Plzeň - město

Kameny zmizelých Eliška, Gertruda a Leo Brummelovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 05.09.2017
Umístění: Plzeň - město, Klatovská třída 26/140, před vchodem
Nápis:
ZDE ŽIL
LEO BRUMMEL
NAR. 1890
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
ELIŠKA BRUMMELOVÁ
NAR. 1926
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
GERTRUDA BRUMMELOVÁ
NAR. 1899
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých rodina Steinova

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 05.09.2017
Umístění: Plzeň - město, Klatovská třída 1460/83, na chodníku
Nápis:
OTA STEIN
NAR. 1890
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RAASICE

ZDE ŽIL
JIŘÍ STEIN
NAR. 1923
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V RAASICE

ZDE ŽILA
HANA STEINOVÁ
NAR. 1926
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V RAASICE

ZDE ŽILA
HEDVIKA STEINOVÁ
NAR. 1893
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V RAASICE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 13.10.2018
Umístění: Plzeň - město, Komenského, na Sokolovně – roh s ulicí Pod Cvičištěm
Nápis:
NA PAMĚŤ BRATŘÍ
ZAHYNULÝCH V BOUŘI
SVĚTOVÉ VÁLKY.

F. HATINA
T. KONDR
J. RAIS
J. ŠKARDA
F. STUPKA
M. ŠEDIVEC
J. ŠTOCHL

ČEST JEJICH PAMÁTCE!


POCHODEŇ
NESLI SOKOLSKOU
A ZA VĚRNOST PADLI
KAREL HAŠEK
LUDVÍK KŘIŠŤAN
JOSEF ŠPAČEK
V LETECH 1939-1945
Poznámka:

Tomáš Kondr, podporučík, narozen 1891 Bolevec, zemřel 20.8.1917 Morsko, Přímoří, 7. střelecký pluk
Karel Hašek, narozen 26.4.1916 Chodov, zemřel 14.2.1944 Drážďany, dne 10.5.1943 byl zatčen gestapem za účast v komunistickém odboji, podporoval rodiny vězněných, rozšiřoval ilegální listy a podílel se na ukrývání Antonína Burdy. Byl vězněn v Plzni a v Drážďanech, kde byl odsouzen k trestu smrti.
Josef Špaček, narozen 3.10.1904 Čečetice, okr. Mělník, zemřel 19.10.1945, zatčen 13.6.1944 za činnost ve vojenské odbojové organizaci. Byl vězněn v Plzni, na Pankráci, v Terezíně, v Drážďanech a v Lipsku, tam byl osvobozen vojáky spojeneckých armád. Domů do Plzně se navrátil 13.5.1945 ve velmi špatném stavu a v říjnu zemřel.
(Zdroj: CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-28201
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Otokar, Melanie, Hana, Věra Kohnovi

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2019
Umístění: Plzeň - město, Koperníkova 1146/43, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
OTOKAR KOHN
NAR. 1889
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
V IZBICI

ZDE ŽILA
MELANIE KOHNOVÁ
NAR. 1892
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICI

ZDE ŽILA
HANA KOHNOVÁ
NAR. 1924
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICI

ZDE ŽILA
VĚRA KOHNOVÁ
NAR. 1929
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1942
V IZBICI
Poznámka:

Otokar Kohn, narozen 16.7.1889. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 516 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Aa, č. 409 (11.3.1942, Terezín-Izbica). Zahynul.
Melanie Kohnová, narozena 19.4.1892. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň.
Transport S, č. 517 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Aa, č. 406 (11.3.1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
Hana Kohnová, narozena 9.1.1924. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport S, č. 518 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Aa, č. 407 (11.3.1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
Věra Kohnová, narozena 26.6.1929. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport S, č. 519 (22.1.1942, Plzeň-Terezín). Transport Aa, č. 408 (11.3.1942, Terezín-Izbica). Zahynula.
Tyto kameny zmizelých byly položeny dne 3. září 2019.
(zdroj: www.holocaust.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, Koterovská 827/44, na domě
Nápis:
NELIDSKY ZEMŘELI, ABY SE ZRODIL LIDŠTĚJŠÍ SVĚT.

LADISLAV ČERVINKA PANKRÁC 26.V.1944
VLASTIMIL BLÁHA DRÁŽĎANY 23.VIII.1944
VÁCLAV JIŘÍK PŘI TRANSPORTU SMRTI

NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05652
Souřadnice: N49°44'28.45'' E13°22'21.07''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Kajuga, 01.04.2006
Umístění: Plzeň - město, Koterovská 664/40, dům a pamětní místa v ulici - viz poznámka
Nápis:
PAMÁTCE
OBĚTÍ RAKOUSKÉ HLADOVÉ
PERSEKUCE, ZASTŘELENÝCH DNE
21. ČERVNA 1918 MAĎARSKÝM
VOJSKEM, VEDENÝM PORUČÍ-
KEM O. WIRFLEM Z PLZNĚ.

NA OZNAČENÝCH MÍSTECH BYLY ZAVRAŽDĚNY DĚTI:
HAVLÍČEK VÁCLAV, NAR. 30.XI.1906
HOVORA KAREL, NAR.3.VI.1905
KOLÁŘ JAROSLAV, NAR.7.XII.1907
VALIŠ JAROSLAV, NAR.7.IX.1906
VEVERKA FRANTIŠEK, NAR. 18.XII.1904
Poznámka:

Jednotlivá místa jsou označena kruhovou kamennou deskou s vytesaným datumem.místění desek:
1) dlažba chodníku před domem v ulici Koterovská čp. 827/44
2) dlažba parkovacího pásu před domem v ulici Koterovská čp. 655/42
3) dlažba parkovacího pásu před domem v ulici Koterovská čp. 593/37
4) dlažba chodníku před domem v ulici Koterovská čp. 634/38
5) dlažba chodníku před domem v ulici Rubešova čp. 579/15


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05650, CZE-3209-05651
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°44'23.92'' E13°23'27.02''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 29.10.2018
Umístění: Plzeň - město, Koterovská 604/133, na budově
Nápis:
V LETECH 1939 – 1945 BYLI
Z NAŠÍ JEDNOTY
UMUČENI BRATŘI:
ADOLF HRČEK
VÁCLAV KROFTA
FRANT. PECHÁČEK
FRANT. ZÁMEK
Poznámka:

Adolf Hrček, narozen 8.6.1897, zemřel 28.2.1944 KT Mathausen
Václav Krofta, popraven Berlín-Plötzensee
František Zámek, zemřel KT Gross-Rosen
(zdroj: CEVH MO)
František Pecháček, chycen při útěku z Říše a zemřel v koncentračním táboře
(zdroj: Pavel Michalec, T.J. Sokol Plzeň Petřín)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5653
Pomník přidal: Marek Lanzendorf
Doplnění informací: Pavel Michalec

Pamětní deska Antonín Liška

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, Mánesova 1767/49, na zdi domu
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL V LETECH 1949 - 1998

ANTONÍN LIŠKA GEN. MJR. V.V.

ČESTNÝ OBČAN MĚSTA PLZNĚ
ÚČASTNÍK ZAHRANIČNÍHO ODBOJE
VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE
JAKO PILOT - STÍHAČ RAF
VE VELKÉ BRITANII.

*14.7.1911 + 3.12.1998

SVAZ LETCŮ ČR AEROKLUB PLZEŇ - LETKOV ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'8.63'' E13°22'5.82''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 16.03.2007
Umístění: Plzeň - město, Masarykova 19/176, Plzeň - Doubravka, na fasádě domu
Nápis:
NA VĚČNOU PAMĚŤ RODÁKŮM
Z PLZNĚ - DOUBRAVKY
PŘÍSLUŠNÍKŮM ČS. LETECTVA V ANGLII,
KTEŘÍ PADLI ZA SVOBODU VLASTI.

čet./Sgt. KAREL PAVLÍK
313. peruť
*19.10.1918 + sestřelen 5.5.1942 Francie

čet./Sgt. VÁCLAV ŠINDELÁŘ
57.O.T.U.
*21.9.1918 +19.4.1943 Anglie

ppor./P/o ALOIS ZÁLESKÝ
312. peruť
*24.11.1916 +9.2.1945 Anglie

VĚNUJÍ OBČANÉ
A LETEČTÍ PŘÍZNIVCI
KVĚTEN 1993

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05680
Souřadnice: N49°45'23.28'' E13°25'12.98''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 25.10.2017
Umístění: Plzeň - město, Masarykova 176/19, ve vstupní hale bývalé školy
Nápis:
OBĚTEM NÁLETU 17.IV.1945

UČITELKA
ZAJÍCOVÁ KVĚTOSLAVA
ŽACTVO:
BEŠTA OTA
CÍZL JOSEF
FAJFRLÍKOVÁ ANNA
FIALOVÁ BOŽENA
HÁJKOVÁ IRENA
HERCICHOVÁ OLGA
HUBENÁ JANA
CHLAN JOSEF
CHLANOVÁ MARCELA
KAIL VÁCLAV
KLOUD VÁCLAV
KLOUDOVÁ RŮŽENA
KLŮS JAN
KORTUSOVÁ DANUŠE
KOUBA JIŘÍ
KOUBOVÁ PAVLÍNA
KOVÁŘÍK BOHUSLAV
KRÁLOVÁ JANA
LANDŠTOF LADISLAV

LIŠKOVÁ RŮŽENA
LOUKOTA MIROSLAV
MAŠKOVÁ VĚRA
NETOLICKÁ KVĚTA
NOVÁKOVÁ JIŘINA
PISKÁČKOVÁ VĚRA
ROUBAL FRANTIŠEK
SPITZBART JIŘÍ
SVOBODOVÁ VĚRA
SÝKORA FRANTIŠEK
SÝKORA VÁCLAV
SÝKORA JIŘÍ
SÝKORA JAROSLAV
SÜS JOSEF
ŠMAKAL VOJTĚCH
ŠTAIF ROBERT,
UHER JOSEF
VLČEK JIŘÍ
VOTLUČKA OLDŘICH
Poznámka:

Budova je v současnosti nepřístupná. Deska je vidět vstupními dveřmi, text a detailní fotky desky převzaty z CEVH.
Autor:
NAVRHLA A PROVEDLA FA.
ŠAŠEK A MIKOLÁŠ-PLZEŇ-LETNÁ


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5685
Pomník přidal: Marek Lanzendorf