a | b | c | č | d | ď | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | ł | m | n | o | p | r | ř | s | š | t | u | ú | v | w | z | ž (vše)

generalissimus Alexandr Vasiljevič Suvorov

* 24.11.1730 (Moskva)
† 18.5.1800 (Petrohrad)

Alexandr Vasiljevič Suvorov

*24. 11. 1730 Moskva
+18. 5. 1800 Petrohrad

- 5. listopadu 1742 byl Suvorov zapsán do Semjonovského pluku
- 25. dubna 1747 byl jmenován kaprálem a v prosinci toho roku odjel do Petrohradu
- 25. dubna 1754 byl povýšen na důstojníka
- 10. května 1754 byl předělen k Ingermanlandskému pluku
- 28. října 1754 byl jmenován majorem

Sedmiletá válka:
- 16. srpna 1756 vyhlásilo Rusko Prusku válku
- 1758 velel formování záložních praporů a stal se velitelem Memelu, za plnění úkolů byl jmenován podplukovníkem
- 17. listopadu 1759, se stal Suvorov velitelem tverského dragounského pluku

Válka v Polsku:
- zde se osvědčil jako velitel, když u Orechowa porazil asi pětkrát až šestkrát silnější armádu za cenu pouhých pěti mrtvých
- po dobytí Krakova byl Suvorov poslán do bojů proti Turecku

Rusko-turecká válka (1768-1774):
- během bojů Suvorov požádal o dovolenou, během které (16. ledna 1774) se oženil s kněžnou Varvarou Ivanovnou Prozorovskou
- po několika bitvách dostal požadavek, aby přijel do Moskvy, důvodem bylo Pugačovovo povstání, do Moskvy Suvorov dorazil 23. srpna 1774

Krym:
- Suvorov dostal za úkol upevnit ruskou moc na Krymu, aniž by došlo k válce s Tureckem
- 17. ledna 1777 Suvorov dostal pod své velení 20 tisícový sbor

Rusko-turecká válka (1787-1791):
- 12. srpna 1787 vyhlásilo Turecko Rusku válku
- od začátku srpna dostal Suvorov za úkol přípravy na turecký útok
- během silnému útoku donutil Turky k útěku, sám Suvorov ukázal odvahu, když osobně vedl hlavní útok a sám téměř zahynul, když pod ním zabili koně a jeho samého zranili

Finsko:
- zde Suvorov dostal nový úkol, a to vést stavbu opevnění
- Suvorov po celý svůj pobyt ve Finsku žádal marně o přeložení a stěžoval si, že se nemůže zúčastnit bojů

Italské tažení:
- zde mu bylo svěřeno velení nad spojenou rakousko-ruskou armádou a dostal úkol vytlačit Napoleonovy síly z Itálie
- Suvorov se s Napoleonem nikdy v bitvě neutkal, neboť Napoleon vedl egyptskou kampaň, ale vymazal téměř všechny Napoleonovy zisky z let 1796 a 1797, když porazil jeho přední generály
- obsadil Milan a stal se hrdinou těch, kteří stáli v opozici vůči francouzské revoluci

Návrat do Ruska a smrt:
- 29. října 1799je informován o skončení spojenectví s Rakouskem a dostává rozkaz připravit armádu k návratu do Ruska
- ve druhé polovině listopadu se vojáci začali vracet a odpočívali v severním Rakousku a v Čechách na panství ve Škvorci
- Suvorov zůstal v Praze a očekával obnovení války s Francií, to se však nestalo a 14. října 1800 konečně vyrazili na pochod zpět
- po cestě onemocněl a zůstal na svých majetcích Kobrinu
- 18. května 1801 o druhé hodině odpolední Suvorov v Petrohradě zemřel

Vyznamenání - za své vojenské zásluhy byl vyznamenán ruskými řády:
- Řádem sv. Ondřeje
- Řádem sv. Alexandra Něvského
- Řádem sv. Jiří 1., 2. a 3. stupně
- Řádem sv. Vladimíra 1. stupně
- Řádem sv. Anny 1. stupně
A dále:
- bavorskými Řádem sv. Huberta a Řádem falckého lva
- francouzskými Řádem sv. Ludvíka a Řádem sv. Lazara
- polskými Řádem bílé orlice a Řádem sv. Stanislava
- pruskými - Řádem černé orlice, Řádem červené orlice 1. stupně a Řádem Za zásluhy
- velkokřížem rakouského Vojenského Řádu Marie Terezie
- sardinskými Řádem zvěstování
- Řádem sv. Mořice a Lazara

Zdroje (mimo informací z desek):
Marek Lanzendorf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Vasiljevi%C4%8D_Suvorov

VPM:
pamětní deska - Svitavy, okres Svitavy
pamětní deska - Plzeň - město, okres Plzeň - město
pamětní deska - Cerhovice, okres Beroun
pamětní deska - Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
pamětní deska - Rudná, okres Praha - západ
pamětní deska - Praha 1, okres Praha 1
pamětní deska - Český Brod, okres Kolín
pamětní deska - Frýdek - Místek, okres Frýdek - Místek


Vaše komentáře, připomínky, návrhy či doplnění zasílejte prosím na monument@vets.cz.