á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | r | ř | s | ś | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

armádní generál Heliodor Píka

* 3.7.1897 (Štítina u Opavy)
† 21.6.1949 (věznice Plzeň – Bory)

aspirant farmacie
X. 1915 – jednoroční dobrovolník u zeměbraneckého pěšího pluku č. 15 v Opavě, odjíždí na ruskou frontu, velitel čety, četař
21. 7. 1916 – přechází na ruskou stranu
X. 1916 – hlásí se do čs.legií
VI. 1917 – příslušník 1. čs. střeleckého pluku
bojuje u Zborova a Bachmače
X. 1917 – odjíždí do Francie, kde se formují další čs. legie, zde působí jako plukovní lékárník
VI. 1918 – bojuje v Alsasku, Champagni a u Argone, povýšen na poručíka
31. 12. 1918 – návrat do vlasti
1919 – spojovací důstojník na Těšínsku, na Slovensku a v Praze, 1. 8. – povýšen na nadporučíka
XI. 1919 – odeslán na studium do pěchotního učiliště v St. Cyru ve Francii
1920 – slouží u p. pl. 21 na Kladně a jak instruktor ve VA v Hranicích
1. 11. 1921 – povýšen na kapitána
XII. 1925 – začíná studium na Válečné škole v Praze, současně se podílí na zkouškách nových zbraní
VII. 1926 – povýšen na štábního kapitána
IX. 1928 – absolvent Vysoké školy válečné v Paříži
XII. 1929 – povýšen na majora
1. 9. 1932 – vojenský atašé v Bukurešti a později i v Turecku
VII. 1937 – v hodnosti podplukovníka se vrací do vlasti a působí na oddělení C1 (spolupráce válečného průmyslu se zeměmi Malé dohody)
1939 – demobilizován v hodnosti plukovníka gšt.
29. 3. 1939 – odchází do emigrace přes Polsko na Balkán, kde se v Bukurešti snaží organizovat odchody čs. občanů do zahraničního odboje, zatčen a deportován do Istanbulu, zde pokračuje ve zpravodajské práci a organizuje spojení s domácím odbojem
1941 – vyžádán SSSR, aby tam působil jako zplnomocněný představitel ČSR ve funkci náčelníka vojenské mise
při výkonu své funkce prosazoval politiku čs. exilové vlády v Londýně i MNO a proto tehdy započaly jeho konflikty se sovětskými orgány, vedením KSČ v Moskvě a agenty Kominterny ve strukturách čs. vojska v SSSR
XII. 1943 – jmenován brigádním generálem
4. 8. 1945 – jmenován divizním generálem, podnáčelník hlavního štábu pro zvláštní účely
1946 – účastník mírové konference v Paříži
1. 3. 1948 – odeslán na dovolenou
5. 5. 1948 – zatčen orgány OBZ a 1. 6.propuštěn z činné služby
I. 1949 – odsouzen k trestu smrti ve vykonstruovaném procesu
21. 6. 1949 – popraven ve věznici Plzeň – Bory
1968 – rehabilitován ve své trestní věci
1990 – povýšen na armádního generála i. m.

vyznamenání:
3x Čs. válečný kříž 1939, Čs. revoluční medaile se štítky „Alsase“ a „Argony“, Čs. Řád Karla IV., důstojnický odznak Národní střelecké gardy I. stupně s meči, Čs. kříž Národní gardy střelecké Za věrné služby 1938, Čestný odznak Svazu čs. důstojnictva, Pamětní odznak Čs. obce dobrovolecké 1946, Čs. válečná medaile Za chrabrost před nepřítelem, Čs. vojenská medaile Za zásluhy I. st., Čs. vojenská pamětní medaile 1939 – 1945 se štítky F – VB - SSSR, Odznak čs. partyzána, Řád SNP I. třídy, Řád M. R. Štefánika III. třídy, L´Ordre National de la Legion d´Honneur III. a IV. třídy, 4x Croix de Guerre 1914 – 1918, 2x Croix de Guerre 1939, Médaille Commémorative Verdun 1916 – 1917, Médaille Commémorative 1914 – 1918 se štítkem „Engage Volontaire“, Orden Krasnoje znamja, Orden Otěčestvennoj vojny I. stupně, medal Za pobědu nad Germanijej, medal Za osvobožděnije Pragi, Legion of Merit II. třídy, Order of the British Empire III. třídy, Ordinul Steaua Romaniei I., II. a III. třídy, Ordinul Coroana Romaniei I., II. a III. třídy, rum. Řád královny Marie I. třídy, Orden za chrabrost, Orden Beli orao IV. reda, Orden Jugoslovenske krune IV. red, řec. Medaile za vojenské zásluhy

Zdroje (mimo informací z desek):
R. Váhala – Smrt generála, Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945

více:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heliodor_Píka
http://www.vojsko.net/index.php?clanek=osobnosti/pika
http://jan.sinagl.cz/phpbb2/viewtopic.php?p=111&sid=6b60fc2da595170bfd39c8f6b8714cc4
http://stitina.euweb.cz/pika.html

VPM:
pohřebiště - Praha 8, okres Praha 8
památné místo - Lešetice, okres Příbram
pamětní deska - Plzeň - město, okres Plzeň - město
pamětní deska - Opava, okres Opava
pamětní deska - Dědice, okres Vyškov
pamětní deska - Praha 6, okres Praha 6
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1
pomník - Štítina, okres Opava
pomník - Plzeň - město, okres Plzeň - město
pomník - Plzeň - město, okres Plzeň - město
pomník - Česká Lípa, okres Česká Lípa


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.