á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

armádní generál Heliodor Píka

* 3.7.1897 (Štítina u Opavy)
† 21.6.1949 (věznice Plzeň – Bory)

X. 1915 – jednoroční dobrovolník u zeměbraneckého pěšího pluku č. 15 v Opavě, odjíždí na ruskou frontu, velitel čety, četař
21. 7. 1916 – přechází na ruskou stranu
X. 1916 – hlásí se do čs.legií
VI. 1917 – příslušník 1. čs. střeleckého pluku
bojuje u Zborova a Bachmače
X. 1917 – odjíždí do Francie, kde se formují další čs. legie, zde působí jako plukovní lékárník
VI. 1918 – bojuje v Alsasku, Champagni a u Argone, povýšen na poručíka
31. 12. 1918 – návrat do vlasti
1919 – spojovací důstojník na Těšínsku, na Slovensku a v Praze, 1. 8. – povýšen na nadporučíka
XI. 1919 – odeslán na studium do pěchotního učiliště v St. Cyru ve Francii
1920 – slouží u p. pl. 21 na Kladně a jak instruktor ve VA v Hranicích
1. 11. 1921 – povýšen na kapitána
XII. 1925 – začíná studium na Válečné škole v Praze, současně se podílí na zkouškách nových zbraní
VII. 1926 – povýšen na štábního kapitána
IX. 1928 – absolvent Vysoké školy válečné v Paříži
XII. 1929 – povýšen na majora
1. 9. 1932 – vojenský atašé v Bukurešti a později i v Turecku
VII. 1937 – v hodnosti podplukovníka se vrací do vlasti a působí na oddělení C1 (spolupráce válečného průmyslu se zeměmi Malé dohody)
1939 – demobilizován v hodnosti plukovníka gšt.
29. 3. 1939 – odchází do emigrace přes Polsko na Balkán, kde se v Bukurešti snaží organizovat odchody čs. občanů do zahraničního odboje, zatčen a deportován do Istanbulu, zde pokračuje ve zpravodajské práci a organizuje spojení s domácím odbojem
1941 – vyžádán SSSR, aby tam působil jako zplnomocněný představitel ČSR ve funkci náčelníka vojenské mise
při výkonu své funkce prosazoval politiku čs. exilové vlády v Londýně i MNO a proto tehdy započaly jeho konflikty se sovětskými orgány, vedením KSČ v Moskvě a agenty Kominterny ve strukturách čs. vojska v SSSR
XII. 1943 – jmenován brigádním generálem
4. 8. 1945 – jmenován divizním generálem, podnáčelník hlavního štábu pro zvláštní účely
1946 – účastník mírové konference v Paříži
1. 3. 1948 – odeslán na dovolenou
5. 5. 1948 – zatčen orgány OBZ a 1. 6.propuštěn z činné služby
I. 1949 – odsouzen k trestu smrti ve vykonstruovaném procesu
21. 6. 1949 – popraven ve věznici Plzeň – Bory
1968 – rehabilitován ve své trestní věci
1990 – povýšen na armádního generála i. m.

Zdroje (mimo informací z desek):
R. Váhala – Smrt generála, Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945

více:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heliodor_Píka
http://www.vojsko.net/index.php?clanek=osobnosti/pika
http://jan.sinagl.cz/phpbb2/viewtopic.php?p=111&sid=6b60fc2da595170bfd39c8f6b8714cc4
http://stitina.euweb.cz/pika.html

VPM:
pohřebiště - Praha 8, okres Praha 8
památné místo - Lešetice, okres Příbram
pamětní deska - Plzeň - město, okres Plzeň - město
pamětní deska - Plzeň - město, okres Plzeň - město
pamětní deska - Opava, okres Opava
pamětní deska - Dědice, okres Vyškov
pamětní deska - Praha 6, okres Praha 6
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1
pamětní nápis - Plzeň - město, okres Plzeň - město
pomník - Česká Lípa, okres Česká Lípa
pomník - Plzeň - město, okres Plzeň - město
pomník - Štítina, okres Opava
pomník - Plzeň - město, okres Plzeň - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.