Plzeň - město

Alej Svobody, Americká, Anglické nábřeží, Bedřicha Smetany, Bendova, Bolevecká, Bolevecká náves, Božkovská, Brojova, Cukrovarská, Čechova, Denisovo nábřeží, Domažlická, Doudlevecká, Dřevěná, Edvarda Beneše, Emila Škody, Goethova, Habrmannovo náměstí, Hankova, Havlíčkova, Hřbitovní, Husova, Chodské náměstí, Jablonského, Jateční, Jiráskovo náměstí, Jungmannova, K Hrádku, K pomníku padlých, Kardinála Berana, Kaštanová, Ke Sv. Jiří, Klatovská třída, Komenského, Koperníkova, Koterovská, Křížkova, Mánesova, Masarykova, Mikulášská, Mikulášském náměstí, Na Pomezí, Nad Štolou, Nádražní, náměstí Generála Píky, náměstí Karla Panušky, náměstí Milady Horákové, náměstí Míru, náměstí Odboje, náměstí Republiky, náměstí T. G. Masaryka, náměstí T.G. Masaryka, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Petákova, Plaská, Plzenecká, Plzeňská cesta, Pobřežní ulice, Pod Všemi svatými, Pod Záhorskem, Poděbradova, Poříční, Prešovská, Prokopova, Průmyslová, Přeštická, Resslova, Revoluční, Riegrova, Rokycanská, Rooseveltův most, Rubešova, sady Pětatřicátníků, Sedláčkova, Schwarzova, Skrétova, Slovanská alej, Smetanovy sady, Solní, Stará cesta, Šafaříkovy sady, Škroupova, Štefánikovo náměstí, Štruncovy sady, Thámova, Tovární, U Bazénu, U Prazdroje, U Vrby, Újezdská, Univerzitní, Vřesinská, Zábělská, Zahradní, Zborovská, Zbrojnická, Zbrovská, Zemědělské náměstí, Zikmunda Wintra, Železniční, Žižkova, nezařazeno

Hrob Josef Salcman

Autor: Milan Hegner, 04.04.2016
Umístění: Plzeň - město, Plaská, hřbitov městské části Plzeň - Bolevec

Nápis:
JOSEF SALCMAN
PPLK. ČSL. ARM. V. V.
+4.11.1950 VE VĚKU 62 R.
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'52.1'' E13°23'4.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Hegner
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Josef Popilka

Autor: Milan Hegner, 04.04.2016
Umístění: Plzeň - město, Plaská, hřbitov městské části Plzeň - Bolevec

Nápis:
PLK. MUDR. J. POPILKA CHIRURG NOSITEL PURKYŇOVY MEDAILE
A. SOPR 1977
(sochař)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'52.1'' E13°23'4.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Hegner
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Obětí 1. světové války

Autor: Milan Hegner, 04.04.2016
Umístění: Plzeň - město, Plaská, hřbitov městské části Plzeň - Bolevec

Nápis:
Společný hrob obětí
výbuchu muniční továrny
Škodových závodů - Plzeň
dne 25. května 1917
v Bolevci - Orlíku.

BOLEVEČTÍ RODÁCI, ÚMO PLZEŇ I,
ŠKODA JS PLZEŇ, ŠKODA HOLDING A.S.
Poznámka:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Boleveck%C3%A1_katastrofa


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05647
Souřadnice: N49°46'52.1'' E13°23'4.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Hegner
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Vladimír Braun

Autor: M. Hegner, 27.07.2018
Umístění: Plzeň - město, Plaská, hřbitov městské části Plzeň - Bolevec, oddělení 11, č. hrobu 32.
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
KPT. POL. POZOROV.
VLADIMÍR BRAUN
NAR. 31.5.1894
TRAGICKY SKONAL 28.10.1924
PŘI ŠTAFETOVÉM LETU
BLÍŽE ROŽŇAVY
SPI SLADCE DRAHÝ CHOTI!
Poznámka:

Pozorovatel kpt. Vladimír Braun a pilot npor. Vladimír Skrejšovský, oba od Leteckého pluku 3, zahynuli 28.10.1924 u obce Kováčová u Rožňavy na východním Slovensku při štafetovém letu k výročí vzniku republiky. Štafetový let, s pozdravem prezidentu republiky, letěla tři letadla (od každého leteckého pluku jedno) a dvě z nich na první etapě z Košic do Nitry u Rožňavy havarovala. Do Nitry doletělo jen letadlo od LP2, jehož posádka obletěla špatné počasí bez povolení přes Maďarsko.

V novinách Slovenský deník vyšel dne 1.11.1924 článek (přeloženo do češtiny): Letecké neštěstí u Rožňavy. Kapitán Braun a nadporučík Skrejšovský zabiti. - Letadlo rozbité.- Zázrakem zachránění piloti. Z Košic 30. října. Jak jsme už oznámili, zřítily se 28. října při štafetovém letu dva aeroplány u Rožňavy. O neštěstí dozvídáme se tyto podrobnosti:
V 7. hodin ráno vznesly se nad Košice tři aeroplány. Aeroplán od leteckého pluku č. 1, s pilotem kpt. Dršatou a pozorovatelem por. Brázdou se dostal před Rožňavou do husté mlhy a ztratil orientaci. Letci pozdě uviděli, že letí proti horskému hřbetu, pokusili se strhnout aeroplán do výšky, aby horu přeletěli. Když viděli, že je pokus marný, použili prudkou zatáčku, ale ani ta nepomohla. aeroplán se příliš přiblížil ke skalám, svezl se po křídle, narazil na stráň a zmizel v korunách stromů, ve kterých se rozbil. Motor z aeroplánu vypadl a zbytek spadl na zem. Oba letci zůstali přivázaní sedět. Z mrákot se první probral poručík Brázda, vyskočil a vytáhl kapitána Dršatu, který byl úplně zasypaný větvemi. Lehce zranění důstojníci podali zprávu do Košic, kam se dostali autem odpoledne.
O druhých aeroplánech nevěděli. V aeroplánu letec. pl. č. 3 letěl kpt. Braun jako pozorovatel a nadporučík Skrejšovský jako pilot. Kpt. Braun slíbil v Košicích, že bude telefonovat z Nitry. Čekání na tuto zprávu bylo marné a myslelo se, že aeroplán zabloudil a spadl snad na maďarskou stranu.
Zpráva o neštěstí prvního aeroplánu se v okolí Drnova asi 10 km od Rožňavy rychle roznesla, četnictvo vyšlo hned na místo neštěstí a podobně i zvědavý lid. Náhodou ale jistý pastýř přišel druhého dne, 29. října, odpoledne na místo druhého neštěstí, vzdáleného asi 3 km od prvního místa. Podívaná byla strašlivá. Na malé planince, do které vrazil druhý aeroplán rychlostí asi 200 km, ležely trosky stroje a dvě lidské mrtvoly. Nadporučík Skrejšovský s rozbitou hlavou, vícekrát zlomenýma rukama a nohama, a tělem od drátů pořezaným. Jeho mozek byl rozstříknutý po okolních stromech. Kapitán Braun ležel v přirozené poloze, držíc v pravé ruce pevně poselství p. prezidentovi. Z očí, nosu a uší jim tekla krev. Oba museli být ohromnou silou z letadla vyhozeni a zpět na zem vrhnuti a byli hned mrtví. Kapitán Braun ležel asi 15 m od motoru, npor. Skrejšovský asi 30 m.
Po zprávě o tomto neštěstí vypravila se na místo komise z Košic a generál Gajda, který přijel do Drnova o půl páté odpoledne a dostal se nesnadným, pralesovým terénem k místu katastrofy o půl jedné v noci.
První dva piloti, úplným zázrakem zachránění, odcestovali 29. večer rychlíkem do Prahy. Mrtvoly dvou druhých byly dnes večer odvezené do Košic a zítra odpoledne budou s vojenskými poctami pohřbené.
Tato katastrofa je doprovázená zajímavým úkazem. Krátce po odletu aeroplánů z letiště v Bázci, spadl v kanceláři obraz generála Štefánika, tam zavěšený. Jeden z přítomných důstojníků poznamenal: jen aby ten úkaz neznamenal neštěstí. A toto se taky stalo a hluboce se dotklo veřejnosti.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček
Doplnění informací: Milan Hegner

Kenotaf Slavoj Beran

Autor: Marek Skýpala, 11.05.2015
Umístění: Plzeň - město, Plaská, hřbitov městské části Plzeň - Bolevec
Nápis:
K UCTĚNÍ PAMÁTKY DRAHÉHO SYNA A BRATRA
SLAVOJE BERANA
UČITELE A JEDNOROČ. DOBROVOLNÍKA,
KTERÝ ZEMŘEL 17. ÚNORA 1916 V NADĚJNÉM VĚKU
23. LET NA ITALSKÉM OSTROVĚ ASINÁŘE
ŠLECHETNOU DUŠI JEHO POVOLAL K SOBĚ BŮH,
ABY MU NA VĚČNOSTI HOJNĚ OPLATIL VŠECHNO
VEZDEJŠÍ STRÁDÁNÍ A UTRPENÍ!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'50.24'' E13°23'8.48''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Pamětní deska Ladislav Světlík

Autor: Petr Hroník, 06.04.2017
Umístění: Plzeň - město, Plzenecká 38
Nápis:
ZDE SE NARODIL F/LT LADISLAV SVĚTLÍK
PLUKOVNÍK V.V.
STÍHACÍ PILOT ČESKOSLOVENSKÉHO
A BRITSKÉHO KRÁLOVSKÉHO LETECTVA (RAF)
*23.3.1917V PLZNI (PLZENECKÁ ULICE Č.P. 38)
27.7.2008 NA NOVÉM ZÉLANDĚ
NOSITEL MNOHA VYZNAMENÁNÍ, VÝČET NĚKOLIKA Z NICH:
CROIX DE GUERRE, 4 ČESKOSLOVENSKÉ VÁLEČNÉ KŘÍŽE 1939,
4 ČSL. MEDAILE ZA CHRABROST, ČSL. MEDAILE ZA ZÁSLUHY 1. STUPNĚ, AIR CREW EUROPE STAR,
DEFENCE MEDAL, MALAYA MEDAL A QUEEN´S COMMENDATION FOR VALUABLE SERVIS IN THE AIR
Poznámka:

Ladislav Světlík se za druhé světové války dostal přes Polsko a Francii do Velké Británie, kde jako příslušník 312. československé stíhací perutě patřil mezi letecká esa.
Nalétal 200 ostrých operačních hodin. Potom sloužil u dopravního letectva a prolétal celou západní Evropu.

Po návratu do Československa se stal pilotem u Československých aerolinií.
V březnu 1950 s dalšími třemi kolegy v březnu 1950, se třemi letouny i s cestujícími, přeletěli do Bavorska, přistáli na letišti v Erdingu.
Z Bavorska dostal do Velké Británie, kde až do odchodu do důchodu v 60. letech minulého století létal jako dopravní pilot. Zemřel na Novém Zélandě. Dožil se 91 let.
(zdroj: http://plzen.idnes.cz/ladislav-svetlik-raf-pilot-stihaci-eso-plzen-pametni-deska-pavel-vransky-1qt-/plzen-zpravy.aspx?c=A170327_083640_plzen-zpravy_jzk )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Hroník
Doplnění informací: Jiří Porteš

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Kajuga, 24.03.2007
Umístění: Plzeň - město, Plzeňská cesta, část Plzeň - Hradiště, u silnice
Nápis:
PADLÝM ZA SVOBODU
VÁM ČEST A DÍK

1914 - 1918
VÁCLAV KLAIL, JOSEF PITLÍK, KAREL PITLÍK, VÁCLAV PITLÍK, VOJT. PITLÍK, FRANT. PROKEŠ, JAN ROUČKA, JOSEF RUML, LUDVÍK FIALA

1938 - 1945
RUDOLF HULMÁK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05657
Souřadnice: N49°42'44.45'' E13°24'1.53''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska 35. pěšímu pluku

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, Pobřežní ulice 2220/10, zeď PDA Peklo
Nápis:
V UPOMÍNKU
NA PĚŠÍ PLUK 35
1683 založení pluku
1769 přidělení čísla 35
1771 trvalé přeložení do Plzně
1826 pluk ubytován v kasárnách
1918 vznik p. pl. 35 FOLIGNO
1969 kasárna zbourána

Věnuje
Poslední generace
Pětatřicátníků
Poznámka:

35. pěší pluk je nejslavnější plzeňská vojenská jednotka mezi lidmi všeobecně známá jako pětatřicátníci. Vojensky je znám jako císařsko-královský pěší pluk č. 35, posléze je za ČSR přejmenován na 35. pěší pluk.
zdroj a další podrobnosti viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/35._pěší_pluk


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'59.85'' E13°22'24.89''
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Jan Prokop

Autor: Jiří Klimeš, 07.11.2014
Umístění: Plzeň - město, Pod Všemi svatými, na hřbitově, U10, hrob č. 7
Nápis:
Gen. mjr. v. v. JAN PROKOP
*19.11.1911 † 18.9.2004
pilot - mech. RAF, 312 perutě
čestný občan m. Plzně
Poznámka:

- 3. fotografie - informační panel u hrobu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Klimeš

Hrob Jan Czermák a Emil Kolbe

Autor: Roman Pelíšek, 10.03.2019
Umístění: Plzeň - město, Pod Všemi svatými, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívají:
MUDr Jan Czermák
c. a kr. štábní lékař
*18 8./10. 12, +18 8./10. 83
MUDr Emil Kolbe
c. a kr. plukovní lékař
*18 26./8. 35, +18 8./9. 76.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°45'31.65'' E13°22'44.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka