRÁMĚ TOMTO KONÁNY SNĚMY ZEMSKÉ
R.1421 – 1441 A 1483 A ZDE TAKÉ POSKYT-
NUT POSLEDNÍ ODPOČINEK VŮDCI LIDU
ČESKÉHO JANU ŽIŽKOVI Z TROCNOVA.
Poznámka:

Druhá část nápisu na desce z doby poslední rekonstrukce chrámu v letech 1908-11.

Při rekonstrukci kostela v roce 1910 byl v zazděném výklenku učiněn kosterní nález, který bývá považován za ostatky husitského vůdce Jana Žižky. Jedná se mimo jiné o část lebky nazývané čáslavská kalva. O přenesení Žižkových ostatků do Čáslavi se píše ve Starých letopisech českých a závěry antropologických průzkumů čáslavského nálezu odpovídají tomu, co je o slavném hejtmanovi známo. Chybí však přímý důkaz bezpečně dokládající, že se opravdu jedná o ostatky Jana Žižky. Nález je vystaven v Žižkově síni čáslavského městského muzea.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(%C4%8C%C3%A1slav) )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, Masarykova 248/24, Nové Město, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, 1. patro
Nápis:
SALUS PATRIAE SUPREMA LEX.

V BOJI ZA VLAST A SVOBODU NÁRODA
PROTI ODVĚKÉMU NEPŘÍTELI POLOŽILI ŽIVOT

PROFESOŘI
JAROSLAV PACÁK A ALEXANDER HLINĚNÝ
A ŽÁCI
IVO ENGLÄNDER; JIŘÍ EISNER
MILOŠ EISNER A JAN ČERNÝ.

NON OMNIS MORIAR.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-28076
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Jan Žižka z Trocnova

Autor: Ivo Šťastný, 01.09.2005
Umístění: Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova, náměstí
Nápis:
bez nápisu
[Jan Žižka]
Poznámka:

- [] - text uvedený v této závorce se na pomníku nevyskytuje, slouží k přechodu do sekce "Jména z pomníků"


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°54'34.87'' E15°23'33.03''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 75, Střední odborné učiliště, ve vstupní hale
Nápis:
ING. IVAN KUKLA, VRCHNÍ KOMISAŘ, POPRAVEN V PRAZE 20.6.1942, STÁR 52 R.
MAJOR MILOŇ MICKA, VRCH. AKT. TAJ. POPRAVEN V DRÁŽĎANECH, 15.10.1943, STÁR 47 R.
ŠKPT. OLDŘICH KOSTELECKÝ, V. ÚČ. TAJ. + VE VĚZENÍ V HALLE N. S. 4.11.1944, STÁR 46 R.
JOSEF MOTYKA, KANCEL. OFICIÁL + VE VĚZENÍ V OSWĚČIMĚ 28.2.1943, STÁR 55 R.
MVDR. VÁCLAV ZEMANEC, VET. KOMIS. + VE VĚZENÍ V K. HOŘE 1.7.1942, STÁR 43 R.

PAMÁTCE OBĚTÍ NACISTICKÉHO TERORU – OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V ČÁSLAVI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-28001
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 182/52, ZŠ, ve vstupní hale
Nápis:
PAMÁTCE UČITELŮ
MUČEDNÍKŮ

HYNEK BROŽ
*1880 +23.II.1943 V OSVĚTIMI

ANTONÍN FORMAN
*1901 POPRAVEN 15.X.1943 V DRÁŽĎANECH

RUDOLF FORMAN
*1890 +10.V.1944 V BUCHENWALDU

KAREL PAZDERSKÝ
*1894 +12.III.1945 V MAUTHAUSENU

KAREL PŘÍHONSKÝ
*1890 +19.III.1942 V OSVĚTIMI

BEDŘICH VODÁK
*1892 +6.5.1945 V DACHAU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-2869
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pomník padlým z pěšího pluku č. 21

Autor: Ivo Šťastný, 23.11.2004
Umístění: Čáslav, Pražská, park
Nápis:
Padlým
pěšího pluku
čís.21
ve válkách
1859, 1866, 1878

Našim
chrabrým
vojínům padlým
ve světové válce
1914 - 1918

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2104-28004
Souřadnice: N49°54'50.49'' E15°23'17.33''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, Sadová 1234/1, Střední zemědělská škola, aula v 1. patře
Nápis:
ŽIVOT OBĚTOVALI,
ABY NÁROD ŽIL.

POPRAVENI PRO ODBOJ:
ING. ROMAN PROUZA, PROFESOR ŠKOLY – 17.6.1942
ABSOLVENTI ŠKOLY:
MILOŠ STAJTENSKÝ, SPRÁVCE LOMU Z LEŽÁKŮ – V PARDUBICÍCH 27.6.1942
NPOR. JEZD. BEDŘICH JETONICKÝ – V BERLÍNĚ 1943
RUDOLF BRABEC, AKTUÁR. TAJEM. MIN. ZEM. – V PRAZE 10.6.1943
NPOR. LET. JAN LAŠKA, JAKO PILOT NAD LONDÝNEM 26.4.1944
VÁCLAV ČEPEK, DŮCH. TAJ. – ZA NÁLETU V LÜNEBACHU 23.12.1944
FRANT. KLINGER, HOSP. ÚŘ. – KONC. TÁBOR – POCHOD SMRTI 1945
PADLI ZA REVOLUCE:
JIŘÍ GROSS, ÚČETNÍ, – V PRAZE 7.5.1945
JOSEF CHOLT, INSPEKTOR POJIŠŤ.,– VE VLKANČI 5.5.1945
JOSEF KLUS, ROLNÍK, - V HOSTAČOVĚ 9.5.1945
JOSEF VOPELÁK, HOSP. ÚŘEDNÍK, - V CÍRKVICI 20.5.1945

TITO NÁRODNÍ HRDINOVÉ
BUDOU VŽDY VZOREM NEJZÁŘIVĚJŠÍM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-28075
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká