Praha 6

Pamětní deska Josef Bílý

Autor: Vladimír Štrupl, 16.10.2018
Umístění: Praha 6, Verdunská 17/801
Nápis:
JOSEF BÍLÝ

Zde žil v letech 1935-1937 rakouský podplukovník,
československý armádní generál
a první hlavní velitel Obrany národa.
Byl popraven 28.9.1941 v Praze-Ruzyni.
Jeho poslední slova byla
„Ať žije Československá republika! Psi, palte!“

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Pomník zahraničním vojákům 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Vítězné náměstí, Dejvice
Nápis:
text na podstavci:
ČESKOSLOVENSKÝM ZAHRANIČNÍM VOJÁKŮM ÚČASTNÍKŮM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

text na svislé části:
V PLAMENECH VÁLKY POZVEDLI ZBRAŇ, BOJOVALI A POLOŽILI ŽIVOTY ZEMĚ V NICHŽ BOJOVALI

PROSTORY KDE POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY

POLSKO 1939 DEMBLIN, TARNOPOL
1944-1945 DUKLA, JASLO, SLEZSKO
FRANCIE 1940 STÍHACÍ LETECTVO ŘEKY: MARNA, SEINA, LOIRA
MĚSTO: GIEN
1944-1945 DUNKERQUE
VELKÁ BRITÁNIE 1940-1945
LETECTVO: BITVA O ANGLII, BOMBARDOVÁNÍ, PROTIPONORKOVÁ VÁLKA
ZPRAVODAJSKÉ A DIVERZNÍ VÝSADKY VE VLASTI. OBRANA POBŘEŽÍ
STŘEDNÍ VÝCHOD 1941-1942 ALEPPO, HAIFA, BEJRUT
SEVERNÍ AFRIKA 1941-1943 TOBRUK
JUGOSLÁVIE 1943-1945
BRIGÁDA JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA: ŘEKA SAVA, MĚSTO NAŠICE
BRIGÁDA „JÁNOŠÍK“, BOLMAN, PETROVEC
SOVĚTSKÝ SVAZ 1941-1944
ZPRAVODAJSKÉ A DIVERZNÍ VÝSADKY VE VLASTI, SOKOLOVO
JACHNOVŠTINA, KYJEV, ČERŇACHOV, FASTOV, BÍLÁ CERKEV, ŽAŠKOV, ROVNO
ČESKOSLOVENSKO 1941-1945
PŮSOBENÍ ZPRAVODAJSKÝCH, DIVERZNÍCH A PARTYZÁNSKÝCH VÝSADKŮ
SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ, VČETNĚ LETECKÉ PODPORY
KARPATY, DUKELSKÝ PRŮSMYK, BARDĚJOV , PREŠOV, SPIŠ, LIPTOVSKÝ SVATÝ MIKULÁŠ, VELKÁ A MALÁ FATRA
JAVORNÍKY, HOSTÝNSKÉ VRCHY OSTRAVA A SEVERNÍ MORAVA – VČETNĚ LETECKÉ PODPORY Z MORAVY DO PRAHY NA POMOC POVSTÁNÍ ČESKÉHO LIDU

text na žulových deskách na ploše kolem pomníku:
ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOŽEN 11.11.2001

JUGOSLÁVIE 1943-1945
XIV. VOJVODINSKÁ ÚDERNÁ SLOVENSKÁ BRIGÁDA BRIGÁDA JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

ČESKOSLOVENSKO 1944-1945
OSTRAVA A SEVERNÍ MORAVA VČETNĚ LETECKÉ PODPORY JAVORNÍKY

SEVERNÍ AFRIKA 1941-1943 TOBRUK

SOVĚTSKÝ SVAZ 1942-1943
SOKOLOVO, JACHNOVŠTINA, KYJEV, BÍLÁ CEREKEV, ŽAŠKOV, ROVNO

STŘEDNÍ VÝCHOD 1941-1942 ALEPPO

VELKÁ BRITÁNIE 1941-1945 VÝSADKY DO VLASTI

FRANCIE 1944-1945 DUNKERQUE

VELKÁ BRITÁNIE 1940-1945 LETECTVO

POLSKO 1944-1945 DUKLA, JASLO, SLEZSKO

FRANCIE 1940, STÍHACÍ LETECTVO, GIEN

POLSKO 1939 DEMBLIN, TARNOPOL

ČESKOSLOVENSKO 1944-1945 SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ VČETNĚ LETECKÉ PODPORY

ČESKOSLOVENSKO 1944-1945
KARPATY – DUKLA, LIPTOVSKÝ SV. MIKULÁŠ, VELKÁ A MALÁ FATRA

ČESKOSLOVENSKO 1945 Z MORAVY DO PRAHY NA POMOC POVSTÁNÍ ČESKÉMU LIDU
Poznámka:

PAMÁTNÍK na Vítězném náměstí v Praze 6
První návrh na vydání územního rozhodnutí na výstavbu pomníku podala Československá obec legionářská dne 18.4.2001, a to předložením studie autora z řad svých členů, kterou schválilo předsednictvo ČSOL. Úřad městské části Prahy 6 však podmínil realizaci stavby vypsáním architektonicko-výtvarné jednokolové soutěže. Na jejím základě 8.10.2002 vybrala porota návrh v trojnásobné cenové hladině ve srovnání s původním návrhem ČSOL a v provedení bez vypovídají schopnosti sochy k účelu, který byl záměrem ČSOL sledován. Za osobního přispění starosty a místostarosty Prahy 6, bylo prosazeno dopracování návrhu dle požadavků ČSOL.
Základní kámen byl položen 11.11. 2003. Stavební povolení na výstavbu památníku nabylo právní moci až 18.8.2004, a tak díky vzájemné dobré spolupráci investora - autorů zhotovitele dojde po čtyřech letech ke slavnostnímu odhalení tohoto památníku.
Investorem je ČSOL za finančního přispění Ministerstva obrany ČR, Úřadu městské části Prahy 6 a Nadace československých legií.
Památník je dílem kolektivu autorů. Bronzová část – socha, je dílem akademického sochaře Jiřího Plieštika.
Pro dosažení vypovídající schopnosti památníku bylo od ČSOL prosazeno zakomponovat do něho pět atributů z původního návrhu plk. arch. ing. Jiřího Železného: meč, „velký“ znak ČSR z r.1938, mapový reliéf s legendou, seznam hlavních bojišť čsl.

Zahraničních vojáků, hlavní nápis a následně – k pochopení významu stély – rovněž nápis:
V PLAMENECH VÁLKY POZVEDLI ZBRAŇ, BOJOVALI A POLOŽILI ŽIVOTY
Socha byla odlita v umělecké slévárně Tomáš Waller Veverské Knínice. Parter je vybudován dle návrhu ing.arch.Tomáše

Novotného a Jiřího Opočenského. Žulové desky s nápisy (letopočtů, států a bojišť), pod kterými budou uloženy schránky s prstí z uvedených lokalit, zhotovila firma Kamenoprůmysl Komárek Letovice. Betonové desky vyrobila Prefa Holešovice.

Výstavbu partneru památníku provádí RAMSS spol.s.r.o. z Prahy.
Z historicko-dokumentačního hlediska je památník doplněn interaktivním automatizovaným systémem. Tento moderní prvek, který poskytuje prostřednictvím dotykové obrazovky informace o padlých v hlavních čsl. zahr. útvarech i spojeneckých armádách, je obsahově dílem br.Vladimíra Paličky a ing. Jiřího Hofmana ve spolupráci s Vojenským ústředním archivem.
Zhotovitelem je INFOS ART spol. s.r.o. Prostějov.
Pomník byl slavnostně odhalen 11.11. 2004 ve 13. 00 hodin.
(zdroj: http://www.army.cz/images/id_3878_4000/3901/pam.htm)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21993
Souřadnice: N50°06'00.42'' E14°23'40.80''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Vítězné náměstí 1500/5, Dejvice, budova Generálního štábu Armády ČR, napravo od vchodu
Nápis:
PAMÁTCE TĚCH, KDO V PŘEDVEČER
II. SVĚTOVÉ VÁLKY V TÉTO BUDOVĚ
PŘIPRAVOVALI VLAST K OBRANĚ
A
V LETECH NÁSLEDUJÍCÍCH ZA JEJÍ
SVOBODU ZAPLATILI SVÝMI ŽIVOTY.

pplk.gšt. Václav ADAM 26.9.1905-1.6.1943
plk.gšt. Štěpán ADLER 9.2.1896-7.8.1942
pplk.gšt. Bedřich BENEŠ 3.5.1895-23.6.1939
plk.gšt. Tomáš BERKA 16.2.1896-15.10.1943
plk.gšt. František COUFAL 7.1.1892-1.10.1941
plk. pěch. Miroš ČAPEK 15.12.1899-9.9.1940
plk.gšt. Bohumír ČERNOHORSKÝ 13.7.1903-15.7.1942
plk.gšt. František DĚDIČ 6.8.1890-1.10.1941
mjr.žen.ing. Miloslav DVOŘÁK 4.1.1911-6.5.1945
plk.gšt. František HÁJEK 2.11.1894-28.2.1943
plk.gšt. Tomáš HOUŠKA 18.12.1896-21.12.1939
plk.gšt. František CHLÁDEK 20.8.1891-14.8.1945
brig.gen. Josef CHURAVÝ 27.10.1894-30.6.1942
plk.gšt. Josef JÁCHYM 29.10.1898-19.3.1943
plk.gšt. Josef JIRKA 16.8.1896-12.9.1942
plk.gšt. Jan JIŘIČKA 19.5.1903-12.9.1942
plk.pěch. Bohdan KASPER 6.7.1891-1.10.1941
plk.gšt. Josef KAZDA 21.6.1896-19.8.1942
brig.gen. Josef KOHOUTEK 3.2.1896-19.8.1942
plk.gšt. Václav KOUTNÍK 20.3.1898-29.3.1945
mjr.děl. Zdeněk KOŽNÁREK 7.12.1910-18.3.1943
brig.gen. František KRÁTKÝ 21.2.1893-7.5.1942
pplk.pěch. Antonín LONGA 15.7.1898- .5.1945
plk.gšt. Stanislav MAŠEK 30.8.1897-13.5.1943
mjr. pěch. Václav MIKEŠ 6.12.1908-23.6.1942
plk.gšt. Hynek NĚMEC 5.4.1902-19.8.1942
brig.gen. Josef PTÁK 7.8.1894-12.4.1945
pplk.gšt. Pavel RIPKA 30.6.1898-26.8.1942
plk.stav.ing. Vladimír ROZMARA 21.7.1888- . . 1942
pplk.pěch. Václav RŮŽIČKA 13.10.1911- . . 1944
plk.gšt. Karel ŘEZNÍČEK 13.10.1898-12.8.1942
pplk.pěch. Josef SMAZAL 16.4.1896-24.5.1943
plk.gšt. Hynek SOUHRADA 7.2.1900-jaro 1945
mjr.stav. Václav STRNAD 17.2.1910-3.4.1944
plk.gšt. Vladimír TALÁŠEK 24.4.1901-19.8.1942
plk.gšt. Jan TŘEBICKÝ 14.11.1895-20.3.1940
plk.gšt. Josef VAIS 1.6.1897-19.8.1942
plk.pěch. Bedřich VALLA 21.1.1892-20.5.1945
div.gen. Jaroslav VEDRAL 17.11.1895-6.10.1944

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-22031
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem komunismu

Autor: Vladimír Štrupl, 23.04.2005
Umístění: Praha 6, Vítězné náměstí 1500/5, Dejvice, budova Generálního štábu Armády ČR, nalevo od vchodu
Nápis:
PAMÁTCE VYNIKAJÍCÍCHO VOJÁKA,
DIPLOMATA A VLASTENCE, DIVIZNÍHO
GENERÁLA HELIODORA PÍKY
NEZÁKONNĚ POPRAVENÉHO 21.6.1949

V TOMTO KRUTÉM OSUDU BYL NÁSLEDOVÁN
DALŠÍMI ČESKÝMI VOJÁKY Z POVOLÁNÍ
pplk.gšt. JOSEF GONIC 18.7.1949
pplk. VILÉM SOK 18.7.1949
kpt. KAREL SABELA 18.7.1949
mjr. KVĚTOSLAV PROKEŠ 5.11.1949
škpt. VRATISLAV JANDA 5.11.1949
mjr.gšt. RENÉ ČERNÝ 23.5.1950
mjr.gšt. JOSEF POHL 25.5.1950
mjr. gšt. MIROSLAV PLEŠMÍD 25.5.1950
mjr. gšt. JAROMÍR NECHANSKÝ 16.6.1950
mjr. KLAUDIUS ŠATANA 7.10.1950
pplk. FRANTIŠEK SKOKAN 7.10.1950
ppor. FRANTIŠEK BOHÁČ 14.6.1951
škpt. MILOŠ MORÁVEK 1.8.1951
pplk.gšt. JOSEF ROBOTKA 12.11.1952
plk. LADISLAV SVOBODA 13.11.1952
kpt. VÁCLAV ŽENÍŠEK 13.11.1952
škpt. JOSEF KUČERA 14.11.1952
por. BOHUMIL GRUBER 21.4.1953
čet. DSL. ALOIS JEŘÁBEK 5.12.1953
mjr. CTIBOR NOVÁK 2.5.1955
staršina VLADISLAV HADAŠ 30.10.1953
ČEST JEJICH PAMÁTCE I PAMÁTCE VŠECH DALŠÍCH
PŘÍSLUŠNÍKŮ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY,
KTEŘÍ SE STALI OBĚTÍ KOMUNISTICKÉ ZVŮLE

VOJENSKÁ SEKCE KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ
MINISTERSTVO OBRANY ČR
GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČR
Poznámka:

24. prosince 1911 se ve Vídni narodil Miloš Morávek, československý voják, člen protinacistického a protikomunistického odboje.
V roce 1934 nastupuje na vojnu a rozhoduje se pro vojenskou kariéru. Vystudoval důstojnickou školu, poté slouží v Čáslavi a následně studuje vojenskou akademii v Hranicích. Po absolvování vojenské akademie nastupuje u 19. hraničářskému pluku v Žamberku. Během mobilizace roku 1938 velel pevnosti v Orlických horách. Po podepsání Mnichovské dohody byl převelen do Prešova k zajištění armádního zásobování.
Po okupaci zatčen a odsouzen k odnětí svobody a nuceným pracem. Po vypuknutí Květnového povstání se v Praze aktivně podílí na stavbách barikád a osvobození Karlova náměstí.
Po válce zůstává v armádě a je převelen do Frýdku. Posléze je osloven svým kamarádem v odboji, aby se připojil k plánovanému puči. Morávek odmítá, jelikož se mu zdá jejich plán nereálný, nicméně s odbojem sympatizuje.
Během akce Beskyd je 26. října 1949 zatčen a obviněn z velezrady. Jako příslušník armády je jako odstrašující případ odsouzen k trestu smrti a 1. srpna 1951 popraven.
(zdroj: skupina FB - Války, bitvy a šarvátky v datech - https://www.facebook.com/1754177628178708/photos/a.1754188138177657/2403142813282183/?type=3&theater )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Ladislav Slezák

Autor: Vladimír Štrupl, 02.04.2005
Umístění: Praha 6, Vodňanského 708/3, Břevnov
Nápis:
LADISLAV SLEZÁK
ČLEN ODBOJOVÉ SKUPINY
„KAPITÁN NEMO“
BOJEM NÁRODA
K LEPŠÍMU MÍRU LIDSTVA
1919-1918
1939-1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-20928
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 27.02.2006
Umístění: Praha 6, Wuchterlova 523/5, Dejvice, napravo v kostele
Nápis:
„BUĎTE UDATNÉHO SRDCE…“ (Z ŽALMU XXXI)

V MODLITBÁCH
VZPOMÍNÁME NA MRTVÉ Z BOJIŠŤ DRUHÉ SVĚTOVÉ
VÁLKY A Z PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJE –
VZPOMÍNÁME NA VŠECHNY ŽIVOTY NÁSILNĚ ZMAŘENÉ
V TOM ČASE ZAHYNULY TISÍCE VĚŘÍCÍCH NAŠÍ CÍRKVE
MEZI NIMI I JEJÍ LAIČTÍ PRACOVNÍCI A TITO DUCHOVNÍ:

RUDOLF BABULA
JAROSLAV BENDL
VÁCLAV FALTA
LINHART HODÍK
JANKŮ FRANTIŠEK
PARKÁN JAN
SCHÜCK VOJTĚCH
TUHÁČEK ALOIS

TATO DESKA BYLA ZASAZENA PŘI DRUHÉM ZASEDÁNÍ
VI. SNĚMU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
L.P. MCMLXXXI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-21924
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 27.02.2006
Umístění: Praha 6, Wuchterlova 523/5, Dejvice, nalevo v kostele
Nápis:
1914 1918
POD TOUTO DESKOU
ULOŽENA BYLA
DNE 21. ŘÍJNA 1928
PRSŤ Z BOJIŠTĚ
ZBOROVSKÉHO

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0006-18913
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Urna Jaromír Habr

Autor: Vladimír Štrupl, 22.05.2019
Umístění: Praha 6, Wuchterlova 523/5, kolumbárium Husova sboru Církve československé
Nápis:
PLK. JAROMÍR HABR
*21./9.1894 +12./8.1970

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Urna František Hamata

Autor: Vladimír Štrupl, 28.03.2019
Umístění: Praha 6, Wuchterlova 523/5, kolumbárium Husova sboru Církve československé
Nápis:
FRANTIŠEK
HAMATA
10.X.1887 - 17.V.1941
Poznámka:

František Hamata, *11.10.1887, Lštění okr. Horšovský Týn. První hodnost v legiích: vojín. Poslední hodnost v legiích: šikovatel. Datum zařazení do čs. legie v Rusku: 24.8.1914. Konec v legiích: 14.4.1920. První útvar v legiích: čs. družina. Poslední útvar v legiích: dopr. rota.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Urna Josef Ježek

Autor: Vladimír Štrupl, 22.05.2019
Umístění: Praha 6, Wuchterlova 523/5, kolumbárium Husova sboru Církve československé
Nápis:
Gen. JOSEF JEŽEK
*2./8.1884 +5./3.1969
Poznámka:

Josef Ježek, * 2. srpna 1884 v Žamberku, + 10. května 1969 v Praze. Český generálmajor četnictva a politik. V letech 1939–1942 byl ministrem vnitra v protektorátní vládě Aloise Eliáše.
Narodil se jako prostřední ze tří sourozenců. Jeho otec byl ředitelem a zakladatelem české měšťanské školy v Žamberku. Josef absolvoval obecnou školu a pokračoval na gymnázium, které však nedokončil. Místo toho se zapsal na zeměbraneckou kadetní školu ve Vídni. Po jejím dokončení byl přiřazen k 22. zeměbraneckému pěšímu pluku v Černovicích v Bukovině.
V roce 1909 odešel v hodnosti poručík od armády a vstoupil do řad četnictva, kde sloužil na Zemském četnickém velitelství č. 13 v Černovicích. Následující rok složil odborné zkoušky a stal se velitelem četnického oddělení ve Vyžnyjcy. O několik měsíců později byl jmenován pobočníkem velitele v Černovicích. V roce 1913 byl povýšen do hodnosti rytmistra a o dva roky později (1915) převelen na četnické velitelství ve Vídni, kde byl přiřazen jako velitel na oddělení v Sankt Pölten. Od června 1917 působil na ministerstvu zeměbrany.
Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 nastoupil na místo velitele četnického oddělení v Jindřichově Hradci. V roce 1919 byl odeslán do Bratislavy na Slovensko, kde působil jako pobočník zemského velitele četnictva. Měl zde pomoci s budováním slovenského četnictva. Postupně se přes různé funkce vypracoval až funkci generálního velitele četnictva.
V roce 1931 stál Ježek u zrodu časopisu Bezpečnostní služba.1. července 1939 ho Alois Eliáš jmenoval ministrem vnitra ve své vládě. V lednu 1942 odmítl složit slib loajality a v ministerské funkci skončil a od 1. března byl poslán do výslužby. Do konce války pak pracoval jako referent Západočeské kaolinky. Po válce v roce 1945 byl zatčen a v roce 1947 postaven před Národní soud, který však od potrestání upustil. V roce 1954 byl komunistickým režimem znovu zatčen a tentokrát již odsouzen za špionáž a velezradu na 25 let. Propuštěn byl po amnestii v roce 1960.
(zdroj: Wikipedia )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl