Čáslav

Pomník Matouš Ulický

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, Kostelní náměstí, u kostela sv. Petra a Pavla
Nápis:
ČÁSLAVSKÝ KAPLAN POD OBOJÍ
OBHÁJCE UJAŘMENÉHO LIDU
MUČEDNÍK ZA PRAVDU EVANGELIA
PRO KALICH PÁNĚ DVAKRÁTE MUČEN
RUKA MU UŤATA A TĚLO ROZČTVRCENO
Poznámka:

Byl ze země vypovězen, prošel Moravu, Uhry, Rakousy. Do Čech se vrátil tajně a byl zajat. Bývalý čáslavský kaplan a správce fary, popraven jako jeden z vůdců selských bouří. 2x mučen, potom mu kat uťal ruku, pak hlavu, tělo bylo rozčtvrceno a na pět kůlů naproti divadlu vystaveno.
(zdroj: https://cs.isabart.org/person )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska války 1742

Autor: Ludvík Vavřina, 04.08.2005
Umístění: Čáslav, Kostelní náměstí, na jižní stěně věže chrámu Petra a Pavla
Nápis:
Prušané zvítězivše dne 17.
května 1742 nad cí-
sařskými, zasadili tuto svého
orla, který po uzavření míru
Vratislavského snesen byl a
místo po něm touto deskou vy-
plněno bylo při dostavení koru-
ny této věže L.P. 1864

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2104-54687
Souřadnice: N49°54'39.48'' E15°23'23.04''
Pomník přidal: Ludvík Vavřina

Pamětní deska Jan Žižka

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 18.09.2020
Umístění: Čáslav, Kostelní náměstí, na jižní stěně věže chrámu sv. Petra a Pavla
Nápis:
V CHRÁMĚ TOMTO KONÁNY SNĚMY ZEMSKÉ
R.1421 – 1441 A 1483 A ZDE TAKÉ POSKYT-
NUT POSLEDNÍ ODPOČINEK VŮDCI LIDU
ČESKÉHO JANU ŽIŽKOVI Z TROCNOVA.
Poznámka:

Druhá část nápisu na desce z doby poslední rekonstrukce chrámu v letech 1908-11.

Při rekonstrukci kostela v roce 1910 byl v zazděném výklenku učiněn kosterní nález, který bývá považován za ostatky husitského vůdce Jana Žižky. Jedná se mimo jiné o část lebky nazývané čáslavská kalva. O přenesení Žižkových ostatků do Čáslavi se píše ve Starých letopisech českých a závěry antropologických průzkumů čáslavského nálezu odpovídají tomu, co je o slavném hejtmanovi známo. Chybí však přímý důkaz bezpečně dokládající, že se opravdu jedná o ostatky Jana Žižky. Nález je vystaven v Žižkově síni čáslavského městského muzea.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(%C4%8C%C3%A1slav) )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká