Plzeň - město

Pamětní deska vojákům Americké armády

Autor: Marek Lanzendorf, 12.04.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky 1, budova magistrátu
Nápis:
PRESENTED
BY 16TH ARMORED
DIVISION U.S.ARMY
TO THE CITIZENS
OF PLZEN C.S.R.
IN COMMEMORATION
OF THEIR ASSISTANCE
IN THE LIBERATION
OF PLZEN
6TH MAY 1945

VĚNOVÁNO
16. PANCEŘOVOU
DIVISÍ U.S.A.
OBČANŮM MĚSTA
PLZNĚ Č.S.R.
NA PAMĚŤ
JEJICH ÚČASTI
PŘI OSVOBOZENÍ
PLZNĚ
6.KVĚTNA 1945

ODHALENA 1945. ZNIČENA KOMUNISTICKÝM REŽIMEM 1951.
OBNOVENA 1990. UNVEILED 1945. DESTROYED BY THE COM -
MUNIST ESTABLISHMENT 1951. RESTORED 1990.

Na paměť účasti
Belgického 17. střeleckého praporu
při osvobození PLZNĚ 8.května 1945
8.května 1995

En commémoration de la participation
du 17e bataillon de Fusitiers Belge
à la libération de PILSEN le 6 mai 1945
8mai 1995

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5163
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 12.04.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky 1, budova magistrátu
Nápis:
PAMÁTCE ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA PLZNĚ
KTEŘÍ ZTRATILI SVÉ ŽIVOTY
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 - 1918

BARDOUŇ VÁCLAV, BAREŠ KAREL, BARHOŇ JOSEF, BENEŠ JIŘÍ, CINGROŠ MARTIN, ČEPIČKA JOSEF, DOBRÝ KAREL, ERHARD JOSEF, FREMUND JAN, HLÁSEK FRANT., HRBEK JAN, JABORNICKÝ JOSEF, KABÁT MILOSLAV, KADLEC JOSEF, KAŠPAR JOSEF, KLEISNER VÁCLAV, KLOTZ FERDINAND, KOLENA VOJTĚCH, KOURA VÁCLAV, KOVANDA JOSEF, KRAUS VÁCLAV, KREJČÍK JINDŘ., KŘEN JOSEF, KULA MATĚJ,

LOJÍK JOSEF, LUCÁK JOSEF, LUFT STANISLAV, MATTAS BOHUMIL, NÁDENÍK RUDOLF, NEKOLA JAROSLAV, NOVÁK JAN, ODCHÁZEL JOSEF, PIVOŇKA LUDVÍK, PŠÁD JOSEF, RUKAVIČKA JAN, SALZMANN VOJT., SIEBER FRANT., SPORKA JOSEF, ŠEBESTA KAREL, ŠIMANDL JAN, ŠPONER JAN, ŠTĚPÁN JAN, ULČ JOSEF, ULČ KAREL, VALENTA BŘET., ZEMAN JOSEF, MUDR ZOUL JAN, ŽATECKÝ KAREL, ROBEJŠEK FRANTIŠEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5162
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 12.04.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky 1, budova magistrátu
Nápis:
PAMÁTCE ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA PLZNĚ
KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
ZA OKUPACE 1939 - 1945

JUC TREYBAL KAREL 3.3.1943 DRÁŽĎANY
JUDR BURGET JOSEF 13.4.1945 LIPSKO
ING DROZDA JOSEF 9.5.1945 TEREZÍN
MUDR BUREŠ JAN 13.4.1945 LIPSKO
TYLŠ JOSEF 10.12.1943 BRANDENBURG
ROJÍK VOJTĚCH 25.6.1943 BERLÍN
RÖSCH VLADIMÍR 27.9.1944 MÍROV
LEPÍK OTAKAR 4.9.1944 DRÁŽĎANY
ŠLOUF FRANTIŠEK 15.3.1943 OSVĚČÍM
PŘIBYL ADOLF 21.2.1945 PLZEŇ
KLAUBER EMIL
KRAFTA RUDOLF 12.5.1945 LIPSKO
RENDL EMIL 3.2.1945 KAISHEIM
HARAZÍM JAR. 24.8.1944 BUCHENWALD
MAREŠKA JAN 18.3.1944 BUCHENWALD
FAIC FRANTIŠEK 23.3.1943 BERLÍN
SMOLEK JAR. 4.2.1945 SACHSENHAUSEN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5161
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Josef Beran

Autor: Marek Lanzendorf, 13.12.2019
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky, zadní venkovní stěna katedrály Sv. Bartoloměje
Nápis:
V TOMTO KOSTELE
PŘIJAL SVÁTOST
KŘTU A BIŘMOVÁNÍ
KARDINÁL JOSEF BERAN
PERZEKUOVANÝ ZA SVÉ
ODPOVĚDNÉ POSTOJE
DVĚMA TOTALITAMI
ZEMŘEL JAKO VYHNANEC V ŘÍMĚ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska obsazení Československa 1968

Autor: Marek Lanzendorf, 11.09.2020
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky, dlažba náměstí, vedle jihozápadního rohu katedrály Sv. Bartoloměje
Nápis:
21. SRPNA 1968 BYLA VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY
ROZDRCENA NADĚJE NA SVOBODU

MĚSTO PLZEŇ, 2020
Poznámka:

Bronzová deska byla zhotovena a instalována na základě podnětů veřejnosti. Autorem návrhu je výtvarník Vladimír Líbal ve spolupráci s Odborem prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně. Dílo vytvořili v umělecko-modelářském ateliéru Matějka.
Právě na plzeňské náměstí Republiky vjela 21. srpna 1968 těžká vojenská technika, scházeli se na něm lidé k podpisu petice proti okupaci a bylo to místo s největší koncentrací protiokupačních letáků a plakátů.
(zdroj: Radniční listy, Zpravodaj města Plzně, září 2020. )
autor: ATELIER MATĚJKA PLZEŇ


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska okupace republiky 1968

Autor: Marek Lanzendorf, 22.01.2021
Umístění: Plzeň - město, náměstí T. G. Masaryka 1110/2, fasáda domu OV ČSBS, vlevo vedle vchodu
Nápis:
Na paměť
padesátého výročí okupace ČSSR
armádami Varšavské smlouvy
21.srpna 1968
a vojáků z povolání,
kteří si statečným odporem k tomuto bezpráví
zachovali svou čest a byli za to režimem
pronásledováni po celou dobu okupace.
21.8.2018
Vojenský spolek rehabilitovaných vojáků Plzeň

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník národního osvobození a T. G. Masaryk

Autor: Marek Lanzendorf, 07.07.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí T.G. Masaryka
Nápis:
T. G. MASARYK
ZASLOUŽIL SE O STÁT
1850 - 1937

ZVÍTĚZILI TI, KTEŘÍ HÁJILI IDEÁLY SPRAVEDLNOSTI.

7.III.1850
7.III.1990

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO
OSVOBOZENÍ
V PLZNI

ODHALEN 28.10.1928

ODSTRANĚN
NA PŘÍKAZ GESTAPA
ROKU 1940

OPĚT INSTALOVÁN
V ROCE 1945

ZNIČEN PLZEŇSKÝMI
KOMUNISTY
ROKU 1953

OBNOVEN
V LETECH 1990 - 1999

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5170
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 22.01.2021
Umístění: Plzeň - město, náměstí T.G. Masaryka 1110/2, fasáda domu OV ČSBS, vpravo vedle vchodu
Nápis:
DŮSTOJNÍCI, ROTMISTŘI A PODDŮSTOJNÍCI
Z OBLASTI 2. PĚŠÍ DIVISE
POPRAVENÍ A UMUČENÍ V BOJI PROTI OKUPANTŮM
V LÉTECH 1939 - 1945

NPOR. BARTOŠEK OTA, PLK. BĚLÍN RUDOLF, PPLK. ING. BOUZEK VÁCLAV, MJR.ČECH KAREL, MJR. ČERNÝ VOJTĚCH, GEN.ING. DOSTÁL JOSEF, PLK. DUBOVSKÝ KAREL, MJR. DÚRR RUDOLF , ŠKPT. FIALA LUDVÍK, ŠKPT. HANDSCHUH ANTONÍN, PPLK. HERKLOC JAROSLAV, PRAP. HORÁK ANTONÍN, ŠKPT. HORÁK BŘETISLAV, ŠKPT. JIROUŠEK KAREL, ŠKPT. KAPRAS KAREL, PRAP. KOLÁŘ JAN, ČET. KOPECKÝ ANTONÍN, NPOR. KORDOVSKÝ LADISLAV, PPLK. ING. KRAUS JOSEF, ČET. KROFTA VÁCLAV, POR. KŘÍŽ EMILIÁN, PPLK. LIBÁNSKÝ JAROMÍR, POR. MARTÍNEK JOSEF, MJR. MATĚJKA JOSEF, MJR. METLICKÝ JAROSLAV, MJR. ORT JAROMÍR, POR. PALACKÝ JOSEF, DES. PARVONIČ ROBERT, POR. PECÁNEK MILOSLAV, POR. PIVOŇKA JAROSLAV, PPLK. POTMĚŠIL JAN, MJR. POTUŽNÍK ALOIS, ŠKPT. PYTLÍK BOHUMIL, POR. RAŠKA VRATISLAV, POR. ROUBAL KAREL, MJR. SADIL JOSEF, ŠKPT. SCHEJBAL LADISLAV, POR. SIEGER FRANTIŠEK, MJR. SMAZAL VÁCLAV, PPLK. SOUČEK JAROSLAV, ŠRTM. STUCHL FRANTIŠEK, POR. SYNEK JAROSLAV, PPLK. ŠANTORA FRANTIŠEK, ŠKPT. ŠEFRÁNEK RUDOLF, MJR. ŠLÉGL ADOLF, POR. ŠMÍD JAROSLAV, POR. ŠPALA JAROSLAV, MJR. TIKAL JOSEF, MJR. TOMAN JAN, PLK. VLACHÝ JAN, NPOR. ING. VYBÍRAL VLADIMÍR, PPLK. WEIDMANN JAROSLAV

NA VĚČNOU PAMĚŤ !
Poznámka:

Pamětní deska byla původně umístěna na nároží bývalých kasáren v Plzni na Borech, Klatovská tř. 200. V červenci 2018 byla přesunuta na budovu OV ČSBS.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05176
Souřadnice: N49°43'35.43'' E13°21'56.79''
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války a komunistického režimu

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, náměstí T.G. Masaryka 1931, zeď budovy ČSOB
Nápis:
PAMÁTCE
SESTER A BRATŘÍ
KTEŘÍ V DOBĚ OKUPACE
1939 – 1945
OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
A TĚCH
KTEŘÍ BYLI POSTIŽENI
KOMUNISTICKÝM
REŽIMEM

PLZEŇSKÁ RADA JUNÁKA 1998

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05179
Souřadnice: N49°44'30.03'' E13°22'21.62''
Pomník přidal: Kajuga

Pamětní deska Povstání proti komunistickému teroru

Autor: Kajuga, 14.04.2006
Umístění: Plzeň - město, náměstí T.G. Masaryka 1530/13, budova Obchodní akademie
Nápis:
PLZEŇ
1.6. 1953
PAMÁTCE PRVNÍHO POVSTÁNÍ
V ZEMÍCH VÝCHODNÍHO BLOKU
PROTI
KOMUNISTICKÉMU
TERORU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'50.01'' E13°25'58.69''
Pomník přidal: Kajuga