Praha 1

Pomník studentům – zachráncům Prahy v roce 1648

Autor: Ivo Šťastný, 01.05.2005
Umístění: Praha 1, Křížovnická, Klementinum, zahrada
Nápis:
bez nápisu

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'11.3'' E14°24'53.97''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl, 14.11.2005
Umístění: Praha 1, Křížovnická 1040/2, Klementinum, vedle vchodu do knihovny
Nápis:
VZPOMÍNÁME SVÝCH
SPOLUPRACOVNÍKŮ PADLÝCH A UMUČENÝCH
V LETECH 1939-1945
PHDR JAN FRČEK, ILJA GOLUB, BOŽENA HALADOVÁ, JAROSLAV POHL, JOSEF VLÁŠEK, PHDR ANNA ZBOŘILOVÁ
ČEST JEJICH PAMÁTCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0001-39099
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Kameny zmizelých - rodina Fleschova

Autor: Jiří Padevět, 25.10.2021
Umístění: Praha 1, Křižovnická 71/14, v chodníku vlevo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
MARKUS FLESCH
NAR. 1923
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽIL
ELY LEO FLESCH
NAR. 1927
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN 2.5.1945
V DACHAU

ZDE ŽILA
BERTA FISCHEROVÁ
NAR. 1867
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
1943 DO TREBLINKY
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽILA
FRÝDA FLESCHOVÁ
ROZ. FISCHEROVÁ
NAR. 1894
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA

ZDE ŽIL
DR. JOSEF FLESCH
NAR. 1895
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN
Poznámka:

Rodina Fleschova byla do Ghetta Terezín deportována 8.7.1943 transportem Dh. Berta Fischerová 9.7.1942 transportem AAp, č. 823. Markus Flesch byl do Auschwitz-Birkenau deportován 29.9.1944 transportem El, č. 259, Ely Leo Flesch transportem Em, 1.10.1944, Frýda Fleschová transportem Eo, č. 271 6.10.1944, Josef Flesch transportem Ek, č. 2429 28.9.1944. Berta Fischerová byla zavražděna v Treblince, kam byla deportována transportem Bw, č. 749 19.10.1942.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85064-markus-flesch/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85056-ely-leo-flesch/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/84079-berta-fischerova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85058-fryda-fleschova/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/85063-josef-flesch/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 5 VPM
Souřadnice: N50°5'18.16'' E14°24'56.47''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Karel IV.

Autor: Jiří Padevět, 24.02.2022
Umístění: Praha 1, Křižovnické náměstí
Nápis:
Karlo Quarto
Literarum universitas
Aurlo i Suo
Poznámka:

Karel IV. byl jedenáctým českým králem.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV. , https://www.pamatkovykatalog.cz/pomnik-karla-iv-15391784 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'10.69'' E14°24'50.06''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Pepíček Šmejkal

Autor: Vladimír Štrupl, 01.04.2006
Umístění: Praha 1, Křížovnické náměstí, před kostelem sv. Františka
Nápis:
Zde padl 9. května 1945
za oběť nešťastné náhodě
při vítání Rudé armády
11. letý
PEPÍČEK ŠMEJKAL
Čest mladému nadšenci
Poznámka:

Uveden v seznamu padlých a zemřelých ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945 v knize J. Marka, I. Pejčocha, J. Plachého a T. Jakla – Padli na barikádách (VHÚ Praha, 2015) s těmito údaji: Josef Šmejkal, * 1934, bydliště: Praha I Staré Město, Liliová 10, + 9.5.1945, omylem zastřelen vojáky Rudé armády u Karlova mostu

"Bratr doma sledoval postup sovětských vojsk. Měl prý dokonce mapu Československa, kam si zapichoval vlaječky. Vzhledem k tomu, že jsme bydleli v blízkosti Karlova mostu (Liliová ulice), tak při příjezdu Rudé armády, ji šel vítat právě tam. Po zastavení tanků ruští vojáci sesedli a posadili se i se zbraněmi na lavičky u sochy, které jsou tam ostatně až dosud. Samozřejmě chlapci byli zvědaví na zbraně a k vojákům došli a ti jim je ukazovali. Nešťastnou náhodou při manipulaci vojáka se zbraní vyšla rána a ta mého bratra, který stál před ním usmrtila.
Protože se dlouho bratr nevracel domů, začali mít rodiče obavy a začali ho hledat. Jedna paní z ulice jim přinesla kapesní nožík, který mému bratru vypadl z kapsy. Jelikož naše rodina byla známá (otec řezník - uzenář), začali všichni známí řezníci pomáhat a hledat bratra po nemocnicích a následně i po kostelech (kde byli neidentifikovaní mrtví). Jeden ze řezníků, který tehdy bydlel na Valdštejnském náměstí, ho skutečně našel.
Z vyprávění rodičů vím, že byl oblečen do krátkých kalhot a košile s krátkým rukávem. Až na tečku (otvor - průstřel) na košili bylo jeho tělo naprosto pořádku. Údajně vojáka, který mu zranění udělal, okamžitě odvedli a někdo tvrdí, že i zastřelili, ale to už jsou jenom spekulace. Tělo bratra je pochováno v rodinném hrobě na Olšanském hřbitově."
(setra, Ing. Jitka Zavadilová - Šmejkalová)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20510
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Ing. Jitka Zavadilová - Šmejkalová

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 20.06.2011
Umístění: Praha 1, Letenská 15/525, Malá Strana, Ministerstvo financí
Nápis:
1945 – 2005

V TÉTO BUDOVĚ V LETECH NACISTICKÉ
OKUPACE PŮSOBILA MEZI ZAMĚSTNANCI
MINISTERSTVA FINANCÍ DŮSTOJNICKÁ
ILEGÁLNÍ SKUPINA „BARTOŠ“, KTERÁ SE
VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM PODÍLELA NA
PŘÍPRAVÁCH PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ.

V JEJÍM ČELE STÁL BÝVALÝ LEGIONÁŘ
PPLK. GŠT. FRANTIŠEK BÜRGER – BARTOŠ
(1898 – 1964), KTERÝ SE STÁL V DOBĚ
PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ V KVĚTNU 1945
NÁČELNÍKEM ŠTÁBU VOJENSKÉHO
VELITELSTVÍ VELKÉ PRAHY.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Kameny zmizelých - rodina Bachova

Autor: Jiří Padevět, 25.08.2021
Umístění: Praha 1, Lodecká 1184/3, v chodníku vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE ŽIL
MANFRED GERHARD
BACH
NAR.1912
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚN 8.3.1944
V OSVĚTIMI

ZDE ŽILA
SUSY LANSKY-
BACHOVÁ-FISCHER
NAR.1921
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
OSVOBOZENA
Poznámka:

Manfred Bach byl deportován z Prahy do Ghetta Terezín 22.3.1943 transportem Cx č. 2, do Auschwitz Birkenau 6.9.1943 transportem Dl č. 57.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/75421-manfred-bach/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°5'30.71'' E14°25'58.05''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Kameny zmizelých - rodina Weidmannova

Autor: Jiří Padevět, 27.06.2022
Umístění: Praha 1, Lodecká 1184/3, v chodníku vpravo od Kamenů rodiny Bachovy
Nápis:
ZDE ŽIL
JUDR. FRANTIŠEK
WEIDMANN
NAR. 1910
DEPORTOVÁN 1943
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚN

ZDE ŽILA
ZDEŇKA WEIDMANNOVÁ
NAR. 1909
DEPORTOVÁNA 1943
DO TEREZÍNA
1944 DO OSVĚTIMI
ZAVRAŽDĚNA
Poznámka:

Manželé Weidmannovi byli do Ghetta Terezín deportováni 28.1.1943 transportem Ez-St_49. Do Auschwitz Birkenau potom 28.10.1944 transportem Ev.
(zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/131944-frantisek-weidmann/ , https://www.holocaust.cz/databaze-obeti/obet/131950-zdenka-weidmannova/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N50°5'30.71'' E14°25'58.05''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník Běljak

Autor: Josef Přerovský, 21.03.2006
Umístění: Praha 1, Loretánské náměstí
Nápis:
VĚČNÁ SLÁVA
SOUDRUHOVI BĚLJAKOVI
PADLÉMU ZA OSVOBOZENÍ PRAHY

ВУЧНАЯ СЛАВА
ТОВ. БЕЛЯКОВУ
ПАВШЕМУ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ Г. ПРАГИ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20503
Souřadnice: N50°5'18'' E14°23'30''
Pomník přidal: Josef Přerovský
Doplnění informací: Lukáš Klein

Busta Jan Masaryk

Autor: Vladimír Štrupl, 08.05.2014
Umístění: Praha 1, Loretánské náměstí 101/5, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, v přízemí Černínského paláce
Nápis:
bez nápisu

[Jan Masaryk]

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi