á | a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ľ | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | ť | u | ú | v | w | z | ž (vše)

Ing. Jaroslav Potoček

* 25.7.1906 (Praha)
† 28.3.1942 (Osvětim)

Jaroslav Potoček maturoval v roce 1924 na první české státní reálce v Brně, v letech 1924-1928) studoval na České vysoké škole technické v Brně – odbor inženýrského stavitelství a zeměměřičského inženýrství. Poté se jako asistent techniky věnoval vědecké práci. Pod vedením prof. Kladiva se podílel na výzkumu hledání rudných a uhelných ložisek podle kyvadla ovlivněného zemskou tíží. Potočkovu vědeckou činnost přerušilo zatčení, nestačil publikovat žádnou větší práci.
Již od doby studií cvičil v Sokole, věnoval se zejména výchově mládeže. Byl členem cvičitelského sboru Sokola Brno I, členem dorostového odboru župního i ústředního v Československé obci sokolské.
Jako župní náčelník Sokola navázal Ing. Potoček spolupráci s vojenskou organizací Obrana národa hned po obsazení našeho pohraničí v roce 1938. Po 15. březnu 1939 začal Sokol pracovat v odboji samostatně, vytvářel vlastní zpravodajskou službu s ústředím v Praze, kam měly být dodávány zprávy ze žup. Jaroslav Potoček vozil osobně šifrované zprávy do Prahy, kam jako župní náčelník často jezdil, a to až do svého zatčení.
Poprvé byl zatčen jako rukojmí v akci Albrecht der Erste 1. září 1939 a vězněn v Brně na Špilberku několik týdnů. Znovu zatčen byl spolu s dalšími sokolskými pracovníky 30.9.1941. Byl vězněn v Brně Pod kaštany a poté od února 1942 v Osvětimi pro odbojovou činnost v sokolské organizaci Jindra. Zde zemřel 28.3.1942. Za svoji práci v odboji byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam.

Zdroje (mimo informací z desek):
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=825

VPM:
kameny zmizelých - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město
pamětní deska - Brno, okres Brno - město


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.