Praha 2

Kameny zmizelých - rodina Nettlova

Autor: Jiří Padevět, 01.11.2021
Umístění: Praha 2, Rašínovo nábřeží 1672/76, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
BENNO NETTL
NAR. 1896
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 20.10.1944
MALÁ PEVNOST

ZDE ŽIL
MIRKO NETTL
NAR. 1924
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 22.12.1944
MALÁ PEVNOST

ZDE ŽILA
ANNA NETTLOVÁ
ROZ. HELLEROVÁ
NAR. 1900
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
1944 VĚZNĚNA
NA MALÉ PEVNOSTI
OSVOBOZENA

ZDE ŽILA
HANA TESKOVÁ
ROZ. NETTLOVÁ
NAR. 1927
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
1944 VĚZNĚNA
NA MALÉ PEVNOSTI
OSVOBOZENA
Poznámka:

Benno (Benedikt) a Mirko Nettlovi byli do Ghetta Terezín deportováni 5.7.1943 transportem De.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/110879-benedikt-nettl/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/110920-mirko-nettl/ )


Toto místo je počítáno jako 4 VPM
Souřadnice: N50°4'30.02'' E14°24'50.57''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - Alžběta Poláková a rodina Sedlákova

Autor: Jiří Padevět, 28.06.2022
Umístění: Praha 2, Rašínovo nábřeží 1981/80, v chodníku v podloubí Tančícího domu
Nápis:
ZDE ŽILA
ALŽBĚTA POLÁKOVÁ
NAR. 1891
ZATČENA 27.6.1942
ZA PODPORU VÝSADKŮ
SILVER A. A ANTHROPOID
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
POPRAVENA 24.10.1942
V MAUTHAUSENU

ZDE ŽILA
SOŇA SEDLÁKOVÁ
NAR. 1921
ZATČENA 26.6.1942
ZA PODPORU VÝSADKŮ
SILVER A. A ANTHROPOID
DEPORTOVÁNA
DO TEREZÍNA
POPRAVENA 24.10.1942
V MAUTHAUSENU

ZDE ŽIL
KAREL SEDLÁK
NAR. 1916
ZATČEN 26.6.1942
ZA PODPORU VÝSADKŮ
SILVER A. A ANTHROPOID
DEPORTOVÁN
DO TEREZÍNA
POPRAVEN 24.10.1942
V MAUTHAUSENU

Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°4'31.24'' E14°24'50.77''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Brumlova

Autor: Jiří Padevět, 19.11.2021
Umístění: Praha 2, Rejskova 1979/2, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
ARNOŠT BRUML
NAR. 1895
DEPORTOVÁN 31.10.1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
BERTA BRUMLOVÁ
ROZ. GLÜCKOVÁ
NAR. 1893
DEPORTOVÁNA 31.10.1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
EVA ANNA BRUMLOVÁ
NAR. 1925
DEPORTOVÁNA 31.10.1941
DO LODŽE
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Rodina Brumlova byla do ghetta v Lodži deportována transportem označeným D.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/144169-arnost-bruml/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/144172-berta-brumlova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/144173-eva-anna-brumlova/ )


Toto místo je počítáno jako 3 VPM
Souřadnice: N50°4'1.13'' E14°26'0.14''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Busta Adolf Opálka

 • + o skupině VPM (P-02, Národní památník obětí heydrichiády)
  • Praha 2, Resslerova
   Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje s kryptou, kde zahynuli českoslovenští parašutisté, kteří provedli útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
   Součástí je expozice věnovaná osudům těchto vojáků a II. příslušníkům odboje.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Adam Vykydal, 29.05.2005
Umístění: Praha 2, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje
Nápis:
Nadporučík pěchoty ADOLF OPÁLKA
*4.1.1915 +18.6.1942
Narodil se v Řešicích u Znojma. vystudoval na obchodní akademii v Brně a v říjnu 1936 nastoupil k Pěšímu pluku 43 v Brně. V letech 1937-1938 absolovoval Vojenskou akademii v Hranicích, z níž byl vyřazen jako poručík pěchoty. V červenci 1939 odešel přes Polsko do Francie. Sloužil v Cizinecké legii v Sidi bel Abbés a později v Oranu. V září roku 1939 byl prezentován ve francouzském Agde. Postupně prošel všemi třemi pluky 1. čs. divize. Zúčastnil se bojů na francouzské frontě. Po příjezdu do Velké Británie sloužil u kulometné roty a byl vybrán k plnění úkolů v nepřátelském týlu. Do okupované vlasti byl vyslán jako velitel skupiny OUT DISTANCE, která měla sobotážní úkoly. Spolu se dvěma druhy byl vysazen v noci na 28.3. 1942 u Ořechova na Moravě. Navázal spojení se skupinou Silver A, poté byl vyslán do Prahy, kde se stal velitelem "pražských parašutistů". Podílel se na přípravách atentátu na Reinharda Heydricha. Padl na kůru kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Infantry First Lieutenant ADOLF OPÁLKA
*4.1.1915 +18.6.1942
Born in Řešice near Znojmo. A graduate of the Business Academy in Brno., he began his military service in 1936 with the 43rd Infantry Regiment in Brno. In 1937-1938 he studied at the Military Academy in Hranice, graduating with the rank of Lieutenant. In July 1939 he crossed the border to Poland from where he proceeded to France. He served with all the three regiments of the 1st Czechoslovak Division. He participated in the fighting on the French front. On arrival in Great Britain, he served in a machine gun company. He was selected to carry out assignments behind enemy lines. He was sent to his occupied homeland as Commander Group OUT DISTANCE, that was charged with sabotage tasks. Together with two comrades-in-arms he was airlifted into the Protectorate on the night of March 28th, 1942, landing at the village of Ořechov in Moravia. He established contact with Group SILVER A and subsequently was sent to Prague, where he commanded the paratroopers located in this city. He participated in the preparation of Reinhard Heydrich´s assassination. He died in the choir loft of the Church of St. Cyril and Methodius.

Souřadnice: N50°4'32.88'' E14°25'2.42'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Busta Josef Bublík

 • + o skupině VPM (P-02, Národní památník obětí heydrichiády)
  • Praha 2, Resslerova
   Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje s kryptou, kde zahynuli českoslovenští parašutisté, kteří provedli útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
   Součástí je expozice věnovaná osudům těchto vojáků a II. příslušníkům odboje.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Adam Vykydal, 29.05.2005
Umístění: Praha 2, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje
Nápis:
Četař aspirant JOSEF BUBLÍK
*12.2.1920 +18.6.1942
Narodil se v Bánově u Uherského Hradiště. Vystudoval Zemské reálné gymnázium v Uherském Brodě a zapsal se ke studiu na právnické fakultě v Brně. V prosinci 1939 odešel přes Slovensko, Jugoslávii a Sýrii do Francie. Zde byl v únoru 1940 prezentován v Agde a zařazen k čs. pěšímu pluku 2. Zúčastnil se bojů na francouzské frontě. Ve Velké Británii sloužil po vzniku 1. čs. smíšené brigády u 2. roty pěšího praporu 2. Přihlásil se k plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Po absolovování všech nezbytných kurzů se stal členem výsadku BIOSCOP, který měl sabotážní úkoly. Spolu se dvěma druhy byl vysazen v noci na 28.4.1942 nedaleko osady Požáry u Křivoklátu. Po neúspěšném pokusu o navázání kontaktů odboje na Moravě působil v Praze. Padl na kůru kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Sergeant (Cadet Officer) JOSEF BUBLÍK
*12.2.1920 +18.6.1942
Born in Bánov near Uherské Hradiště. After graduating from the Provincial Grammar School in Uherský Brod, he continued his studies at the Low Faculty in Brno. In December 1939 he fled via Slovakia, Yugoslavia and Syria to France, where he enlisted in Agde in February 1940 and was assigned to the 2nd Czechoslovak Infantry Regiment. He participated in fighting on the French front. When the 1st Czechoslovak Mixed Brigade was formed in Great Britain, he served with the 2nd Company/ 2nd Infantry Batalion and later volunteered for special assignments behind enemy lines. After receiving all the necessary training, he became a member of Group BIOSCOP, which was charged with sabotage tasks. Together with two comrades-in-arms he was airlifted into the Protectorate on the night of April 28th, 1942, landing near the village of Požáry in the Křivoklát area . Following an abortive attempt to establish contacts in Moravia, he operated in Prague. He died in the choir loft of the Church of St. Cyril and Methodius.

Souřadnice: N50°4'32.88'' E14°25'2.42'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Busta Josef Gabčík

 • + o skupině VPM (P-02, Národní památník obětí heydrichiády)
  • Praha 2, Resslerova
   Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje s kryptou, kde zahynuli českoslovenští parašutisté, kteří provedli útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
   Součástí je expozice věnovaná osudům těchto vojáků a II. příslušníkům odboje.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Adam Vykydal, 29.05.2005
Umístění: Praha 2, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje
Nápis:
rotmistr pěchoty JOSEF GABČÍK
*8.4.1912 +18.6.1942
Narodil se v obci Poluvsie nedaleko Žiliny. Vyučil se zámečníkem a kovářem. Po skončení vojenské prezenční služby působil v letech 1934-1937 jako délesloužící u Pěšího pluku 14 v Košicích. Od roku 1937 byl zaměstnán v továrně na výrobu chemických bojových látek v Žilině. Koncem května 1939 odešel přes Polsko do Francie. kde vstoupil do Cizinecké legie. V prvních dnech války opustil Alžírsko a nastoupil službu v čs. zahraniční armádě v Agde. Zúčastnil se francouzského tažení a za projevenou statečnost byl vyznamenán. Po příjezdu do Velké Británie byl zařazen k 1. praporu 1. čs. smíšené brigády, kde konal službu jako zástupce velitele 2. čety 3. roty. Jako jeden z prvních se dobrovolně přihlásil k plnění bojových úkolů na okupovaném území. Prošel speciálním výcvikem a byl zařazen do operace ANTHROPOID s úkolem uskutečnit atentát na Reinharda Heydricha. Byl vysazen v noci na 29.12.1941 poblíž Nehvizd u Prahy. Padl v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Infantry Warrant Officer JOSEF GABČÍK
+8.4.1912 +18.6.1942
Born in the village Poluvsie near Žilina, apprenticed as a blacksmith and locksmith. In 1934-1937, after completing basic military service, he served extended duty with the 14th Infantry Regiment in Košice. From 1937 he was eployed in a factory manufacturing warfare chemical in Žilina. At the end of 1939 he crossed the border to Poland, from where he proceeded to France, where he joined the Foreign Legion. He took part in French military campaigns and received an award for bravery. On arrival to Great Britain he was assigned to the 1st Battalion/ 1st Czechoslovak Mixed Brigade, serving as a Deputy Commander 2nd Platoon/ 3rd Company. He was among the Czechoslovaks to volunteer for combat assignments on the territory on their occupied homeland. He received special training and was selected for Group ANTHROPOID, charged with carrying out the assassination of Reinhard Heydrich, the acting Protector of Bohemia and Moravia. He was airlifted into the Protectorate on the night of Decemberm 29th, 1941, landing near the village of Nehvizdy on the outskirts of Prague. He died in the crypt of the Church of St. Cyril and Methodius.

Souřadnice: N50°4'32.88'' E14°25'2.42'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Busta Jan Hrubý

 • + o skupině VPM (P-02, Národní památník obětí heydrichiády)
  • Praha 2, Resslerova
   Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje s kryptou, kde zahynuli českoslovenští parašutisté, kteří provedli útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
   Součástí je expozice věnovaná osudům těchto vojáků a II. příslušníkům odboje.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Adam Vykydal, 29.05.2005
Umístění: Praha 2, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje
Nápis:
četař JAN HRUBÝ
*4.3.1915 +18.6.1942
Narodil se v Kunovicích u Uherského Hradiště, Vyučil se číšníkem a pracoval Ve Zlíně jako vrchní číšník. V říjnu 1937 nastoupil vojenskou prezenční službu u Hraničářského praporu 10 v Trbišově. po okupaci byl propuštěn do zálohy. V lednu 1940 odešel přes Slovensko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Bejrút do Francie. Zde byl v červnu 1940 prezentován v Agde a zařazen k čs. pěšímu pluku 1. Zúčastnil se bojů na francouzské frontě. Ve Velké Británii sloužil po vzniku 1. čs. smíšené brigády u 1. roty pěšího praporu 1. Byl vybrán k plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Po absolovování všech nezbytných kurzů se stal členem výsadku BIOSCOP, který měl sabotážní úkoly. Spolu se dvěma druhy byl vysazen v noci na 28.4.1942 nedaleko osady Požáry u Křivoklátu. Po neúspěšném pokusu o navázání kontaktů na Moravě působil v Praze. Padl v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Sergeant JAN HRUBÝ
*4.3.1915 +18.6.1942
Born in Kunovice near Uherské Hradiště. He was apprenticed as a waiter and employed as head waiter in Zlín. In October 1937 he was drafted and served basic military service with 10th Border Guard Battalion in Trebišov. After the occupation of Czechoslovakia he was discharged as a reservist. In January 1940 he fled via Slovakia, Yugoslavia, Greece, Turkey and Beirut to France, where he enlisted in Agde in June 1940 and was assigned to the 1 st Czechoslovak Infantry Regiment. He participated in fighting on the French front. Following the formation on the 1st Czechoslovak Mixed Brigade in Great Britain, he served with the 1 st Company/ 1 st Infantry Battalion. He was detailed for special assignments behind enemy lines, and having passed through the necessary trainig courses became a member of the Group BIOSCOP, charged with sabotage tasks. Together with two comrades-in-arms he was airlifted into the Protectorate on the night of April 28th, 1942, landing near the village of Požáry in the Křivoklát area. Following an abortive attempt to establish contacts in Moravia, he operated in Prague. He died in the crypt of the Church of St. Cyril and Methodius.

Souřadnice: N50°4'32.88'' E14°25'2.42'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Busta Jan Kubiš

 • + o skupině VPM (P-02, Národní památník obětí heydrichiády)
  • Praha 2, Resslerova
   Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje s kryptou, kde zahynuli českoslovenští parašutisté, kteří provedli útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
   Součástí je expozice věnovaná osudům těchto vojáků a II. příslušníkům odboje.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Adam Vykydal, 29.05.2005
Umístění: Praha 2, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje
Nápis:
rotmistr pěchoty JAN KUBIŠ
*26.6.1913 +18.6.1942
Narodil se v Dolních Vilémovicích u Třebíče. Vyučil se topičem, ale po skončení vojenské prezenční služby u jihlavského pěšího pluku 31 zůstal v armádě jako délesloužící poddůstojník. Službu konal u strážního praporu XIII na severní Moravě. V červnu 1939 opustil protektorát a přes Polsko se dostal do Francie, kde vstoupil do Cizinecké legie. Po vypuknutí války byl prezentován u 1. čs. smíšené brigády jako zástupce velitele 1. čety 3. roty. Přihlásil se k plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Po absolovování všech nezbytných kurzů se stal členem výsadku ANTHROPOID, v němž nahradil zraněného rotného Karla Svobodu, s úkolem uskutečnit atentát na Reinharda Heydricha. Byl vysazen v noci na 29.12.1941 poblíž Nehvizd u Prahy. Padl v boji na kůru kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Infantry Warrant Officer JAN KUBIŠ
*24.6.1913 +18.6..1942
Born in Dolní Vilémovice near Třebíč. Though trained as a boiler attendant, after completing basic military service with the 31st Infantry Regiment in Jihlava, he stayed in the army, serving extended duty with the Guard Battalion XIII in North Moravia, as a non-commissioned officer. In June 1939 he fled from occupied Czechoslovakia to Poland and from there to France, where he joined the Foreign Legion. After the start of World War II he was assigned to the 1st Czechoslovak Reserve Battalion in Agde. In appreciation of his heroic conduct during the retreat operations, he was decorated with the French War Cross. In Great Britain he served with the 1st Battalion/ 1st Czechoslovak Mixed Brigade in the position of Deputy Commander 1st Platoon/ 3rd Company. He volunteered for special assignments behind enemy lines. Having passed all necessary training, he was selected to replace the injured Staff Sergeant Karel Svoboda in the Group ANTHROPOID charged with carrying out the assassination of Reinhard Heydrich. He was airlifted into the Protectorate on the night of December 29th, 1941, landing near the village of Nehvizdy on the outskirts of Prague. He was killed in the choir loft of the Church of St. Cyril and Methodius.

Souřadnice: N50°4'32.88'' E14°25'2.42'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Busta Jaroslav Švarc

 • + o skupině VPM (P-02, Národní památník obětí heydrichiády)
  • Praha 2, Resslerova
   Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje s kryptou, kde zahynuli českoslovenští parašutisté, kteří provedli útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
   Součástí je expozice věnovaná osudům těchto vojáků a II. příslušníkům odboje.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Adam Vykydal, 29.05.2005
Umístění: Praha 2, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje
Nápis:
Rotný JAROSLAV ŠVARC
*11.5.1914 +18.6.1942
Narodil se ve Velkém Újezdu u Olomouce. Vyučil se cukrářem a pracoval ve svém oboru v Praze. V říjnu 1936 nastoupil vojenskou prezenční službu u Pěšího pluku 23 v Trnavě. V době mnichovských událostí sloužil jako velitel kulometného družstva u Hraničářského pluku 4. V lednu 1940 odešel přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii do Francie. Zde byl v březnu 1940 prezentován v Agde a zařazen k čs. pěšímu pluku 2. Zúčastnil se bojů na francouzské frontě. Ve Velké Británii sloužil po vzniku 1. čs. smíšené brigády u 7. roty pěšího praporu 2. Přihlásil se k plnění zvláštních úkolů v nepřátelském týlu. Po absolovováni všech nezbytných kurzů se stal příslušníkem dvoučlenného výsadku TIN s úkolem uskutečnit atentát na protektorátního ministra školství a národní osvěty Emanuela Moravce. Byl vysazen v noci na 29.4.1942 nedaleko obce Věšín na Rožmitálsku. Po seskoku, při němž utrpěl zranění, nalezl útočiště v Praze. Padl v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Staff Sergeant JAROSLAV ŠVARC
*11.5.1914 +18.6.1942
Born in Velký Újezd near Olomouc . He was trained and worked as a confectioner in Prague. In October 1936 he was drafted and served his basic military service with the 23rd Infantry Regiment in Trnava. At the time of the signing of the Munich Agreement, which ceded Czechoslovak border areas to Germany, he served as a machine gun squad commander with the 4th Border Guard Regiment. In January 1940he left first for Slovakia from where he proceeded via Hungary and Yugoslavia to France, where he enlisted in Agde in March 1940 and was assigned to the 2nd Czechoslovak Infantry Regiment. He participated in fighting on the Franch front. Following the formation of the 1st Czechoslovak Mixed Brigade in Great Britain, he served with the 7th Company/ 2nd Infantry Battalion. He volunteered for special assignments behind enemy lines. After receiving the necessary training he was assigned to Group TIN, that was charged with carryingout the assassination of Emanuel Moravec, the Protectorates Minster of Education. He was airlifted on the night of April 29th, 1942. When landing near the village of Věšín in the Rožmitál area, he suffered an injury, and went into hiding in Prague. He died in the crypt of the Church of St. Cyril and Methodius.

Souřadnice: N50°4'32.88'' E14°25'2.42'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Busta Josef Valčík

 • + o skupině VPM (P-02, Národní památník obětí heydrichiády)
  • Praha 2, Resslerova
   Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje s kryptou, kde zahynuli českoslovenští parašutisté, kteří provedli útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
   Součástí je expozice věnovaná osudům těchto vojáků a II. příslušníkům odboje.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Adam Vykydal, 29.05.2005
Umístění: Praha 2, Resslova 9a, krypta kostela sv. Cyrila a Metoděje
Nápis:
rotmistr pěchoty JOSEF VALČÍK
*2.11.1914 +18.6.1942
Narodil se ve Smolině u Valašských Klobouk. Vyučil se koželuhem a pracoval v Baťových závodech ve Zlíně. V letech 1936-1938 absolovoval vojenskou prezenční službu u Pěšího pluku 22 v Jičíně. V srpnu 1939 uprchl přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko. Sýrii a Egypt do Francie, kde byl v březnu 1940 zařazen k čs. pěšímu pluku 2, s nímž prožil celé francouzské tažení. Ve Velké Británii konal službu jako výkonný rotmistr 1. roty 2. praporu 1. čs. smíšené brigády. Přihlásil se k nasazení v týlu nepřítele a po absolovování výcviku byl ustanoven zástupcem velitele výsadku SILVER A. Spolu se dvěma druhy byl vysazen v noci na 29.12.1941 poblíž Senice u Poděbrad. V prptektorátu se podílel na vybudování rozvětvené zpravodajské organizace. Výsadek SILVER A patřil mezi nejúspěšnější čs. operace v průběhu 2. světové války. Po svém prozrazení uprchl do Prahy, kde se podílel na atentátu na Reinharda Heydricha. Padl v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Infantry Warrant Officer JOSEF VALČÍK
*2.11.1914 +18.6.1942
Born in Smolina near Valašské Klobouky. A tanner by profession, he worked in the Baťa shoe-making works in Zlín. In 1936-1938 he did basic military service with the 22nd Infantry Regiment in Jičín. In 1939 he fled via Slovakia, Hungary, Yugoslavia, Greece, Turkey, Syria and Egypt to France, where he was assigned, in March 1940, to the 2nd Czechoslovak Infantry Regiment. He served with this unit throughout the whole French compaign. In Great Britain he became a Company Sergeant Major of 1st Company/ 2nd Batalion/ 1st Czechoslovak Mixed Brigade. He volunteered for deployment behind enemy lines, and anfter completing a training course became a Deputy Commander of Group SILVER A. Together with two comrades-in-arms he was airlifted into the Protectorate on the night of December 29th, 1941, landing at the village of Senice near Poděbrady. In the Protectorate he helped to establish a dense intelligence network. SILVER A belonged among the most successful Czechoslovak operations during World War II. After his hideout was betrayed, he fled to Prague and participated in the assassination of Reinhard Heydrich. He died in the crypt of the Church of St. Cyril and Methodius.

Souřadnice: N50°4'32.88'' E14°25'2.42'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Vladimír Štrupl