Plzeň - město

Alej Svobody, Americká, Anglické nábřeží, Bedřicha Smetany, Bendova, Bolevecká, Bolevecká náves, Božkovská, Brojova, Cukrovarská, Čechova, Denisovo nábřeží, Domažlická, Doudlevecká, Dřevěná, Edvarda Beneše, Emila Škody, Goethova, Habrmannovo náměstí, Hankova, Havlíčkova, Hřbitovní, Husova, Chodské náměstí, Jablonského, Jateční, Jiráskovo náměstí, Jungmannova, K Hrádku, K pomníku padlých, Kardinála Berana, Kaštanová, Ke Sv. Jiří, Klatovská třída, Komenského, Koperníkova, Koterovská, Křížkova, Mánesova, Masarykova, Mikulášská, Mikulášském náměstí, Na Pomezí, Nad Štolou, Nádražní, náměstí Generála Píky, náměstí Karla Panušky, náměstí Milady Horákové, náměstí Míru, náměstí Odboje, náměstí Republiky, náměstí T. G. Masaryka, náměstí T.G. Masaryka, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Petákova, Plaská, Plzenecká, Plzeňská cesta, Pobřežní ulice, Pod Všemi svatými, Pod Záhorskem, Poděbradova, Poříční, Prešovská, Prokopova, Průmyslová, Přeštická, Resslova, Revoluční, Riegrova, Rokycanská, Rooseveltův most, Rubešova, sady Pětatřicátníků, Sedláčkova, Schwarzova, Skrétova, Slovanská alej, Smetanovy sady, Solní, Stará cesta, Šafaříkovy sady, Škroupova, Štefánikovo náměstí, Štruncovy sady, Thámova, Tovární, U Bazénu, U Prazdroje, U Vrby, Újezdská, Univerzitní, Vřesinská, Zábělská, Zahradní, Zborovská, Zbrojnická, Zbrovská, Zemědělské náměstí, Zikmunda Wintra, Železniční, Žižkova, nezařazeno

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 25.04.2007
Umístění: Plzeň - město, Nerudova 33, fasáda domu
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ DNE 5. KVĚTNA 1945
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA SVOBODU VLASTI
V BOJI PROTI FAŠISMU

JOSEF HOLUB
STÁR 38 LET

RUDOLF REITHAR
STÁR 36 LET

JOSEF VONÁŠEK
STÁR 20 LET

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05180
Souřadnice: N49°44'31.81'' E13°22'01.06''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Edita Sedláková

Autor: Jan Treml, 08.03.2017
Umístění: Plzeň - město, Nerudova 19
Nápis:
V tomto domě žila do roku 1939
Edita Sedláková - rozená Hermanová
LACW - svobodník, radista - operátor R.A.F.
Ženský pomocný sbor letectva (WAAF)

Narodila se 3. března 1926. Jako dítě židovské rodiny byla v roce 1939 odvezena
coby Wintonovo dítě do Velké Británie. Zahynula v troskách Liberátora GR - VI, PP - N
po startu u Elvethamu 5. října 1945. Její manžel F / Sgt - por. Zdeněk Sedlák R.A.F.
zemřel po havárii na následky zranění.

V Plzni 3.3.2017
Michael Hermann, synovec,
Letecký historický klub Plzeň, SLČR - Letci Plzeň.
ÚMO 3 Plzeň

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Věra Kohnová

Autor: Jan Kincl, 13.03.2022
Umístění: Plzeň - město, Nerudova 1146/31, na rohu domu s ulicí Koperníkova
Nápis:
Věra Kohnová 1929-1942
Deník 1941-1942
Poznámka:

Jedná se o připomínku dětské židovské oběti z tohoto domu, kámen zmizelých je před vchodem, na ulici Koperníkova 1146/43.
Deska připomíná zde psaný deník, ve kterém popisuje poslední měsíce židovské komunity v Plzni. Tento deník zůstal po jejím odchodu do transportu u spřátelené rodiny Kalivodových z Dobříva. V roce 2006 byl vydán knižně.
Umístění a vznik desky: ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 3 inicioval spolek W21.
Návrh desky: plzeňský umělec Jan Wolfech. Vlček.
Bronzovou desku realizoval Umělecko-modelářský ateliér Matějka Plzeň.
Odhalení proběhlo 3:3.2022


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'32.1'' E13°22'2.4'' (deska)
Pomník přidal: Jan Kincl

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

Autor: Marek Lanzendorf, 11.09.2020
Umístění: Plzeň - město, Nerudova 19, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
EMIL GLASER
NAR. 1864
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 27.1.1942

ZDE ŽILA
PAVLA
NASCHAUEROVÁ
NAR. 1880
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
ZIKMUND
NASCHAUER
NAR. 1870
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944

ZDE ŽILA
HEDVIKA
HERMANNOVÁ
NAR. 1896
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
IRMA SAXLOVÁ
NAR. 1908
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
ARNOŠT SAXL
NAR. 1904
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JUDR. ADOLF
RUDNIK
NAR. 1907
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Emil Glaser, narozen 13. 4. 1864. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 173 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Zahynul 27. 1. 1942 Terezín.
Pavla Naschauerová, narozena 5. 11. 1880. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 314 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Es, č. 1136 (19. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Zikmund Naschauer, narozen 7. 2. 1870. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 313 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Zahynul 31. 7. 1944 Terezín.
Hedvika Hermannová, narozena 7. 1. 1896, poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport R, č. 871 (18. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Et, č. 1256 (23. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Irma Saxlová, narozena 4. 6. 1908. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 312 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Es, č. 1041 (19. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Arnošt Saxl, narozen 17. 12. 1904. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 359 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Em, č. 199 (1. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
JUDr. Adolf Rudnik, narozen 21. 11. 1907. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 311 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Ev, č. 1890 (28. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )
V roce 2020 město Plzeň již po čtvrté umisťovalo kameny zmizelých. Tyto patří mezi 24 kamenů umístěných v roce 2020 na 10 místech.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 7 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Hanuš Josef Treichlinger

Autor: Marek Lanzendorf, 21.04.2017
Umístění: Plzeň - město, Palackého 13
Nápis:
ZDE ŽIL
HANUŠ JOSEF TREICHLINGER
NAROZEN 2. 1. 1929

V LEDNU 1942 BYL TRANSPORTOVÁN
NACISTY DO TEREZĺNA, KDE SE
PROSLAVIL JAKO PŘEDSTAVITEL
HLAVNĺ ROLE V DĚTSKÉ OPEŘE
BRUNDIBÁR

16. 10. 1944 BYL ODVLEČEN DO
OSVĚTIMI, KDE BYL USMRCEN
V PLYNOVÉ KOMOŘE
ČEST JEHO PAMÁTCE!
ח.נ.צ.ב.ה.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-55073
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 17.02.2006
Umístění: Plzeň - město, Partyzánská, Plzeň - Doubravka, křižovatka ulic Sousedská a Partyzánská
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTEM NÁLETU NA PLZEŇ
17.4.1945

AJŠMAN JAN, AJŠMAN JAN, AJŠMAN MIROSLAV, AJŠMANOVÁ IRENA, BALÁK JOSEF., BALÁK JOSEF BALÁKOVÁ HELENA. BALÁKOVÁ HELENA BEBROVÁ KRISTÍNA, BEZDĚK JOSEF, BEZDĚKOVÁ JAROSLAVA, BITEL ANTONÍN, BITEL JOSEF, BITELOVÁ MARIE, BŘACH JOSEF, BŘACH JOSEF, BŘACHOVÁ FRANTIŠKA, ČÍŽEK FRANTIŠEK, ČÍŽKOVÁ MARIE, FREMUND JOSEF, FREMUND GUSTAV, FREMUNDOVÁ MARIE, HANČL JOSEF ,HANČLOVÁ ANASTÁZIE, HAUPTMANOVÁ BOŽENA, HAUPTMANOVÁ JAROSLAVA, HERINKOVÁ MAGDALÉNA, HOFRAJTR ZDENĚK, HOFRAJTR JOSEF, HOFRAJTROVÁ MARIE, HOULÍKOVÁ MARIE, JANKOVEC JOSEF, JANKOVCOVÁ JOSEFA, JEŘÁBKOVÁ MARIE, KALAŠ JOSEF , KAUFNER KAMIL, KAUFNEROVÁ KAMILA, KAUFNEROVÁ JAROSLAVA, KOPECKÝ VOJTĚCH, KOPECKÁ HANA, KOZLÍKOVÁ KATEŘINA, KRAFTOVÁ ANNA, KRAFTOVÁ JIŘINA, KRUPIČKA ALOIS, KRUPIČKOVÁ RŮŽENA, KŘÍŽ MARTIN, KŘÍŽOVÁ ANNA, KUBÍK BOHUMIL, KUBÍKOVÁ VLASTA, KUPCOVÁ MARIE, MACH JOSEF, MACHOVÁ ANNA, MARTÍNEK VÁCLAV, MARTÍNEK JAROSLAV, MARTÍNKOVÁ MARIE, MAŠEK VÁCLAV, MAŠKOVÁ VĚRA, MORÁVEK MILOSLAV, MORÁVEK MILOSLAV, MORÁVKOVÁ VILMA, NEUMAYER KAREL, NEUMAYEROVÁ TEREZIE, NEUMAYEROVÁ VLASTA, PAŠEK JOSEF, PECHMANOVÁ ANEŽKA PECHMANOVÁ HELENA, PFEFFER JAROSLAV, PFEFFEROVÁ MARIE, POJER KAREL, POJEROVÁ ANNA, POJEROVÁ MILENA, RAJDLOVÁ KATEŘINA, ROZSYPAL OTTO, ROZSYPAL OTTO, ROZSYPALOVÁ ZDENKA, SLÁDEK ADOLF, SLÁDKOVÁ BOŽENA, SMETANA ANTONÍN, SMETANOVÁ ANTONIE, SOUKUP JOSEF, SOUKUPOVÁ JOSEFA, STUPKOVÁ ANNA, ŠAFRÁNKOVÁ MILADA, ŠKUDERA ČENĚK, ŠKUDEROVÁ ANNA, ŠMRHOVÁ ANNA, ŠMRHOVÁ DRAHOMÍRA, ŠRÉDL VOJTĚCH, ŠRÉDLOVÁ MARIE, TICHÝ FRANTIŠEK, TICHÁ BARBORA, TRNKA JAROSLAV, TRNKA JOSEF, TRNKOVÁ ANEŽKA, TUMPACH ZDENĚK, TUMPACHOVÁ RŮŽENA, TUMPACHOVÁ LIBUŠE, VALENTA JOSEF, VALENTOVÁ ŠTĚPÁNKA, VANĚK ANTONÍN, VINKLEROVÁ MILADA, VINKLEROVÁ HELENA, VLČEK JAROSLAV, VLČKOVÁ EMILIE, VLK FRANTIŠEK, VLK JIŘÍ, VLKOVÁ MARIE, VOČÁDLOVÁ MILADA, WEISOVÁ ANNA, WURTINGER JAROSLAV, WURTINGEROVÁ ANNA, ZEMANOVÁ RŮŽENA, ZETEK FRANTIŠEK, ŽABKA RUDOLF, ŽABKOVÁ BOŽENA

BALVÍN ALOIS, BRABEC TOMÁŠ, FERČÁLEK JAN, HERINK FRANTIŠEK, JAROŠ BOHUMIL, KLEIN FRANTIŠEK, KŘENEK JAROSLAV, KUBÍK FRANTIŠEK, OUŘEDNÍK MILOSLAV, RYCHTAŘÍK JOSEF, STANĚK LADISLAV, STREJC RUDOLF, SÝKORA JAN, SÝKORA MILOSLAV, ŠÍMA FERDINAND, ŠLECHTA EMANUEL, ŠOTT FRANTIŠEK

A MUČEDNÍKŮM NACISTICKÉ PERSEKUCE
NA VĚČNOU PAMĚŤ - LETENSKÉ OBČANSTVO

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05684
Souřadnice: N49°44'56.73'' E13°24'36.88''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Jiří Hartman

Autor: Marek Lanzendorf, 08.12.2018
Umístění: Plzeň - město, Petákova 2055/2, U vchodu Masarykova gymnázia.
Nápis:
NA PAMÁTKU
generála letectva
Jiřího HARTMANA
velitele 310. čs. perutě RAF
absolventa
Masarykova gymnázia

24.10.2007

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Hrob Vojtěch Salcman

Autor: Marek Skýpala, 11.05.2015
Umístění: Plzeň - město, Plaská, hřbitov městské části Plzeň - Bolevec
Nápis:
VOJTĚCH SALCMAN
VRCHNÍ SPRÁVCE LOMŮ.
*15.2.1884, +19.9.1936.
Poznámka:

Vojtěch Salcman se narodil v obci Červený Hrádek v okrese Plzeň. V červenci 1914 narukoval do první světové války. Byl zajat jako četař 7. zeměbraneckého pluku rakousko-uherské armády dne 22.8.1917 u Jeleniku. Dne 12.7.1918 vstoupil do čs. legií a byl zařazen jako četař k 31. střeleckému pluku (italských legií). Demobilizován byl dne 13.8.1919 v hodnosti nadstrážmistra.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'50.09'' E13°23'6.66''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Fládr

Autor: Marek Skýpala, 11.05.2015
Umístění: Plzeň - město, Plaská, hřbitov městské části Plzeň - Bolevec
Nápis:
JOSEF FLÁDR
*5.3.1881 +16.5.1942
Poznámka:

Josef Fládr se narodil v obci Dolní Lukavice u Přeštic. Byl zajat jako vojín 35. pěšího pluku rakousko-uherské armády na východní frontě. Do čs. legií se přihlásil a byl zařazen dne 22.4.1918 do 2. záložního pluku. Do ČSR se vrátil s 10. střeleckým plukem (ruských legií) a byl dembilizován v hodnosti vojína dne 19.4.1920.
(zdroj: databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'50.22'' E13°23'6.43''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob vojáka

Autor: Milan Hegner, 04.04.2016
Umístění: Plzeň - město, Plaská, hřbitov městské části Plzeň - Bolevec

Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°46'52.1'' E13°23'4.09'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Hegner
Příprava dat: Milan Lašťovka