Brno

Pamětní deska Jan Velecký

Autor: Lenka Šimčíková, 26.04.2013
Umístění: Brno, Veleckého 4, Židenice, na RD
Nápis:
JAN VELECKÝ
1883 - 1945
POŠTOVNÍ ŘEDITEL
UMUČEN V DACHAU
PRO ÚČAST V ODBOJI PROTI FAŠISMU
ČEST JEHO PAMÁTCE!

SVAZ
PROTIFAŠISTICKÝCH
BOJOVNÍKŮ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-34077
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní desky Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 21.09.2005
Umístění: Brno, Veveří 70, Brno - Veveří, vestibul Právnické fakulty
Nápis:
OBĚTI BEZPRÁVÍ LET 1939 – 1945
Z ŘAD AKADEMICKÉ OBCE PRÁVNICKÉ FAKULTY
MASARYKOVY UNIVERZITY

PROF. BOHUMIL BAXA 1874-1942 PRAHA, DOC. KAREL GERLICH 1905-1944 BRNO, PROF. JAROMÍR SEDLÁČEK 1885-1945 BRNO, PROF. JAN VÁŽNÝ 1891-1942 MAUTHAUSEN, ALOIS ZÍMA 1879-1942 BRNO
BEDŘICH BRABEC 1914-1941 SACHSENHAUSEN, ZDENĚK CALÁBEK 1912-1942 OSVĚTIM, MILOSLAV DOSTÁL 1917-1945 BRNO, FRANTIŠEK HAVRÁNEK 1918-1944 TAIN, ZAHR. LETEC, VÁCLAV JANEČEK 1918-1942 MAUTHAUSEN, VLADIMÍR KOUDELKA 1920-1942 OSVĚTIM, JAROSLAV KREJŠÍ 1918-1943 OSVĚTIM, RUDOLF MAŠEK 1918-1942 TILBURG, ZAHR. LETEC, FRANTIŠEK NAVRÁTIL 1919-1942 OSVĚTIM, JAN PAVLÍČEK 1896-1942 VRATISLAV, JOSEF PROCHÁZKA 1913-1940 SACHSENHAUSEN, HYNEK RŮŽIČKA 1915-1942 BRNO, FRANTIŠEK SKORKOVSKÝ 1909-1939 PRAHA, LUBOMÍR STUDENÝ 1910-1945 HROTOVICE, KAMIL ŠESTÁK 1908-1942 BRNO, JAROSLAV ŠTEFEK 1915-1944 BRANDENBURG, JAROSLAV TRUMPEŠ 1901-1944 VRATISLAV, FRANTIŠEK VLK 1907-1942 BRNO, JOSEF ZAPLETAL 1913-1945 OLOMOUC, MILOSLAV ZAUF 1915-1942 NEZVĚSTNÝ, ZAHR. LETEC

OBĚTI RASOVÉ PERZEKUCE
BOHDAN ALTENSTEIN 1916, ARTUR BEER 1916, SIEGMUND FREUND 1912, ZDENKO FREUND 1918, BEDŘICH GLÜCKLICH 1915, ANTONÍN GRÜNBERGER 1917, GETRUDA HATSCHKOVÁ 1917, OTTO KATZ 1916, BEDŘICH ORNSTEIN 1918, VIKTOR ROUBÍČEK 1918, KAREL SCHATTNER 1918, FELIX STRASSMANN 1920, EMIL SUBAK 1886, HERBERT WEISSENSTEIN 1918, JAROMÍR WITT 1918, HANUŠ WOLF 1917.

A DALŠÍ, JEJICHŽ OSUDY NEJSOU ZNÁMY

(text na druhé desce)
BUDOVA PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY, POSTAVENÁ
K ŠÍŘENÍ PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI, SE STALA V LETECH 1940-1945
MÍSTEM BEZPRÁVÍ, UTRPENÍ A SMRTI. SÍDLILA ZDE ŘÍDÍCÍ ÚŘADOVNA
NĚMECKÉ STÁTNÍ POLICIE (GESTAPA), KTERÁ ODTUD ORGANIZOVALA
VYHLAZOVACÍ TEROR PROTI NÁRODNĚOSVOBOZENECKÉMU HNUTÍ
NEJEN NA MORAVĚ, ALE I NA SLOVENSKU A NA BALKÁNĚ. CESTOU
DO KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ A NA POPRAVIŠTĚ PROŠLY TOUTO
BUDOVOU TISÍCE NEJSTATEČNĚJŠÍCH ZASTÁNCŮ SVOBODY,
DEMOKRACIE A HUMANITY.
Poznámka:

Havránek František, četař, osobní číslo Z; F-2632, nar. 18.2.1918, Rozářín, příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 28.3.1940, Marseille, Francie, vojín aspirant čs. Zahynul 4.12.1944 Británie, Tain, Skotsko při havárii po startu k cvičnému letu, Liberator FL981(O), 9.12.1944 pohřben v Tain, St. Duthus, F-17.
Mašek Rudolf, poručík, osobní číslo Z; F-2322; RAF/787865, nar. 9.9.1918, Rozářín. příslušník RAF, 311. peruť. Odveden 4.3.1940, Marseille, Francie. Zahynul 17.1.1942 Nizozemsko, Tilburg během operačního letu, Wellington T2971 (KX-J).
Zauf Miroslav, četař, osobní číslo Z; F-3118; RAF/787496, nar. 1.1.1915, Brodek, příslušník RAF, 313. peruť. Odveden 25.4.1940, Marseille, Francie. Nezvěstný od 18.3.1942 z operačního letu nad Francii, pravděpodobně sestřelen, Spitfire AA869.
(zdroj databáze VÚA Praha)
Seznam obětí dle portálu CEVH MO ČR:
Bohdan Altenstein, *4.6.1916, Olomouc, popraven 25.8.1942, Malý Trostinec
Prof. Bohumil Baxa, *27.7.1874, Sedlčany, +5.6.1942, Praha
Artur Beer, *21.2.1916, Kroměříž, +9.9.1942, Malý Trostinec
Bedřich Brabec, *1.4.1914, Újezd u Boskovic, +30.4.1941, Sachsenhausen
Zdeněk Calábek, *16.6.1912, Přerov, +22.1.1942,Osvětim
Miloslav Dostál, *24.12.1917, Brno, +29.4.1945,Brno
Siegmund Freund, *21.9.1912, Netčice u Kyjova
Zdenko Freund, *12.12.1918, Podivín, popraven 18.4.1942, Rejowiec
doc. Karel Gerlich, *5.3.1905, Přerov, +20.11.1944, Brno
Bedřich Glücklich, *20.6.1915, Tábor, popraven 23.1.1943, Osvětim
Antonín Grünberger, *2.8.1917, Třebíč, popraven 1.10.1944, Osvětim
Gertruda Hatschková, *12.1.1917, popravena 23.1.1943, Osvětim
František Havránek, podplukovník in mem., *18.2.1918, Rozářín, +4.12.1944, Tain (Skotsko)
Václav Janeček, *24.9.1918, Křimice u Plzně, +25.7.1942, Mauthausen
Otto Katz, *3.11.1916, Brno, +27.2.1945, Osvětim
Vladimír Koudelka, *22.2.1920, Uničov, +15.3.1942, Osvětim
Jaroslav Krejčí, *20.4.1918, Jevíčko, +3.3.1943, Osvětim
Rudolf Mašek, podplukovník in mem., *9.9.1918, Rozářín, +17.1.1942, Tilburg (Holandsko)
František Navrátil, *22.12.1919, Olomouc, +19.3.1942, Osvětim
Bedřich Ornstein, *21.1.1918, Brno, +14.11.1944, Schwarzheide
Jan Pavlíček, *16.2.1896, Těmice, +10.12.1942, Vratislav
Josef Procházka, *16.2.1913, Heroltice u Vyškova, +1.3.1940, Sachsenhausen
Viktor Roubíček, *23.12.1918, Brno, popraven 18.4.1942, Rejowiec
Hynek Růžička, *5.4.1915, Ivančice, +16.6.1942, Brno
Prof. Jaromír Sedláček, *2.9.1885, Slavkov u Brna, +12.4.1945, Brno
Karel Schattner, *25.12.1918, Uherský Ostroh, popraven 25.5.1942, Lublin
František Skorkovský, *1.10.1909, Terst, +17.11.1939, Praha
Lubomír Studený, *5.5.1910, Ivančice, +8.5.1945, Ivančice
Kamil Šesták, *8.7.1908, Jihlava, +15.1.1942, Brno
Jaroslav Štefek, *1.2.1915, Čeladná, +9.10.1944, Brandenburg
Jaroslav Trumpeš, *16.1.1901, Klobouky u Brna, +19.10.1944, Vratislav
Prof. Jan Vážný, *1.1.1891, Praha, +18.4.1942, Mauthausen
František Vlk, *24.9.1907, Prostějov, +19.6.1942, Brno
Josef Zapletal, *30.10.1899, Kroužek, +23.2.1943, Osvětim
Miloslav, Zauf, plukovník in mem., *1.1.1915, Brodek u Přerova, +18.3.1942, Francie
Alois Zíma, *20.2.1897, Bzová, +13.6.1942, Brno


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-38714
Souřadnice: N49°12'30.09'' E16°35'32.92''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Památné nápisy z 2. světové války

Autor: Jana Dannhoferová, 28.05.2016
Umístění: Brno, Veveří 70, na jižní fasádě budovy Právnické fakulty
Nápis:
ЗДАНИЕ
ПРОВЕРЕНО МИН
НЕОБНАРУЖЕНО
CТШ ЛТ СТРОКОВ
45 Г.

ПРОВЕРЕНО
НА МИНЫ
В - ВИНТ"
Л-Т ГОЛЪЦ
30.04 - 45 Г.

Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Jana Dannhoferová
Příprava dat: Jiří Porteš

Kámen zmizelých - Jan Chalupa

Autor: Zbyněk Sachl, 27.03.2019
Umístění: Brno, Veveří 14, městská část Brno střed
Nápis:
ZDE ŽIL
Plk. JAN CHALUPA
PILOT 310. STÍHACÍ PERUTĚ RAF
NAR. 5.5. 1919
ZEMŘEL 16.10. 1940
V ELY RAILWAY

Pomník přidal: Zbyněk Sachl

Kámen zmizelých - František Geisler

Autor: Zbyněk Sachl, 27.02.2019
Umístění: Brno, Veveří 75, část Brno střed
Nápis:
ZDE ŽIL
FRANTIŠEK GEISLER
NAR. 25.7. 1918
PADL V BOJI 18.9. 1944
V DUKELSKÉM PRŮSMYKU
Poznámka:

Geisler František Josef:*25.7.1918 Hall, Tyroly – 18.9.1944 Pastwiska, Polsko. Československý důstojník a kapitán v Britské armádě (1942-1944), velitel čety Commandos. Na vlastní žádost se v řadách 2. Čs. samostatné paradesantní brigády zúčastnil Karpatsko-dukelské operace, kde 18. září 1944 padl když zachraňoval své zraněné vojáky.
Více na https://www.dukla1944.com/pametnici/frantisek-josef-geisler/


Pomník přidal: Zbyněk Sachl
Doplnění informací: Arno Glaser

Kámen zmizelých - Heinrich Blum

Autor: Zbyněk Sachl, 27.02.2019
Umístění: Brno, Veveří 77, část Brno střed
Nápis:
ZDE ŽIL
Ing. Arch. HEINRICH BLUM
NAR. 16.1. 1894
DEPORTOVÁN
4.4. 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1942
v IZBICI

Pomník přidal: Zbyněk Sachl

Kameny zmizelých – Jaroslav Potoček

Autor: Vladimír Šustáček, 30.10.2021
Umístění: Brno, Veveří 489/61, k.ú. Veveří, v chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
ING. JAROSLAV POTOČEK
NAR. 25. 7. 1906
ZATČEN ZA ÚČAST
V SOKOLSKÉ ODBOJOVÉ ČINNOSTI
ZAVRAŽDĚN
28. 3. 1942
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Jaroslav Potoček byl členem cvičitelského sboru Sokola Brno I, členem dorostového odboru župního i ústředního v Čs. obci sokolské, nakonec i župním náčelníkem. Po okupaci pohraničí navázal spolupráci s vojenskou organizací Obrana národa. Po 15. březnu 1939 začal Sokol vytvářet vlastní zpravodajskou službu s ústředím v Praze. Jaroslav Potoček vozil osobně šifrované zprávy do Prahy, kam jako župní náčelník často jezdil, a to až do svého zatčení. Spolu s dalšími sokolskými pracovníky byl zatčen 30.9.1941, vězněn v Brně Pod kaštany a poté od února 1942 v Osvětimi. Zde zemřel 28.3.1942.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1859)


Souřadnice: N49°12'12.42'' E16°35'47.7''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Kameny zmizelých – rodina Zeiselova

Autor: Vladimír Šustáček, 01.03.2023
Umístění: Brno, Veveří 268/52, k.ú. Veveří, v dlažbě chodníku před vchodem do domu
Nápis:
ZDE ŽIL
Dr. EUGEN ZEISEL
NAR. 28. 11. 1883
DEPORTOVÁN 2. 12. 1941
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 16. 11. 1942
V TEREZÍNĚ

ZDE ŽILA
DORRIT FISCHER
NAR. 23. 8. 1938
DEPORTOVÁNA 2. 12. 1941
DO TEREZÍNA
18. 5. 1944
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
ELLA ZEISELOVÁ
ROZ. SCHWARZ
NAR. 4. 8. 1887
DEPORTOVÁNA 2. 12. 1941
DO TEREZÍNA
18. 5. 1944
DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Tyto Kameny zmizelých na památku obětí holocaustu byly odhaleny 15.6.2015. Členy rodiny byli manželé Eugen a Ella Zeisel a jejich vnučka Dorothea (Dorrit) Fischer. Eugen Zeisel (správné datum narození: 28.3.1883) byl středoškolským pedagogem a spisovatelem. Učil na I. Německé státní reálce na Jánské 22, jako spisovatel psal básně, novely a dramata pod pseudonymem Eugen Etzl.
(více informací: Internetová encyklopedie dějin Brna – https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1649)


Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N49°12'17.3'' E16°35'42.65''
Pomník přidal: Vladimír Šustáček

Pomník Čs. legionářů a vojáků zahraničních armád

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ing. Petr Tichý, 18.07.2004
Umístění: Brno, Vídeňská 96, Brno město, Ústřední hřbitov - čestné pohřebiště
Nápis:
PAMÁTCE
ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ
A VOJÁKŮ ZAHRANIČNÍCH ARMÁD
V 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-38646
Pomník přidal: Ing. Petr Tichý

Pomník Obětem 2. světové války

 • + o skupině VPM (BM, Brno, Ústřední hřbitov)
  • Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96
   49°10'14.110"N 16°35'49.164"E (obřadní síň)
   více o hřbitovu:
   https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=318
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Ivo Šťastný, 08.09.2013
Umístění: Brno, Vídeňská 96, čestné pohřebiště
Nápis:
1939 - 1945

.... I MY JSME ZEMŘELI,
JAK LÁSKA K VLASTI KÁZALA NÁM.
NEZAPOMEŇTE, BDĚTE!

AMBROZ KAREL, BALCAR KAREL, GARGULÁK FRANT., CHARBULOVÁ VLASTA, CHARBULA JAN, CHARBULA RUDOLF, CHURÝ JAN, KNESL KAREL, KRAUS FRANT., HLOBIL KAREL
MACHÁČEK JOSEF, ŘEHOŘ LADISLAV, SLÁMA BOHUMIL, STRAKA ONDŘEJ, SVOBODA JOSEF, ŠTICKÝ JOSEF, ŠTOLZ KAREL, UHROVÁ ELA, WAINER KAREL
Poznámka:

Karel Ambrož, +9.2.1945 Buchenwald, Karel Balcar, *28.9.1920 Vratimov, +28.4.1945 Dachau, František Gargulák, *9.6.1889 Brno, +20.5.1942 Osvětim, Karel Hlobil, *6.9.1912 Krakov (Polsko), +27.4.1944 Vratislav, Jan Charbula, *14.6.1876 Lubno, +2.6.1942 Brno, Rudolf Charbula, *25.12.1910 Prostějov+30.5.1942 Olomouc, Vlasta Charbulová, *22.10.1905 Praha, +2.6.1942 Brno, Jan Churý, *25.11.1901 Morkovice, +4.5.1943 Frankfurt nad Mohanem, Karel Knesl, vrchní strážmistr, *28.6.1910 Heršpice u Slavkova, +30.4.1945 Gusen (?), František Kraus, 18.8.1906 Třebíč, +3.5.1945 Baltské moře, Josef Macháček, *25.11.1906 Velké Janovice, +20.3.1945 Zwickau, Ladislav Řehoř, *22.4.1903 Dobrá Voda, +1.5.1942 Osvětim, Bohumil Sláma, *4.12.1915 Česká Třebová, +10.8.1944 Vratislav, Ondřej Straka, *10.5.1907 Rozvadze, +8.9.1943 Berlín, Josef Svoboda, *21.10.1902 Brno, +3.10.1941 Brno, Josef Štický, *6.11.1889, +30.12.1942 Osvětim, Karel Štolz, *10.4.1916 Kralupy nad Vltavou, +7.8.1942 Berlín, Ela Uhrová, *13.1.1910 Přerov, +26.12.1942(?) Osvětim, Karel Wainer, *3.6.1898, +20.4.1943 Brno
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6203-38641
Souřadnice: N49°10'07.08'' E16°35'49.84''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička