Plzeň - město

Pomník Obětem Květnového povstání

Autor: Marek Lanzendorf, 19.12.2018
Umístění: Plzeň - město, náměstí Míru, v parku
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH PLZEŇANŮ
V KVĚTNOVÉM POVSTÁNÍ
1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-53858
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní strom - vznik ČSR

Autor: Marek Lanzendorf, 19.12.2018
Umístění: Plzeň - město, náměstí Míru, v parku
Nápis:
„NEZAPOMÍNEJME
NA SVÉ KOŘENY.“

TATO LÍPA BYLA
VYSAZENA KE 100. VÝROČÍ
VZNIKU ČSR
28. 10. 2018
Poznámka:

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Kajuga, 20.02.2006
Umístění: Plzeň - město, náměstí Odboje, pod Boleveckou školou
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME! NEZAPOMENEME!
POPRAVENI A UMUČENI 1939 - 1945

BUREŠ KAREL, BUREŠOVÁ LUDMILA, BUREŠ JAN, BUREŠOVÁ MARIE, DANĚK BOHUMIL DUBSKÁ MARIE, FILIP JOSEF, FLEISNER JOSEF, FRIEDMANOVÁ MARTA, HÁJÍČEK KAREL, HAŠEK KAREL, HOLZMAN KAREL, CHUDÁČEK RUDOLF, KAŠPAR STANISLAV, KAŠPAROVÁ ŠTĚPÁNKA, KOHOUT JOSEF, KŘIŠŤAN LUDVÍK, MALINA JOSEF, MARYŠKA ANTONÍN, OLIVERIUS VLASTIMIL, PAVLÍČEK BOHUMIL, PILVOUSEK ANDRÉ, POKŠTEFL ANTONÍN, RAJCHART JAN, ŠNEBERGER JAROSLAV, ŠNEBERGER JOSEF, ŠPAČEK JOSEF, TOMÁŠEK JAROSLAV, VILD ANTONÍN, ZDRÁHALOVÁ ANNA, ZDRAŽIL JOSEF, HAVRÁNEK JAROSLAV
Poznámka:

Jan Bureš, narozen 21.7.1901, popraven 21.10.1944 Praha-Kobylisy
Karel Bureš, narozen 14.4.1901 Plzeň, popraven společně s manželkou Ludmilou Burešovou za ukrývání vedoucího organizátora odbojového hnutí poštovních zaměstnanců Miroslava Ferru, 21.10.1944 Praha-Kobylisy
Ludmila Burešová, narozena 17.9.1904 Újezd, zatčena 20.6.1944 společně s manželem Karlem Burešem za ukrývání vedoucího organizátora odbojového hnutí poštovních zaměstnanců Miroslava Ferru a jeho spolupracovníka Jindřicha Krejčíka. Dne 4.10.1944 byla odsouzena k trestu smrti a společně s manželem popravena 21.10.1944 Praha-Kobylisy
Bohumil Daněk, narozen 13.12.1900 Římovice, o. Čáslav, zatčen 14.4.1943 za vedení komunistické odbojové skupiny v ocelárně, podílel se také na přípravě sabotáží. Byl vězněn v Plzni, v Terezíně a poté v Drážďanech, kde byl odsouzen k trestu smrti. Zemřel 14.2.1944 Drážďany.
Marie Dubská, narozena 27.5.1916 Kouty, o. Havlíčkův Brod, zatčena 5.8.1942 za účast na antifašistické rezistenci, do které se zapojila po zatčení svého manžela Rudolfa Dubského. Byla vězněna v Plzni, v Lipsku, v Drážďanech (zde odsouzena k 7 letům káznice). V obnoveném procesu v Berlíně jí byl změněn rozsudek na trest smrti. Zemřela 24.7.1944 Berlín.
Josef Flaisner, narozen 11.2.1903 Plzeň-Bolevec, byl zatčen 10.5.1943 za účast v komunistickém odboji. Podílel se na šíření protifašistických tiskovin i na činnosti vojenské skupiny. Vězněn byl v Plzni, v Terezíně a v Buchenwaldu. Zemřel ve Výmaru vysílením při práci 28.12.1944.
Marta Friedmanová (Friedmannová), narozena 14.7.1893, zemřela 1942 KT Zamošč, národnost židovská
Karel Hašek, narozen 25.4.1913 Chotíkov, dne 10.5.1943 byl zatčen gestapem za účast v komunistickém odboji, podporoval rodiny vězněných, rozšiřoval ilegální listy a podílel se na ukrývání Antonína Burdy. Byl vězněn v Plzni a v Drážďanech, kde byl odsouzen k trestu smrti. Zemřel 14.2.1944 Drážďany.
Jaroslav Havránek, narozen 14.11.1914 Kozčín, popraven 29.12.1944 Drážďany
Karel Holzman, narozen 22.11.1906 Chotíkov, zatčen 10.5.1943 za vedení a účast v odbojové organizace KSČ-NRV. Byl vězněn v Plzni, na Pankráci a v Berlíně. V Drážďanech byl odsouzen k 18-ti letům vězení, po nějakém čase byl však rozsudek změněn na trest smrti. Zemřel 8.1.1945 Berlín.
Stanislav Kašpar, narozen 1.5.1902, popraven 21.10.1944 Praha-Pankrác
Štěpánka Kašparová, narozena 23.12.1907, popravena 21.10.1944 Praha-Pankrác
Josef Kohout, narozen 2.10.1912 Křimice, popraven 16.8.1944 Drážďany
Antonín Maryška, narozen 10.1.1909 Praha-Košíře, zatčen 16.6.1943 za činnost v odbojových skupinách a podílení se na ukrývání osob hledaných gestapem. Byl vězněn v Plzni, na Pankráci a v Drážďanech, kde byl odsouzen k trestu smrti a popraven 20.9.1944.
Vlastimil Oliverius, narozen 12.8.1919 Klatovy, zatčen 11.5.1943 za členství v ilegální komunistické skupině v Bolevci a odboji v závodě Škoda. Byl vězněn v Plzni, Drážďanech, Bayreuthu, Waldheimu, Berlíně, Brandenburgu a znovu v Berlíně, kde byl popraven 8.1.1945.
Josef Špaček, narozen 3.10.1904 Čečelice o. Mělník, zatčen 13.6.1944 za činnost ve vojenské odbojové organizaci. Byl vězněn v Plzni, na Pankráci, v Terezíně, v Drážďanech a v Lipsku, tam byl osvobozen vojáky spojeneckých armád. Domů do Plzně se navrátil 13.5.1945 ve velmi špatném stavu a 19.10.1945 zemřel.
(Zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3209-05115
Souřadnice: N49°46'25.04'' E13°22'39.92''
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Marek Lanzendorf

Pomník vojákům Americké armády

Autor: Marek Lanzendorf, 12.04.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky 1, budova magistrátu
Nápis:
,,OTISKY"

Autor:
prof.akad.soch. Vladimír Preclík
(23.5.1929 3.4.2008)

významný český sochař, malíř, řezbář
a spisovatel


Model vítězného návrhu pomníku
americké armádě z veřejné soutěže
z roku 1993.

Má symbolizovat příchod Američanů
do Plzně v roce 1945
a následné zastavení americké síly
politickým rozhodnutím.

Bronzové dílo umělecky ztvárňuje
americký prapor vržený
do vzduchu.

Model (v měřítku 1:3)
je 2,7 m vysoký a váží 540 kg.


Původní soutěžní Plzeňský návrh
(model o velikosti 1:10)
je k vidění také v muzeu
profesora Vladimíra Preclíka
na zámku v Bechyni.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pomník Josef Skupa

Autor: Anna Lanzendorfová, 11.02.2021
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky 1760, před Bistrem a veřejným WC
Nápis:
Lea Vivot a Nadační fond Plzeň sobě
jsou patrony sousoší Spejbla a Hurvínka,
které vzniklo u příležitosti 100. výročí loutky Spejbla.
Na počest Josefa Skupy (16.1.1892-8.1.1957)
Plzeň 7.7.2020

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska A. V. Suvorov

Autor: Kajuga, 15.05.2006
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky, vedle radnice
Nápis:
V TOMTO DOMĚ BYDLEL
OD 16.12. DO 18.12.1799
GENERALISSIMUS
ALEXANDR VASILJEVIČ
SUVOROV
ZA VÍTĚZNÉHO NÁVRATU
Z ITALSKÉHO TAŽENÍ
PŘES ČECHY DO VLASTI

В ЕТОМ ДОМЕ ОСТАНОВИВАЛЦЯ
С 16ГО ДО 18ГО ДЕКАБРЯ 1799 ГОДА
ГЕНЕРАЛИЦЦИМУС
АЛЕКСАНДЕР ВАСИЛЪЕБИЧ
СУВОРОВ
НА СВОЕМ ПУТИ ЧЕРЕЗ ЧЕХИЮ
НА РОДИНУ ПОСЛЕ ПОБЕДОНОСНОГО
ИТАЛЪСКОГО ПОХОДА

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'52.89'' E13°22'41.02''
Pomník přidal: Kajuga
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska odboje proti komunismu

Autor: Marek Lanzendorf, 12.04.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky 1, budova magistrátu
Nápis:
DNE 1. ČERVNA 1953
POZVEDLI OBČANÉ MĚSTA PLZNĚ
HLAVU V OTEVŘENÉM ODPORU PROTI
KOMUNISTICKÉM REŽIMU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska vojákům Americké armády

Autor: Marek Lanzendorf, 12.04.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky 1, budova magistrátu
Nápis:
PRESENTED
BY 16TH ARMORED
DIVISION U.S.ARMY
TO THE CITIZENS
OF PLZEN C.S.R.
IN COMMEMORATION
OF THEIR ASSISTANCE
IN THE LIBERATION
OF PLZEN
6TH MAY 1945

VĚNOVÁNO
16. PANCEŘOVOU
DIVISÍ U.S.A.
OBČANŮM MĚSTA
PLZNĚ Č.S.R.
NA PAMĚŤ
JEJICH ÚČASTI
PŘI OSVOBOZENÍ
PLZNĚ
6.KVĚTNA 1945

ODHALENA 1945. ZNIČENA KOMUNISTICKÝM REŽIMEM 1951.
OBNOVENA 1990. UNVEILED 1945. DESTROYED BY THE COM -
MUNIST ESTABLISHMENT 1951. RESTORED 1990.

Na paměť účasti
Belgického 17. střeleckého praporu
při osvobození PLZNĚ 8.května 1945
8.května 1995

En commémoration de la participation
du 17e bataillon de Fusitiers Belge
à la libération de PILSEN le 6 mai 1945
8mai 1995

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5163
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 12.04.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky 1, budova magistrátu
Nápis:
PAMÁTCE ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA PLZNĚ
KTEŘÍ ZTRATILI SVÉ ŽIVOTY
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 - 1918

BARDOUŇ VÁCLAV, BAREŠ KAREL, BARHOŇ JOSEF, BENEŠ JIŘÍ, CINGROŠ MARTIN, ČEPIČKA JOSEF, DOBRÝ KAREL, ERHARD JOSEF, FREMUND JAN, HLÁSEK FRANT., HRBEK JAN, JABORNICKÝ JOSEF, KABÁT MILOSLAV, KADLEC JOSEF, KAŠPAR JOSEF, KLEISNER VÁCLAV, KLOTZ FERDINAND, KOLENA VOJTĚCH, KOURA VÁCLAV, KOVANDA JOSEF, KRAUS VÁCLAV, KREJČÍK JINDŘ., KŘEN JOSEF, KULA MATĚJ,

LOJÍK JOSEF, LUCÁK JOSEF, LUFT STANISLAV, MATTAS BOHUMIL, NÁDENÍK RUDOLF, NEKOLA JAROSLAV, NOVÁK JAN, ODCHÁZEL JOSEF, PIVOŇKA LUDVÍK, PŠÁD JOSEF, RUKAVIČKA JAN, SALZMANN VOJT., SIEBER FRANT., SPORKA JOSEF, ŠEBESTA KAREL, ŠIMANDL JAN, ŠPONER JAN, ŠTĚPÁN JAN, ULČ JOSEF, ULČ KAREL, VALENTA BŘET., ZEMAN JOSEF, MUDR ZOUL JAN, ŽATECKÝ KAREL, ROBEJŠEK FRANTIŠEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5162
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Marek Lanzendorf, 12.04.2017
Umístění: Plzeň - město, náměstí Republiky 1, budova magistrátu
Nápis:
PAMÁTCE ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA PLZNĚ
KTEŘÍ OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
ZA OKUPACE 1939 - 1945

JUC TREYBAL KAREL 3.3.1943 DRÁŽĎANY
JUDR BURGET JOSEF 13.4.1945 LIPSKO
ING DROZDA JOSEF 9.5.1945 TEREZÍN
MUDR BUREŠ JAN 13.4.1945 LIPSKO
TYLŠ JOSEF 10.12.1943 BRANDENBURG
ROJÍK VOJTĚCH 25.6.1943 BERLÍN
RÖSCH VLADIMÍR 27.9.1944 MÍROV
LEPÍK OTAKAR 4.9.1944 DRÁŽĎANY
ŠLOUF FRANTIŠEK 15.3.1943 OSVĚČÍM
PŘIBYL ADOLF 21.2.1945 PLZEŇ
KLAUBER EMIL
KRAFTA RUDOLF 12.5.1945 LIPSKO
RENDL EMIL 3.2.1945 KAISHEIM
HARAZÍM JAR. 24.8.1944 BUCHENWALD
MAREŠKA JAN 18.3.1944 BUCHENWALD
FAIC FRANTIŠEK 23.3.1943 BERLÍN
SMOLEK JAR. 4.2.1945 SACHSENHAUSEN

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3209-5161
Pomník přidal: Marek Lanzendorf