Plzeň - město

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 12.04.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky 1, budova magistrátu
Nápis:
PAMÁTCE ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA PLZNĚ
KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
ZA OKUPACE 1939 - 1945

JUC TREYBAL KAREL 3.3.1943 DRÁŽĎANY
JUDR BURGET JOSEF 13.4.1945 LIPSKO
ING DROZDA JOSEF 9.5.1945 TEREZÍN
MUDR BUREŠ JAN 13.4.1945 LIPSKO
TYLŠ JOSEF 10.12.1943 BRANDENBURG
ROJÍK VOJTĚCH 25.6.1943 BERLÍN
RÖSCH VLADIMÍR 27.9.1944 MÍROV
LEPÍK OTAKAR 4.9.1944 DRÁŽĎANY
ŠLOUF FRANTIŠEK 15.3.1943 OSVĚČÍM
PŘIBYL ADOLF 21.2.1945 PLZEŇ
KLAUBER EMIL
KRAFTA RUDOLF 12.5.1945 LIPSKO
RENDL EMIL 3.2.1945 KAISHEIM
HARAZÍM JAR. 24.8.1944 BUCHENWALD
MAREŠKA JAN 18.3.1944 BUCHENWALD
FAIC FRANTIŠEK 23.3.1943 BERLÍN
SMOLEK JAR. 4.2.1945 SACHSENHAUSEN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5161
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Beran

Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2019
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky, zadní venkovní stěna katedrály Sv. Bartoloměje
Nápis:
V TOMTO KOSTELE
PŘIJAL SVÁTOST
KŘTU A BIŘMOVÁNÍ
KARDINÁL JOSEF BERAN
PERZEKUOVANÝ ZA SVÉ
ODPOVĚDNÉ POSTOJE
DVĚMA TOTALITAMI
ZEMŘEL JAKO VYHNANEC V ŘÍMĚ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska obsazení Československa 1968

Autor: Marek Lanzendorf, 11.09.2020
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky, dlažba náměstí, vedle jihozápadního rohu katedrály Sv. Bartoloměje
Nápis:
21. SRPNA 1968 BYLA VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY
ROZDRCENA NADĚJE NA SVOBODU

MĚSTO PLZEŇ, 2020
Poznámka:

Bronzová deska byla zhotovena a instalována na základě podnětů veřejnosti. Autorem návrhu je výtvarník Vladimír Líbal ve spolupráci s Odborem prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně. Dílo vytvořili v umělecko-modelářském ateliéru Matějka.
Právě na plzeňské náměstí Republiky vjela 21. srpna 1968 těžká vojenská technika, scházeli se na něm lidé k podpisu petice proti okupaci a bylo to místo s největší koncentrací protiokupačních letáků a plakátů.
(zdroj: Radniční listy, Zpravodaj města Plzně, září 2020. )
autor: ATELIER MATĚJKA PLZEŇ


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník národního osvobození a T. G. Masaryk

Autor: Marek Lanzendorf, 07.07.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí T.G. Masaryka
Nápis:
T. G. MASARYK
ZASLOUŽIL SE O STÁT
1850 - 1937

ZVÍTĚZILI TI, KTEŘÍ HÁJILI IDEÁLY SPRAVEDLNOSTI.

7.III.1850
7.III.1990

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO
OSVOBOZENÍ
V PLZNI

ODHALEN 28.10.1928

ODSTRANĚN
NA PŘÍKAZ GESTAPA
ROKU 1940

OPĚT INSTALOVÁN
V ROCE 1945

ZNIČEN PLZEŇSKÝMI
KOMUNISTY
ROKU 1953

OBNOVEN
V LETECH 1990 - 1999

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5170
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války a komunistického režimu

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, náměstí T.G. Masaryka 1931, zeď budovy ČSOB
Nápis:
PAMÁTCE
SESTER A BRATŘÍ
KTEŘÍ V DOBĚ OKUPACE
1939 – 1945
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
A TĚCH
KTEŘÍ BYLI POSTIŽENI
KOMUNISTICKÝM
REŽIMEM

PLZEŇSKÁ RADA JUNÁKA 1998

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05179
Souřadnice: N49°44'30.03'' E13°22'21.62''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Povstání proti komunistickému teroru

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, náměstí T.G. Masaryka 1530/13, budova Obchodní akademie
Nápis:
PLZEŇ
1.6. 1953
PAMÁTCE PRVNÍHO POVSTÁNÍ
V ZEMÍCH VÝCHODNÍHO BLOKU
PROTI
KOMUNISTICKÉMU
TERORU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'50.01'' E13°25'58.69''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 25.04.2007
Umístění: Plzeň - město, Nerudova 33, fasáda domu
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ DNE 5. KVĚTNA 1945
POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA SVOBODU VLASTI
V BOJI PROTI FAŠISMU

JOSEF HOLUB
STÁR 38 LET

RUDOLF REITHAR
STÁR 36 LET

JOSEF VONÁŠEK
STÁR 20 LET

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05180
Souřadnice: N49°44'31.81'' E13°22'01.06''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Edita Sedláková

Autor: Jan Treml, 08.03.2017
Umístění: Plzeň - město, Nerudova 19
Nápis:
V tomto domě žila do roku 1939
Edita Sedláková - rozená Hermanová
LACW - svobodník, radista - operátor R.A.F.
Ženský pomocný sbor letectva (WAAF)

Narodila se 3. března 1926. Jako dítě židovské rodiny byla v roce 1939 odvezena
coby Wintonovo dítě do Velké Británie. Zahynula v troskách Liberátora GR - VI, PP - N
po startu u Elvethamu 5. října 1945. Její manžel F / Sgt - por. Zdeněk Sedlák R.A.F.
zemřel po havárii na následky zranění.

V Plzni 3.3.2017
Michael Hermann, synovec,
Letecký historický klub Plzeň, SLČR - Letci Plzeň.
ÚMO 3 Plzeň

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kameny zmizelých - Oběti holocaustu

 • + o skupině VPM (Kameny zmizelých)
  • Projekt Kameny zmizelých (Stolpersteine)

   Německý termín „Stolperstein“ je složenina ze slov, která znamenají „zakopnout, škobrtnout“ a „kámen“. Volně tedy Stolpersteine lze přeložit jako „Kameny, které Vás přimějí k zastavení“ nebo „Kameny zmizelých“.
   Účel projektu Kameny zmizelých spočívá zejména v uctění a připomenutí památky obětí nacistické genocidy za druhé světové války.
   Zavražděným Židům, Romům, homosexuálům, fyzicky handicapovaným a Svědkům Jehovovým se prostřednictvím kostek s popisky individualizujícími každou z obětí a její osud dostává trvalé památky.
   Kostky jsou umísťovány na ulicích evropských měst na chodníku před domem, v němž nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel. Kostky zde tvoří součást dlažby a stávají se ve veřejném prostoru stálou připomínkou zločinu, který byl nacisty a jejich pomahači spáchán.

   V České republice ja tato akce zaštítěna Českou unií židovské mládeže. Více o projektu a dalších kamenech ve světě na http://www.stolpersteine.com/
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Marek Lanzendorf, 11.09.2020
Umístění: Plzeň - město, Nerudova 19, chodník
Nápis:
ZDE ŽIL
EMIL GLASER
NAR. 1864
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 27.1.1942

ZDE ŽILA
PAVLA
NASCHAUEROVÁ
NAR. 1880
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
ZIKMUND
NASCHAUER
NAR. 1870
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944

ZDE ŽILA
HEDVIKA
HERMANNOVÁ
NAR. 1896
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
IRMA SAXLOVÁ
NAR. 1908
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
ARNOŠT SAXL
NAR. 1904
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽIL
JUDR. ADOLF
RUDNIK
NAR. 1907
DEPORTOVÁN 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 1944
V OSVĚTIMI
Poznámka:

Emil Glaser, narozen 13. 4. 1864. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 173 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Zahynul 27. 1. 1942 Terezín.
Pavla Naschauerová, narozena 5. 11. 1880. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 314 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Es, č. 1136 (19. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Zikmund Naschauer, narozen 7. 2. 1870. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 313 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Zahynul 31. 7. 1944 Terezín.
Hedvika Hermannová, narozena 7. 1. 1896, poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport R, č. 871 (18. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Et, č. 1256 (23. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Irma Saxlová, narozena 4. 6. 1908. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 312 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Es, č. 1041 (19. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynula.
Arnošt Saxl, narozen 17. 12. 1904. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 359 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Em, č. 199 (1. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
JUDr. Adolf Rudnik, narozen 21. 11. 1907. Poslední bydliště před deportací Plzeň. Adresa/místo registrace v Protektorátu Plzeň. Transport T, č. 311 (26. 1. 1942, Plzeň-Terezín). Transport Ev, č. 1890 (28. 10. 1944, Terezín-Osvětim). Zahynul.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/ )
V roce 2020 město Plzeň již po čtvrté umisťovalo kameny zmizelých. Tyto patří mezi 24 kamenů umístěných v roce 2020 na 10 místech.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 7 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Hanuš Josef Treichlinger

Autor: Marek Lanzendorf, 21.04.2017
Umístění: Plzeň - město, Palackého 13
Nápis:
ZDE ŽIL
HANUŠ JOSEF TREICHLINGER
NAROZEN 2. 1. 1929

V LEDNU 1942 BYL TRANSPORTOVÁN
NACISTY DO TEREZĺNA, KDE SE
PROSLAVIL JAKO PŘEDSTAVITEL
HLAVNĺ ROLE V DĚTSKÉ OPEŘE
BRUNDIBÁR

16. 10. 1944 BYL ODVLEČEN DO
OSVĚTIMI, KDE BYL USMRCEN
V PLYNOVÉ KOMOŘE
ČEST JEHO PAMÁTCE!
ח.נ.צ.ב.ה.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-55073
Pomník přidal: Marek Lanzendorf