Plzeň - město

Pamětní deska František Noha - místo je zrušené

Autor: vets, archiv
Umístění: Plzeň - město, Koperníkova 1216/47
Nápis:
Zde žil národní hrdina
František Noha
Iniciátor a hlavní vůdce Rumburské vzpoury
Popraven v Rumburku 29.5.1918
ve věku 24 let
Poznámka:

František Xaver Noha byl jedním z iniciátorů Rumburské vzpoury, popraven byl 29. května 1918 v Novém Boru. Deska byla v 90. letech 20. století ukradena.
(zdroj: http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/dilo/814/ , https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Noha )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'30.46'' E13°22'2.47''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem druhé světové války - místo je zrušené

Autor: vets, archiv
Umístění: Plzeň - město, Korandova, nároží s Tylovou ulicí, uvnitř budovy
Nápis:
nezjištěn
Poznámka:

Deska byla ostraněna po roce 1990.
(zdroj: http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/dilo/1714/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'40.82'' E13°21'54.04'' (přibližné umístění pamětní desky)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, Koterovská 827/44, na domě
Nápis:
NELIDSKY ZEMŘELI, ABY SE ZRODIL LIDŠTĚJŠÍ SVĚT.

LADISLAV ČERVINKA PANKRÁC 26.V.1944
VLASTIMIL BLÁHA DRÁŽĎANY 23.VIII.1944
VÁCLAV JIŘÍK PŘI TRANSPORTU SMRTI

NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05652
Souřadnice: N49°44'28.45'' E13°22'21.07''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Kajuga, 01.04.2006
Umístění: Plzeň - město, Koterovská 664/40, dům a pamětní místa v ulici - viz poznámka
Nápis:
PAMÁTCE
OBĚTÍ RAKOUSKÉ HLADOVÉ
PERSEKUCE, ZASTŘELENÝCH DNE
21. ČERVNA 1918 MAĎARSKÝM
VOJSKEM, VEDENÝM PORUČÍ-
KEM O. WIRFLEM Z PLZNĚ.

NA OZNAČENÝCH MÍSTECH BYLY ZAVRAŽDĚNY DĚTI:
HAVLÍČEK VÁCLAV, NAR. 30.XI.1906
HOVORA KAREL, NAR.3.VI.1905
KOLÁŘ JAROSLAV, NAR.7.XII.1907
VALIŠ JAROSLAV, NAR.7.IX.1906
VEVERKA FRANTIŠEK, NAR. 18.XII.1904
Poznámka:

Jednotlivá místa jsou označena kruhovou kamennou deskou s vytesaným datumem.místění desek:
1) dlažba chodníku před domem v ulici Koterovská čp. 827/44
2) dlažba parkovacího pásu před domem v ulici Koterovská čp. 655/42
3) dlažba parkovacího pásu před domem v ulici Koterovská čp. 593/37
4) dlažba chodníku před domem v ulici Koterovská čp. 634/38
5) dlažba chodníku před domem v ulici Rubešova čp. 579/15


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05650, CZE-3209-05651
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°44'23.92'' E13°23'27.02''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 29.10.2018
Umístění: Plzeň - město, Koterovská 604/133, na budově
Nápis:
V LETECH 1939 – 1945 BYLI
Z NAŠÍ JEDNOTY
UMUČENI BRATŘI:
ADOLF HRČEK
VÁCLAV KROFTA
FRANT. PECHÁČEK
FRANT. ZÁMEK
Poznámka:

Adolf Hrček, narozen 8.6.1897, zemřel 28.2.1944 KT Mathausen
Václav Krofta, popraven Berlín-Plötzensee
František Zámek, zemřel KT Gross-Rosen
(zdroj: CEVH MO)
František Pecháček, chycen při útěku z Říše a zemřel v koncentračním táboře
(zdroj: Pavel Michalec, T.J. Sokol Plzeň Petřín)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5653
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Pavel Michalec

Pamětní nápis na Fontáně - Heliodor Píka

Autor: Marek Lanzendorf, 09.10.2022
Umístění: Plzeň - město, Koterovská 1172/83, park vedle ÚMO Plzeň 2 Slovany
Nápis:
generál Heliodor Píka byl popraven v roce 1949 komunistickým režimem

FONTÁNA
REALIZOVANÁ V ROCE 2006
AUTOR: ING. ARCH. VÁCLAV ULČ,
AVE ARCHITEKT, a.s.
PROVEDENÍ STAVBY: IMONT spol. s r.o.
REALIZACE VÝTVARNÉ MŘÍŽE:
RUDOLF A TOMÁŠ MATĚJKOVI
UMĚLECKOMODELÁŘSKÝ ATELIÉR
A SÝKORA KOVO s.r.o.
VYTVOŘENO S PODPOROU:
MĚSTO PLZEŇ
MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 2, SLOVANY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Strom Olgy Havlové

Autor: Marek Lanzendorf, 09.10.2022
Umístění: Plzeň - město, Koterovská, park vedle ÚMO Plzeň 2 Slovany
Nápis:
STROM
OLGY HAVLOVÉ
(1933-1996)

vysazený k nedožitým 85. narozeninám paní Olgy

VDV
VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové
Poznámka:

Manželka prvního demokratického československého prezidenta po únoru 1948 Olga Havlová, byla vždy svému muži oporou, podporovala ho v disidentských aktivitách a sama se zapojila do této činnosti. Po odsouzení Václava Havla a uvěznění, převzala Olga Havlová spolu se svým švagrem Ivanem Havlem odpovědnost i povinnosti v samizdatové edici Expedice, kterou do té doby řídil její muž - Václav Havel. V souvislosti se stíháním za převoz zakázaných tiskovin byla za to v případu „Karavan“ obviněna z podvracení republiky. Její trestní stíhání bylo zrušeno až po pádu totalitního režimu.
( zdroj: https://cs.wikipedia.org/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Kotek - místo je zrušené

Autor: vets, archiv
Umístění: Plzeň - město, Kotkova 1063/21
Nápis:
PAMÁTCE
OBĚTI RAKOUSKÉ MSTY.

V MORAVSKÉ OSTRAVĚ
POPRAVENÝ 23. PROSINCE 1914
JOSEF KOTEK
NAROZEN 17. ČERVNA 1883
V DOMĚ TOMTO TRÁVIL SVŮJ
VĚK DO LET JINOŠSKÝCH.
Poznámka:

Josef Kotek byl vyučen soustružníkem, ale pracoval jako novinář. Byl účastníkem prvního domácího odboje, za což byl zatčen a odsouzen v Moravské Ostravě rakouským zeměbraneckým polním válečným soudem k trestu smrti za velezradu. Deska byla ostraněna po roce 1990.
(zdroj: http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/dilo/727/ , https://encyklopedie.plzen.eu/home-mup/?acc=profil_osobnosti&load=135 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'47.86'' E13°21'56.68''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska s bustou Josef Beran

Autor: Marek Lanzendorf, 23.10.2020
Umístění: Plzeň - město, Křížkova 479/1, fasáda domu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ
PROŽÍVAL OD ROKU 1904
SVÁ STUDENTSKÁ LÉTA
A AŽ DO ROKU 1930
SE DO TOHOTO DOMU
VRACEL
JOSEF KARDINÁL
BERAN
1888 +1969
Milostí Boží jsem co jsem.
Co jsem vykonal,
k tomu mi bylo pomoženo
milostí Boží.
Josef Kardinál BERAN
Poznámka:

Pamětní deska podle návrhu Vladimíra Havlice a busta od akademické sochařky Marie Uchytilové je instalována na domě v Křížkově ulici v Plzni. Bustu sochařka vytvořila ještě jako studentka v roce 1950. Slavnostního odhalení 17. května 1995 se zúčastnili plzeňský biskup František Radkovský, primátor města a další hosté.
(zdroj: http://www.pametnimista.usd.cas.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Karel a Regina Krausovi a Julius Hanák

Autor: Marek Lanzendorf, 08.10.2022
Umístění: Plzeň - město, Lochotínská 179/37, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
KAREL KRAUS
NAR. 1872
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
A OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 1942

ZDE ŽILA
REGINA KRAUSOVÁ
NAR. 1875
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
A OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 1942

ZDE ŽIL
JULIUS HANÁK
NAR. 1868
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 31.12.1943
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Karel Kraus, narozen 11.3.1872. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport R, č. 861 (18.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport By, č. 169 (26.10.1942, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Regina Krausová, narozena 24.7.1875. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport R, č. 860 (18.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport By, č. 168 (26.10.1942, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Julius Hanák, narozen 14.8.1868. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 278 (26.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Ds, č. 1501 (18.12.1943, Terezín-Osvětim). Zahynul.
Tyto kameny zmizelých byly položeny dne 3. září 2021.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf