Praha 1

17. listopadu, Alšovo nábřeží, Anenské náměstí, Anežská, Bartolomějská, Benediktská, Betlémská, Betlémské náměstí, Bílkova, Biskupská, Bolzanova, Břehová, Celetná, Diskařská, Dlouhá, Dušní, Elišky Krásnohorské, Haštalská, Havlíčkova, Hellichova, Hradčanské náměstí, Hroznová, Husova, Hybernská, Chotkova, Jáchymova, Jánský Vršek, Jilská, Jindřišská, Jiřská, Josefská, Jungmannova, Kanovnická, Kaprova, Kapucínská, Karlova, Karlův most, Karmelitská, Karoliny Světlé, Keplerova, Klárov, Klimentská, Konviktská, Kozí, Kožná, Králodvorská, Křemencova, Křížovnická, Křížovnické náměstí, Letenská, Lodecká, Loretánské náměstí, Maiselova, Malé náměstí, Malostranské náměsti, Maltézské náměstí, Mariánské Hradby, Mariánské náměstí, Masarykovo nábřeží, Masarykovo nádraží, Melantrichova, Mezibranská, Michalská, Mikulandská, Míšeňská, Na baště svatého Tomáše, Na Františku, Na Můstku, Na Perštýně, Na Poříčí, Na Příkopě, Na Rejišti, náměstí Curieových, náměstí Franze Kafky, náměstí Jana Palacha, náměstí Miloše Formana, náměstí Republiky, Národní, Navrátilova, Nekázanka, Nerudova, Opletalova, Ovocný trh, Panská, Pařížská, Petrská, Petřínské sady, Platnéřská, Pohořelec, Politických vězňů, Pražský hrad, promenáda Raoula Wallenberga, Pštrossova, Revoluční, Růžová, Rybná, Rytířská, Řásnovka, Řeznická, Říční, Salvátorská, Senovážná, Senovážné náměstí, Skořepka, Smetanovo nábřeží, Sněmovní, Soukenická, Spálená, Staré zámecké schody, Stárkova, Staroměstské náměstí, Strahovská, Šeříková, Široká, Školská, Štefánikův most, Štěpánská, Těšnov, Thunovská, Týnská, U Bruských kasáren, U Lanové dráhy, U Lužického semináře, U Nemocenské pojišťovny, U Obecního dvora, U Prašného mostu, U Půjčovny, U Radnice, U Sovových mlýnů, U starého hřbitova, U Železné lávky, Újezd, Úvoz, V Kolkovně, Václavské náměstí, Valdštejnská, Valdštejnské náměstí, Valentinská, Ve Smečkách, Velkopřevorské náměstí, Vinohradská, Vítězná, Vodičkova, Vojtěšská, Vrchlického sady, Všehrdova, Washingtonova, Wilsonova, Zlatnická, Železná, Žitná, nezařazeno

Pomník Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče - místo je zrušené

Autor: archiv, archiv
Umístění: Praha 1, Malostranské náměsti

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Spolek pro VPM

Pamětní deska Metod Vymetal

Autor: Diana Štruplová, 09.04.2006
Umístění: Praha 1, Malostranské náměsti 18/6
Nápis:
METOD VYMETAL
* 1895 + 1945
ČLEN ODBOJOVÉ SKUPINY
„KAPITÁN NEMO“
BOJEM NÁRODA
K LEPŠÍMU MÍRU LIDSTVA
1939 - 1945
Poznámka:

Metod Vymetal se narodil 5. srpna 1895 ve Slaném jako syn hudebního skladatele Ladislava Aloise Vymetala.
Absolvoval reálnou školu, z níž pak pokračoval ve studiu na pražském technickém učení, kde dosáhl inženýrského titulu. Vedle toho se však i plně věnoval hudbě a navštěvoval pražskou konzervatoř. Byl žákem Václava Talicha. Hudební vzdělání si rozšířil i studiem v Paříži. Věnoval se sborovému zpěvu jako zpěvák i dirigent, byl zván k řízení orchestrů doma i v zahraničí.
Do svého zatčení dirigoval více než 400 koncertů a nacvičil necelých 300 nových sborů. Byl držitelem rytířského řádu bulharského, lotyšského a rumunského, čestného diplomu mezinárodní výstavy v Paříži a čestného pěveckého odznaku Pěvecké obce československé (POČ).

Po zatčení gestapem 29. června 1943 byl umístěn ve věznici na Pankráci, odkud byl 1. října 1943 přemístěn do terezínské Malé pevnosti, aby byl o 14 dní později deportován do věznice v Budyšíně.
Zahynul v závěru války ve věznici v Drážďanech během velkého náletu angloamerického letectva na toto město v únoru 1945.
(zdroj: https://www.pspu.cz/clanky/historie-sboru/metod-vymetal--1895-1945-/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0001-20500
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Lichtenštejnský palác

Autor: Jiří Padevět, 24.10.2021
Umístění: Praha 1, Malostranské náměstí 258/13, vpravo od vchodu
Nápis:
LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC ČP. 258 - III
VZNIKL JAKO KNÍŽECÍ REZIDENCE V PRVNÍ POLOVINĚ
17. STOLETÍ SPOJENÍM NĚKOLIKA STŘEDOVĚKÝCH DOMŮ, KTERÉ
POSTUPNĚ PROŠLY RENESANČNÍMI A BAROKNÍMI PŘESTAVBAMI.
V ROCE 1791 DOSTAL PALÁC U PŘÍLEŽITOSTI KORUNOVACE CÍ-
SAŘE LEOPOLDA II. SVOU KLASICISTNÍ PODOBU. BĚHEM LET DO-
CHÁZELO KE ZMĚNÁM MAJITELŮ I FUNKCE PALÁCE / 1742 VRCHNÍ
POŠTOVNÍ ÚŘAD, 1850 STÁTNÍ VOJENSKÁ SPRÁVA /. V LETECH
1990 - 1993 PROVEDL REKONSTRUKCI PRO HUDEBNÍ FAKULTU
AMU METROSTAV A. S. PODLE PROJEKTU ARCH. PAVLA KUPKY.
Poznámka:

Pamětní deska uvádí existenci Státní vojenské správy, ale neuvádí, že během nacistické okupace bylo v budově velitelství Wehrmachtu.
(zdroj: KNIHA PADEVĚT, Jiří: Průvodce protektorátní Prahou, Academia, Praha 2013)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'17.42'' E14°24'7.66''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska František II. Rákóczi

Autor: Jiří Padevět, 01.12.2021
Umístění: Praha 1, Malostranské náměstí 3/26
Nápis:
ZDE BYDLEL PO DOBU SVÝCH STUDIÍ V LETECH 1691 - 1692
FERENC RÁKÓCZI II.
1676 - 1735
VŮDČÍ OSOBNOST MAĎARSKÉHO BOJE
ZA NEZÁVISLOST UHER V LETECH 1703 - 1711

ITT LAKOTT TANULMÁNYAI EVEIBEN 1691 - 1692 KÖZÖT
II. RÁKÓCZI FERENC
1676 - 1735
AZ 1703 - 1711 ÉVI MAGYARORSZÁGI
FÜGGETLEMSÉGI HARC VEZETÖJE
Poznámka:

František II. Rákóczi byl vůdcem protihabsburského povstání.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_II._R%C3%A1k%C3%B3czi )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'17.87'' E14°24'13.33''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Palác Smiřických

Autor: Jiří Padevět, 01.12.2021
Umístění: Praha 1, Malostranské náměstí 6/18
Nápis:
PALÁC SMIŘICKÝCH
RENESANČNÍ STAVBA Z LET 1603 - 13
BAROKNĚ PŘESTAVĚNÁ PO ROCE
1763 PRO JOHANNA P. Z MONTAGU
V ROCE 1618 KDY BYLA V MAJETKU
ALBRECHTA JANA ZE SMIŘIC
ČELNÉHO PŘEDSTAVITELE
PROTIHABSBURSKÉHO ODBOJE
SE STALA OHNISKEM ČESKÉHO
STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ.
Poznámka:

V tomto domě se zrodil plán třetí pražské defenestrace.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Jan_Smi%C5%99ick%C3%BD )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'19.36'' E14°24'14.01''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Busta Karel Kryl

Autor: Jiří Padevět, 08.03.2022
Umístění: Praha 1, Malostranské náměstí 7/19, v prvním patře u schodiště E
Nápis:
Karel Kryl 1944 - 1994
Demokracie
bez kritiky a opozice nemůže existovat
Poznámka:

Karel Kryl byl výrazným kritikem sovětské okupace Československa v roce 1968 a účastníkem protikomunistického odboje.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kryl )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'19.33'' E14°24'15.96''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Vladimír Štrupl, 13.08.2005
Umístění: Praha 1, Mariánské Hradby
Nápis:
9.V.1945
Умерди, чтоьы родина жила.

MCMXLVI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0001-39002
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní desky Růžena Pelantová a Milada Horáková

Autor: Marek Lanzendorf, 11.06.2017
Umístění: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, na hlavním schodišti v budově magistrátu
Nápis:
RŮŽENA PELANTOVÁ
SE ZASLOUŽILA
O HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

MILADA HORÁKOVÁ
SE ZASLOUŽILA
O HLAVNÍ MĚSTO PRAHU
Poznámka:

Růžena Pelantová (* 13. března 1886 v Sulislavi u Plzně - 1. 9. 1959, New York), byla učitelka, sociální pracovnice a funkcionářka národně socialistické strany.
Během 2. světové války členka odbojové organizace ÚVOD, zatčena a odsouzena v Drážďanech pro velezradu na osm let. Z koncentračního tábora v německém Kolbermooru se vrátila v červnu 1945.
Po roce 1945 zakladatelka a předsedkyně Společnosti přátel USA (SPUSA) a první náměstkyní primátora hl. m. Prahy. V americkém exilu založila a předsedala Národní radě žen svobodného Československa.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Pamětní deska Otakar Klapka

Autor: Jiří Padevět, 04.08.2021
Umístění: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, v druhém patře naproti hlavnímu schodišti
Nápis:
JUDR OTAKAR
KLAPKA
1891-1941
OD ROKU 1939 DO
SVÉHO ZATČENÍ
1940 PRAŽSKÝ
PRIMÁTOR
Poznámka:

Podporovatel odboje primátor Otakar Klapka byl zatčen 9.7.1940. Otakara Klapku a s ním spolupracující skupinu magistrátních úředníků a dalších osob Gestapo během vyšetřování označovalo jako Magistrat gruppe. Otakar Klapka byl 2.10.1941 v krátkém formálním procesu odsouzen k trestu smrti a 4.10.1941 popraven v Ruzyňských kasárnách.
(zdroj: Jiří Padevět: Kronika protektorátu, Praha 2021; https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/Primator/stali_v_cele/otakar_klapka.html )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'13.59'' E14°25'4.19''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Josef Kocourek

Autor: Vladimír Štrupl, 18.03.2006
Umístění: Praha 1, Masarykovo nábřeží 239/22
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME
JOSEF KOCOUREK Z PRAHY I
30. LETÝ 5.V.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl